Novinář Karel Čapek

Přednáška, seminář, konference

V lednu 2020 uplyne sto třicet let od narození Karla Čapka (1890 – 1938). Toto výročí připomene přednáška literárního historika a také člena Společnosti bratří Čapků Doc. PhDr. Jiřího Poláčka, CSc., který se v ní zaměří na Čapkovu novinářskou činnost. Připomene jeho působení v Národních listech a Lidových novinách, podá obecnou charakteristiku jeho žurnalistiky a článků o novinách. Poté probere jednotlivé žánry jeho novinářské tvorby včetně sloupku, úvodníku, cestopisného fejetonu, eseje, causerie, recenze či nekrologu. Přiblíží také knižní soubory této publicistiky a přečte z nich několik ukázek. Pořádá KJM ve spolupráci se Společností Jiřího Mahena.

DATUM: 15.1.2020 18:00
MÍSTO KONÁNÍ: Knihovna Jiřího Mahena, Mahenův památník, Mahenova 8, 601 50 Brno

Doporučení:
Share

Najít další literární akce

TYP
KRAJ
ODKDY datum ve formátu RRRR-MM-DD
ŘAZENÍ
 
Doporučení: