Jubilejní ročník literární soutěže hledá talenty

Soutěž_Voráček_úvod
Již 10. ročník literární a výtvarné soutěže o cenu prof. Antonína Voráčka se pomalu chýlí ke konci a tak všichni, kteří v sobě skrývají talentovaného ducha, by neměli váhat a zapojit se. Soutěž je určena jak pro studenty, tak pro dospělé…

Soutěž vyhlásila Šmidingerova knihovna ve Strakonicích a Město Strakonice.
Cílem této literární a výtvarné soutěže je nejen objevovat nové talenty, ale zároveň je podporovat a nalézat nové pohledy na různé skutečnosti, které jsou okolo nás. V neposlední řadě pak organizátoři tímto způsobem připomínají osobnost profesora Antonína Voráčka, který působil jako děkan, profesor strakonického gymnázia a převor maltézského řádu.

Pro koho je soutěž určena:

Zaměření je především na studenty, přesto je soutěž rozdělena na dvě věkové kategorie: studenty středních škol a dospělé.

Podmínky:

Přijímají se pouze jinde nepublikované, nezveřejněné práce literární a výtvarné.

U poezie je požadováno 5 – 10 básní. Pokud by se jednalo o rozsáhlejší počet básní, například v případě sbírky, pak je nutné zaslat pouze výběr.

Z prózy může jí například o povídky či pohádku a to v rozsahu maximálně deseti stran.

Pokud se budete účastnit výtvarné části, pak se jedná buď o ilustraci nebo plakát.

Další podmínky:

Práce z literární části musí být opatřené údaji o jméně, datu narození, škole, adresy a emailové adresy. Je nutné psát svá díla na počítači a poté zaslat elektronickou cestou na adresu: reditel@knih-st.cz.

Při zasílání nezapomeňte uvést také svůj souhlas s případným zveřejněním své práce a zařazením vašich osobních údajů do databáze soutěžících.

Práce určené pro část výtvarnou je nutné zasílat poštou na adresu: : Šmidingerova knihovna Strakonice, řed. Mgr. Andrea Karlovcová, Zámek 1, Strakonice II, 386 11. Obálku označte „VS 2011“.
Hodnocení:

Hodnotit zaslané práce bude devítičlenná porota. Hodnocení probíhá podle kritérií: tématika a formální úroveň, styl a myšlenkový přínos.

Pro každou kategorii budou vybrány 3 práce, které budou oceněny hodnotnými cenami či čestným uznáním.

Všichni soutěžící pak budou pozváni na slavnostní vyhlášení a to v říjnu tohoto roku, při akci Týden knihoven. Z těch nejlepších děl pak bude sestaven sborník.

Uzávěrka:

Datum určený pro uzávěrku soutěže je stanoven na 30. června 2011.

Další informace, včetně kontaktů na pořadatele naleznete na stránkách Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích.

Doporučení:
Share

Napsat komentář