Poznejte historické texty z literárněvědného úhlu!

slovo_a_text_titul
Od textů z regionálních novin 19. století, přes beletrii, publicistiku Karla Čapka, až po novoroční projevy prezidentů. Dnes jsme si pro vás připravili knihu, která vám poodhalí nové metody historické sémantiky, pojďme si ji představit!

Cílem textů, jejichž analýzou se zabývá monografie Slovo a text v historickém kontextu – perspektivy historickosémantické analýzy jazyka,  je prezentace nových metodologických přístupů, odlišných od tradičních metod historické sémantiky, které jsou vhodné a využitelné i pro historickosémantickou analýzu jazyka a textologii.

Prostřednictvím dílčích témat a sond, které mají výrazně heuristický charakter, naznačuje možné cesty a přístupy k jazyku, textu a sémantice v historickém kontextu.

Knihu vydalo nakladatelství Host ve spolupráci s Ostravskou univerzitou.

Slovo a text v historickém kontextu

Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka

Autoři: Jaroslav David, Radek Čech, Jana Davidová Glogarová, Lucie Radková, Hana Šústková

Počet stran: 324
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7294-999-1

Přečtěte si více o knize Slovo a text v historickém kontextu 

Prolistujte si také ukázku z knihy!

V knize prezentovaný přístup k historickosémantické analýze jazyka poskytuje bohatou škálu metod. Od systematického sledování kontextu a kolokací analyzovaných lexikálních jednotek, využívání korpusů tvořených texty vymezenými nejen žánrovými, ale také časovými kritérii až po aplikaci metod kvantitativnělingvistických (analýza tematické koncentrace textu, měření podobnosti/rozdílnosti volby tematických slov, sledování jejich asociací nebo frekvenční analýzy). Metodologická pestrost monografie koresponduje rovněž s jejím tematickým rozptylem. Ten je dán také rozdílným badatelským zaměřením jednotlivých členů autorského kolektivu, v němž se setkali kvantitativní lingvista, onomastik, literární historička, historička sociálních dějin a lexikoložka specializující se na sociolekty.


Nakladatelství Host se svými zavedenými a respektovanými edičními řadami, autory, jejichž jména patří v české literatuře k těm nejprestižnějším, a se stejnojmenným časopisem, který se pravidelně věnuje reflexi a kultivaci české literární scény, představuje svým způsobem výjimečnou literární velmoc.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSlovo a text v historickém kontextu
Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka

David, Jaroslav a kol.

Host, 2014

Napsat komentář