Najděte s Michaelem Armstrongem cestu ke zvládnutí ekonomické krize!

Armstrong
Knihy Michaela Armstronga patří v oblasti HR a managementu k těm nejkvalitnějším, které český trh nabízí. V době současné ekonomické krize se publikace věnuje stěžejnímu tématu – řízení pracovního výkonu – tzn. jakým způsobem zvyšovat výkon zaměstnanců, pracovních týmů a celých organizací tak, aby tento proces byl co nejefektivnější a zároveň i nejlevnější.

Knihu přeložil prof. Ing. Josef Koubek, CSc., uznávaný odborník v oblasti řízení lidských zdrojů.

Kniha je napsána velmi odborně a její obsah i forma jsou velmi dobře přenositelné i do českých podmínek. Je určena především pro manažery větších organizací a firem, z nichž v Čechách je mnoho mezinárodních, a kde jsou procesy řízení výkonu dlouhodobě nastavovány a řízeny.

V řízení lidských zdrojů se neustále objevují nové pokusy, jak tuto složku řízení organizací přizpůsobit měnící se situaci v oblasti podnikání. Současná pracovní síla musí být vybavena rozsáhlými znalostmi a dovednostmi a vyznačuje se daleko vyšší úrovní vzdělání, než tomu bylo v minulosti. U vzdělaných, sebevědomějších lidí však již nelze uplatňovat tradiční příkazové přístupy k řízení, ale je třeba respektovat jejich potřeby a názory a zapojovat je do rozhodování. Jinými slovy řečeno, je třeba uplatňovat participativní způsob řízení, založený na rovnoprávnosti, a tradiční podřízenost nahradit opravdovým partnerstvím.

Každá organizace má volbu, kam soustředit svoji pozornost ve vztahu k řízení výkonu a tím předurčovat svoji budoucnost. Řízení pracovního výkonu umožňuje zlepšit výkon organizace prostřednictvím zvýšení počtu angažovaných pracovníků. Podle M. Armstronga „je poměrně snadné navrhnout nějaký systém řízení pracovního výkonu; mnohem obtížnější je zajistit, aby fungoval.“ Tato kniha je nepostradatelným pomocníkem pro všechny, kteří se do tohoto procesu pustí.

Publikace dokumentuje celou šíři problematiky řízení pracovního výkonu. Stěžejní část knihy se zabývá jednotlivými složkami řízení pracovního výkonu, jako je stanovování cílů, poskytování zpětné vazby, třistašedesátistupňová zpětná vazba, zkoumání a posuzování pracovního výkonu, analyzování a hodnocení pracovního výkonu a koučování.

Mimořádně cenné jsou informace o praktickém uplatňování této koncepce v různých organizacích a rovněž informace, shrnující výsledky výzkumů postojů jednotlivých kategorií pracovníků k uplatňování koncepce v jejich organizacích.

Zatímco převážná část současné literatury o řízení pracovního výkonu se zaměřuje na individuální pracovní výkon, Armstrong se ve své knize zaměřuje i na problematiku řízení pracovního výkonu týmů a celé organizace. Mimořádnou pozornost věnuje vztahu řízení pracovního výkonu a vzdělávání a řízení pracovního výkonu a odměňování.

Čtenáře nepochybně zaujmou i kapitoly věnované vytváření a udržování systému řízení pracovního výkonu, stěžejní roli liniových manažerů v tomto systému i soustavnému vzdělávání lidí zaměřenému na uplatňování koncepce řízení pracovního výkonu a v neposlední řadě i vyhodnocování systému řízení pracovního výkonu.

Důraz na praktické uplatňování koncepce řízení pracovního výkonu podtrhují dvě přílohy knihy. První nabízí široký soubor nástrojů, který ukazuje, jak postupovat a na co se zaměřit. Druhá příloha obsahuje mimořádně inspirativní případové studie.

Zkušenosti ukazují, že řízení pracovního výkonu vede nejen k lepšímu využívání schopností lidí, ale také ke zvýšení jejich spokojenosti s prací. Jde v podstatě o jeden z nejúčinnějších nástrojů motivování lidí. To se pochopitelně pozitivně odráží v efektivnosti a výkonnosti jednotlivce, týmu i organizace a ve svém konečném důsledku i v konkurenceschopnosti organizace na trhu a v jejích ekonomických výsledcích.

Kniha je vhodná pro manažery velkých organizací, podnikatele, personalisty, lektory, kouče, studenty oborů personalistiky a managementu.

Ukázku z knihy Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi naleznete zde.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeŘízení pracovního výkonu v podnikové praxi

Armstrong, Michael

Fragment, 2011

Napsat komentář