V hlavní roli komiks!

komiks_úvodní
Rok 2011 je rokem chemie a tak Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo zajímavou soutěž pro děti, jak jinak než s chemickou tématikou. Prostor dostávají všichni, kteří mají rádi literární žánr, tak populární v poslední době mezi dětmi – komiks…


Tuto soutěž vyhlásil odbor environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí, a jak bylo řečeno, vztahuje se k Roku chemie. Právě ten letošní byl vyhlášen mezinárodní organizací UNESCO a Mezinárodní unií čisté a aplikované chemie IUPAC. Cílem Mezinárodního roku chemie je kromě jiného i například zvýšit zájem mezi mladými lidmi o tento nepříliš oblíbený obor lidské činnosti, který se spíše v poslední době stává nositelem špatných zpráv z celého světa. Ve skutečnosti ale dokáže v lidské činnosti pomoci, ulehčit práci, a že chemie není jen to, co odsuzuje, protože některé chemické procesy se odehrávají i v našem vlastním těle.

Kategorie soutěže
Soutěž je rozlišena podle věku do tří kategorií.
1. kategorie je určena dětem do 10ti let a hlavní otázkou, na kterou by se děti měli zaměřit je: Víte, že chemie je opravdu všude kolem nás?
Od dětí se očekává, že si vyberou nějakou oblíbenou klasickou pohádku s tím, že se v ní objevuje chemie – buď v názvu, nebo v samotné pohádce a poté chemickou část zpracují do výtvarné podoby.

2. kategorie je určena dětem ve věku 10 – 15 let a otázkou je: Umíme žít bez toho, abychom využívaly produkty, které vznikly za pomoci chemie?
Děti by se v tomto tématu měly zamyslet nad věcmi, i zcela obyčejnými, které denně využíváme pro naši potřebu a bez kterých se tedy neobejdeme, nebo jen velmi těžko. Žáci základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v daném věku zpracují výtvarnou část k tématu Život bez ropy.

3. kategorie je určena pro ty, kterým je 15 let, ale ne více jak 20 let, a jsou žáky středních škol a otázkou je: Jak nové chemické obzory zlepší život?
Zde se očekává zamyšlení nad rychlým vývojem chemie, i například chemických robotů apod.

Kategorie zpracování
Kromě věkového rozlišení je soutěž dále rozdělena na dvě kategorie podle zpracování.
1. Ruční práce – komiksový příběh může být vytvořen libovolně zvolenou technikou. Může jít tedy například o kresbu či fotomontáž, koláž, může jít o černobílé či barevné zpracování.
Je ale nutné dodržet požadovanou formu, tedy formát A3, počet okének komiksu minimálně 5 a maximálně 15.

2. Elektronický komiks – požadavkem je stejný počet okének jako u předchozí kategorie, vzniká tedy elektronické dílo s použitím softwaru. Příspěvek musí mít maximálně 5 MB, pokud by se jednalo o vyšší, pak se zasílá za zvláštních podmínek.

Podmínky soutěže
Každý autor může zaslat maximálně dvě soutěžní práce, ve své kategorii. Pokud bude soutěžní příspěvky zasílat organizace, například škola, pak počet není omezen. Kolektivní práce jsou ale vyloučeny.
Všem autorům se doporučuje konzultace s učiteli výtvarné výchovy či učiteli chemie.
Pro přihlášení do soutěže je nutné vyplnit registrační formulář.

Vyhodnocení a odměny
Hodnotit došlé příspěvky budou jak odborníci z Ministerstva životního prostředí, tak i výtvarníci. Bude vybráno pět nejlepších soutěžních prací.
Odměněné práce budou oceněny věcnými cenami, které věnuje Ministerstvo životního prostředí. Dále bude uspořádána výstava, a to jak v Praze, tak i na dalších místech republiky a to včetně tzv. chemických jarmarků. Ty se budou konat po celé ČR právě k Roku chemie.
Práce budou tvořit i část sborníku a mohou dle potřeby posloužit i učitelům k samotnému vyučování předmětu chemie.

Uzávěrka soutěže
Tak ta je stanovena do 31. května 2011. Slavnostní vyhlášení proběhne ve druhé polovině června, výstavy pak na podzim a v zimě tohoto roku.

Veškeré bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí a na stránkách věnovaných Roku chemie. Odkaz na tuto soutěž je rovněž v našem kalendáři akcí, v sekci literární soutěže.

Doporučení:
Share

Napsat komentář