Píšete povídky? Zkuste dopsat Goldflama!

goldflam
Stejně jako v minulých letech i v letošním roce navazují organizátoři Podzimních knižních veletrhů, Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě a Deník Vysočina, v rámci 21. Podzimního knižního veletrhu na úspěšné předchozí ročníky této soutěže a pořádají již šestý ročník.

Literární soutěž Dopište Goldflama navazuje na předchozí ročníky, kdy bylo úkolem soutěžících dopsat povídky našich známých autorů – Michala Viewegha, Ireny Obermannové, Jiřího Stránského či Terezy Boučkové.

Cílem soutěže je opět dopsat povídku, kterou známá osobnost napsala speciálně pro tuto soutěž, letos ji vymyslel a zadal spisovatel Arnošt Goldflam.

Literární soutěže Dopište Boučkovou! se v loňském roce se zúčastnilo 53 lidí. Porota, v níž byli zástupci Krajské knihovny Vysočiny, Deníku Vysočina, Českého rozhlasu Region a Podzimního knižního veletrhu, tedy těch organizací, které soutěž společně uspořádaly, vybrala deset příspěvků, které považovala za nejlepší, a z nich pak Tereza Boučková vybrala tři vítěze.
1. místo získal za „Nejdojemnější scénu“ Jakub Dotlačil, 2. místo za „Cestu“ Jana Hůlková a třetí místo patří Zdislavu Wegnerovi za povídku „Domů se nevrátíš“.

Tento rok je tedy věnován Arnoštu Goldflamovi, našemu herci, dramatikovi, režisérovi, ale také pedagogovi a spisovateli pro děti. Mezi jeho největší úspěchy lze zařadit účinkování ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag. V současné době působí hlavně jako režisér divadelních her a taktéž vyučuje na JAMU a DAMU.

Práce ohodnotí porota složená z knihovníků, nakladatelů, redaktorů a novinářů kraje Vysočina. Tři nejlepší vybere sám Arnošt Goldflam.

Nejlepší práce budou vyhlášeny a odměněny za účasti Arnošta Goldflama v rámci 21. Podzimního knižního veletrhu v sobotu 22. října 2011 v salonku Kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě. Vítězové vyhrávají komplety knih v hodnotě 3.000, 2.000 a 1.000 Kč, další hodnotné ceny, a především společný oběd s Arnoštem Goldflamem. Deset nejlepších prací pak bude navíc zveřejněno v katalogu 21. Podzimního knižního veletrhu a Deníku Vysočina.

Požadavky na příspěvky:

Povídka by měla být maximálně na dvě strany textu A4. Soutěžní příspěvky lze posílat na adresu soutez@kkvysociny.cz. Je třeba připojit jméno, adresu, e-mail nebo telefon a doplnit přiléhavý název povídky!

Soutěž není věkově omezena. Není omezena ani tematicky – dokončení povídky je možné pojmout jako detektivku, milostný příběh, satiru, psychologickou prózu aj.

Text povídky:

Začátek povídky Arnošta Goldflama a další informace je možné nalézt na letácích ve ve vybraných knihovnách kraje Vysočina, na stránkách Krajské knihovny Vysočina nebo na stránkách Podzimního knižního veletrhu a taktéž v Deníku Vysočina.

Soutěž nazvaná Dopište Goldflama! bude probíhat od 30. dubna do 30. června 2011 a zúčastnit se jí může každý. I ten, kdo chce psát, ale dosud nenašel odvahu. Teď má totiž příležitost, jaká se neopakuje! Ve hře jsou komplety knih v hodnotě 3.000, 2.000 a 1.000 Kč a další skvělé ceny. A navíc oběd s Arnoštem Goldflamem! To vše pro tři nejlepší!!!

Veškeré informace o literární soutěži Dopište Goldflama! naleznete na výše jmenovaných stránkách.

Doporučení:
Share

Napsat komentář