Městskou knihovnou roku 2011 se stala Městská knihovna Louny

Louny

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a.s. vyhlásily již podruhé soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2011. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Vítěz soutěže získává částku 70 000 Kč, kterou věnuje společnost Skanska a.s. Do soutěže se přihlásilo 36 městských knihoven. Vyhodnocení soutěže proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole byly knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem bylo hodnoceno šestnáct výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Hodnocení proběhlo v šesti velikostních kategoriích měst dle počtu obyvatel.

Na prvních místech se v jednotlivých kategoriích umístily:
Nová Včelnice Jihočeský kraj Města do 3000 obyvatel
Městská knihovna ve Velešíně Jihočeský kraj Města do 5 000 obyvatel
Městská knihovna Valašské Klobouky Zlínský kraj Města do 10 000 obyvatel
Městská knihovna Louny Ústecký kraj Města do 20 000 obyvatel
Uherské Hradiště Zlínský kraj Města do 40 000 obyvatel
Plzeň Plzeňský kraj Města nad 40 000 obyvatel

Tyto knihovny byly navštíveny a hodnoceny odbornou komisí. Předmětem hodnocení na místě bylo především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny – exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.

Městská knihovna Louny.

Městská knihovna Louny se v posledních letech proměnila v multifunkční knihovnické, informační, kulturní a vzdělávací centrum Loun. V roce 2010 se knihovna přestěhovala do centra města do rekonstruovaného objektu bývalé radnice. Rekonstrukce byla podpořena dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Návštěvníci mají k dispozici studovnu, oddělení beletrie, oddělení naučné literatury, hudební oddělení a oddělení pro děti a mládež, studijní místa s připojením na internet a on-line katalogy a pobočku v Domově pro seniory. Knihovna půjčuje českou i cizojazyčnou literaturu, periodika, CD, DVD, MC a LP. Knihovna má bohatý a aktuální knihovní fond 145 729 knihovních jednotek (z toho 51 546 naučné literatury, 58 128 beletrie, 12 570 CD, 1693 DVD…), dále má 4128 registrovaných uživatelů (z toho 1345 dětí do 15 let). Knihovnu v roce 2010 navštívilo 90 319 návštěvníků. K dispozici je Kongresový sál pro pořádání přednášek, besed, autorských čtení, schůzí nebo porad. Sál slouží i jako počítačová učebna. Knihovna nabízí výstavní prostory pro práce dětí i dospělých. V provozu je ateliér pro pořádání výtvarných dílen, který slouží také jako zkušebna divadelních souborů a spolků. Knihovna spolupracuje se školami, realizuje projekt na vzdělávání seniorů Třetí věk. Při knihovně působí občanské sdružení Lounští Lounským, které podporuje všestranný rozvoj vzdělanosti a kultury v Lounech a na Lounsku. Jeho prioritou je vydavatelská činnost, především vydávání publikací s regionální platností. Působí zde i dobrovolnický Spolek paní, dam a dívek, který se snaží dětem i dospělým přiblížit české tradice – vaření, ruční práce patchworkové dílny, zdobení textilu, výroba šperků, pletení z papíru a další. Návštěvníci mohou navštívit občerstvení Jeroným, které umožňuje příjemné posezení v přízemí, nebo za slunečného počasí venku na dvorku. Provoz kavárny je zajištěn formou chráněné dílny pro zdravotně postižené. Knihovna je přirozeným centrem setkávání pro obyvatele Loun, které pohotově reaguje na potřeby města a jeho obyvatel.

Kontakt na knihovnu:
http://www.mkl.cz/knihovna
Ředitelka knihovna: Mgr. Dagmar Bahnerová, bahnerova@mkl.cz, tel. 736 645 912
Foto lounské knihovny http://www.mkl.cz/data/fotografie_oddelenich/knihovna.jpg

Pravidla a výsledky soutěže:
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cena-souteze/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku-2011/

Doporučení:
Share

Napsat komentář