Dobrodružná cesta za husity!

husite_perex
Co se stane, když dva cestovatelé v čase zavítají do doby husitských válek? Vznikne kniha plná nejen poučení z historie, ale především legrace, vtipů a komiksu…

Ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře a autorkou Klárou Smolíkovou vznikla kniha určená dětem od deseti let, jejímž hlavním cílem je, prostřednictvím zábavy, mladé studenty něco naučit z doby, kdy u nás probíhaly nepokoje spojené se sdružením husitů. Titul dostal všeříkající název Husité a vydalo jej v měsíci září letošního roku nakladatelství Albatros. Nutno dodat, že Klára Smolíková ve výše uvedeném muzeu pracuje, a proto je pro téma husitů osobou nejpovolanější.

Průvodcem bude dětem Anežka. Děvče žijící v současné době, které se seznámí s Mikulášem, chlapcem, jenž cestuje v čase s pomocí hůlky žižkovky. I když mu zpočátku moc nevěří, brzy se přesvědčí, že jí Mikuláš nelže a skutečně se dokáže přenést o šest set let zpět. Kniha ale není žádným příběhem, který by vyprávěl o strastech mladých cestovatelů. Sice je samozřejmě neminou určité nepříjemnosti, vyplývající z tehdejší doby, ale základním cílem této útlé publikace, jež čítá jen něco málo přes padesát stran, je hlavně seznámit děti s dobou, o které se učí ve škole. Dějepis totiž může být pro někoho nudnou záležitostí. Jako ten, který bohužel někdy přednáší učitelé. Pokud si školáci vezmou za pomocníka právě tuto knihu, pak si rodiče mohou být jisti, že jejich ratolesti budou o husitských válkách, Jednotě bratrské, Petru Chelčickém i o Janu Žižkovi vědět naprosto vše, co potřebují k tomu, aby nejen zdárně pochopili učební látku, ale především, aby poznali naši historii. A to je podle mě hodně důležitý fakt, protože právě historie by neměla být opomíjena, stejně jako třeba cizí jazyky. Vše, co se mladý člověk naučí, jej může dovést k zamyšlení, a jak je známo, chybami se člověk učí. Tedy i historickými souvislostmi.

Celá kniha je koncipována jako mix krátkých příběhů, doplněných barevnými komiksy a vtípky, které děti zaujmou již na první pohled svým zpracováním. Ilustrátorem titulu je Jan Smolík, který postavičkám na obrázcích vykouzlil nejen úsměv, ale především výborným detailním ztvárněním dokázal přiblížit dětským čtenářům tuto učební látku. A právě díky bravurnímu propojení textu a obrázků dostává tato publikace ráz skvělé učebnice, kterou mohou klidně využít nejen děti, ale i učitelé, kteří by s její pomocí mohli lehce dětem danou látku vysvětlit tak, aby pro ně nebyla tak suchopárnou a nezáživnou, již nabízejí mnohdy doporučované texty.

Aby děti získaly i určitý dějepisný přehled, jsou jim k dispozici legendy k textům a komiksům, ve kterých autorka podává soupis nejvýznamnějších faktů, dat a dalších historických souvislostí, které by děti měly znát nebo je jen zajímají a chtějí se na ně třeba zeptat. Zajímavě lze využít i komiksy, ke kterým je vždy přiřazena nějaká otázka, jejíž odpověď je dohledatelná právě mezi těmito obrázky. Jedná se například o hledání nějaké věci. Děti jsou tak nenásilně nuceni k tomu, aby si tyto kresby prohlížely detailněji, a zároveň i vybízí k aktivní činnosti, povídání nad nimi a nad touto dobou.

Publikace Husité je originálním titulem, který bych rozhodně doporučila k zařazení do knihovničky každého školáka. Třeba je i naláká k návštěvě muzea věnujícího se husitské době, aby si mohli nabyté zkušenosti z cestovatelské výpravy ověřit se skutečností…

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeHusité

Smolíková, Klára - Smolík, Jan

Albatros, 2012

Napsat komentář