Chcete umět pojmenovat ptáky a stromy?

ptaci
Možná to také znáte – vydáte se s dětmi na výlet do přírody a zvídavé otázky vašich potomků na sebe nenechají dlouho čekat: „Mami, co je to za ptáčka? Tati, jak se jmenuje tenhle strom?“ Co když ale neznáte odpověď?

Pomoci by vám mohly malé, útlé knihy, které v edici Poznáváme přírodu vydává nakladelství CPress. Chtěla bych vám představit dvě z nich, konkrétně titul Ptáci od Grety Steenbockové a Stromy a keře od Birgit Kuhnové.

Obě knihy mají stejný koncept. Začínají Úvodem, ve kterém se dozvíte základy – rozdělení ptáků na stálé a tažné, informace ze života opeřenců, jak je můžete pozorovat, …, u stromů a keřů si zase přečtete o jejich členění na jehličnaté a listnaté, proč listí mění barvu, k čemu jsou stromy užitečné, … Poté následuje hlavní část, rozčleněna do jednotlivých kapitol – například Malí ptáci, Středně velcí ptáci, Listnaté stromy, Ovocné stromy a další.

Každému ptáku / stromu či keři je věnována jedna stránka. V rámečku si přečtete souhrn, stručné informace. U Ptáků jejich velikost a období pozorování, u Stromů a keřů výšku, dobu kvetení a dozrávání plodů. Následují odstavce nazvané Znaky a Stanoviště, shodné u obou knih. U některých nechybí ani „Víte, že“ či jiná zajímavost v rámečku či kolečku.

I když informací není mnoho, k tomu, aby vám pomohly poznat, o jaký druh ptáka či stromu se jedná, stačí. Pomáhají k tomu i barevné fotografie, doplněné sem tam ilustracemi. Taktéž grafické zpracování lahodí oku. Žel, příliš mnoho chvály na knihy pět nelze.

Zřejmě první problém, na který narazíte, je řazení ptáků/stromů v jednotlivých kapitolách. Logické by bylo uspořádat je abecedně podle jejich českých názvů (nebo latinských). Bohužel, zde tomu tak není. Pokud nechcete prolistovávat celou knihu, musíte se podívat do Rejstříku.

Ostatně Rejstřík u Ptáků je velmi zajímavý. I když mají obě knihy stejný počet stran (80), rejstřík ptáků je více než obsáhlý. Je pochopitelné, že v seznamu bude zaznamenáno rodové i druhové jméno opeřence (např. husa velká, skřivan polní). Proč je tam ale také uvedeno jen samotné rodové jméno (např. husa, skřivan) na samostatném řádku? Kdyby odkazovalo na jinou stránku, jako je tomu jen u sýkory, bylo by to pochopitelné. Takto se ale jedná o položky s nulovou vypovídací hodnotou, které navíc tím, že je jich nemalý počet, značně ubírají seznamu na přehlednosti. Naproti tomu u Stromů a keřů je rejstřík zpracován mnohem lépe, nejen proto, že je použito větší písmo, ale i kvůli rozčlenění dle počátečního písmena do odstavců. Vyhledávání v něm je tudíž snazší.

Stránky o stromu/ptáku jsou na několika místech proloženy kutilskými nápady. Děti si tak mohou například přečíst návod, jak si mohou postavit vrbové týpí, jak ptáčkům vyrobit koupadlo či krmítko a jiné. Dalším bonusem je několik vymalovánek. Na konci nechybí kvíz (včetně řešení), který ověří, jak pozorně děti četly a vstřebávaly informace.

Oceňuji to, že je zmíněna ochrana přírody, Červená kniha i možnost, že se každé dítě může stát malým ochráncem přírody, včetně odkazu na příslušné webové stránky.

Jak Stromy a keře, tak i Ptáci mají povedenou grafickou podobu, navíc jsou svými rozměry ideální pro přibalení do batohu, když půjdete na výlet – malé, tenké a lehké. Jako vodítko pro základní rozpoznání možná postačí, zvídavější děti ale zřejmě neuspokojí. Někde chybí fotka celého stromu, jinde nejsou zachyceny plody, u ptáků zase často nenajdete fotky vajíček či mláďat.

Potenciál knih je velký, ale bohužel není plně využit. Kdyby se titulům věnovalo více pozornosti (abecední řazení, pečlivější výběr fotek, …), mohly by se stát nepostradatelnými pomocníky všem malých milovníků přírody. I takto zaujmou, rozšíříte si díky nim své znalosti, jen ve vás možná vyvolají pocit, že mohly být zpracovány lépe. Přesto na závěr musím dodat, že i se svými nedostatky do vaší knihovničky patřit mohou a zřejmě se k nim budete rádi vracet.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeStromy a keře

Kuhnová, Birgit

Edika, 2012

zobrazit info o knizePtáci

Steenbocková, Greta

Edika, 2012

Napsat komentář