České drama za protektorátu

protektoratni_drama_cover.indd
Zajímáte se o dramatickou tvorbu v období protektorátu? Pak si rozhodně nenechte ujít antologii České protektorátní drama. Najdete v ní divadelní i rozhlasové hry, které vznikly či byly uvedeny právě v tomto období.

Antologie České protektorátní drama představuje veřejnosti dvanáct divadelních a šest rozhlasových her, které vznikly a/nebo byly uvedeny v období protektorátu a z nichž zhruba polovina není čtenářsky dostupná, či dokonce nikdy nebyla publikována. Cílem svazku je vytvořit představu o dobové původní dramatické tvorbě, což je v knize podpořeno také odbornými studiemi o dramatické produkci a divadelním provozu a o kontextu rozhlasové „slovesnosti“ za okupace.

České protektorátní drama

Editorka: Iva Mikulová

Počet stran: 876
Vazba: vázaný blok
Formát: 165×245 mm
ISBN: 978-80-200-3487-8
Doporučená cena: 975 Kč

Knihu České protektorátní drama vydalo nakladatelství Academia v edici Drama.

Ukázka z knihy

OTEC (chodí sem a tam a diktuje obchodní dopis): Doba je pro podnikatele dnes krajně nepříjemná neustálými otřesy cen, a proto jsem bohužel nucen svůj původní rozpočet opravit o čtyři tisíce šest set korun, vzhledem k situaci, k si-tu-a-ci, čárka – jež nastala náhlým zdražením dříví. Doufám, že vážený pan doktor pochopí – napiš velevážený, Doro, člověk nikdy nestačí být dost zdvořilý.
DORA: Ale tati!
OTEC: Copak?
DORA: Vždycky děláš do diktátu vedlejší poznámky a zase jsi mě spletl! – Napsala jsem, co jsi říkal v souvislosti, a teď abych přepsala celý dopis. – Nu tak prosím: Doufám, že velevážený pan doktor laskavě pochopí, člověk nikdy nestačí – vidíš, drahoušku, načisto zkažená práce!
OTEC: Nemohu přece za to, že tak rychle píšeš, jsi patrně s to napsat i to, co si současně myslím. (str. 73)

Přečtěte si celou ukázku.

O editorce

Iva Mikulová se věnuje českému divadlu druhé poloviny 20. století, divadelní kritice a německojazyčnému divadlu. Vystudovala magisterský obor Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (ČJ–NJ) na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a bakalářský obor Teorie a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2016 dokončila doktorské studium na Katedře divadelních studií v Brně obhajobou práce na téma Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968). V letech 2012–2014 pracovala v Městském divadle ve Zlíně jako archivářka a lektorka dramaturgie. Působila také jako šéfredaktorka internetového časopisu RozRazil online a magazínu MDZ Tady a teď. Spolu s Marcelem Sladkowským je autorkou knihy Městské divadlo Zlín. 70. sezon (2015). V letech 2014–2017 působila jako výkonná redaktora časopisu Theatralia. V současné době pracuje jako odborná asistentka na Katedře divadelních studií FF MU a zároveň působí v Oddělení 20. století a literatury současné AV ČR, v.v.i.

Zdroj informací: divadlo.phil.muni.cz


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeČeské protektorátní drama

Mikulová, Iva (eds.)

Academia, 2024

Napsat komentář