Historie Palestiny v 1. polovině 20. století

prislib a naplneni uvod
Dobře poznat a především pochopit historii jediného státu není snadný úkol. A v případě Palestiny je to snad ještě složitější. I proto nás autor, sionista a novinář, v této publikaci pečlivě doprovází historickými událostmi a souvislostmi tak, aby vše bylo co nejvíce srozumitelné.

Kniha Arthura KoestleraPříslib a naplnění“ se zabývá historií Palestiny od tzv. Balfourovy deklarace, která v roce 1917 slibovala Židům zřízení národní domoviny v Palestině, do let 1948–1949, kdy Izrael obhájil svou existenci ve válce proti Arabům a začal klást základy státní existence. V první části se seznamujeme s komplikovaným „trojúhelníkem“ vztahů mezi britskou mandátní správou, Židy a Araby. Autor těží z detailní znalosti Palestiny, v níž strávil jako levicově smýšlející sionista několik let a kam se jako novinář opakovaně vracel. Tato okolnost mu umožňuje, aby doplnil základní politicko-hospodářský dějinný rámec zasvěcenými sondami do mentality všech tří aktérů palestinského dramatu. Bez vědomí propastného rozdílu mezi vysoce vzdělanými, převážně levicovými a nadšeně budovatelskými sionisty a tradicionalistickou, konzervativní a skoro úplně negramotnou populací palestinských Arabů nelze jejich konfliktu porozumět. Neméně zásadní je však i Koestlerův výklad rozdílů mezi židovskými starousedlíky a imigranty z doby po roce 1918, stejně jako výklad příčin proarabského postoje většiny britských politiků a úředníků. Na řadě míst autor přesvědčivě obhajuje svůj psychologizující výklad historie. Ve druhé části předkládá zkušenosti a zážitky z pobytu v Izraeli, kam přiletěl v průběhu židovsko-arabské války počátkem června 1948, přičemž se zčásti jedná o zápisky deníkového charakteru. Čtenář se z nich mj. dozví, jak je možné, že se většina židovských osad za války ubránila drtivé arabské početní a technické převaze. S autorem navštíví i Jeruzalém, který se ocitl v obležení Arabské legie a Židé museli vynaložit veškerý um a odvahu, aby nearabskou část města z této kritické situace vyprostili.

Příslib a naplnění

Palestina 1917–1949
Autor: Arthur Koestler
Přeložil: Aleš Valenta

Počet stran: 400
Vazba: vázaná
Formát: 140×207 mm
ISBN: 978-80-200-3344-4

Knihu Příslib a naplnění vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Britové se však místo toho rozhodli pod záminkou, že mezi stovkou uprchlíků by mohl být jeden špeh, odsoudit celou stovku k vyhlazení. Týž argument o případném „jednom agentu ze sta“ posloužil sovětské vládě jako trvalá výmluva odůvodňující nepřijetí španělských bojovníků, interbrigadistů, pronásledovaných komunistů či jakékoli jiné kategorie utečenců na sovětské území a odsuzující populace celých republik (Krymu, Čečenska, volžských Němců) k deportaci. Jedná se o typický myšlenkový postup bezohledného totalitarismu proti nárokům lidskosti.

K dispozici máte kompletní ukázku.

O autorovi

Arthur Koestler (1905–1983) byl původem maďarský Žid z Budapešti. Ve třicátých letech byl členem německé komunistické strany, z níž vystoupil kvůli stalinským procesům, které literárně zpracoval v románě Tma o polednách (1941), v roce 2023 vyšla kniha v novém vydání pod názvem Noc o polednách, jenž mu zajistil mezinárodní proslulost. Známé jsou i jeho knihy Šíp do nebe, Neviditelné písmo, Cizinec na náměstí, Španělský testament nebo Bahno společnosti.

Zdroj informací: Kosmas


academiaNakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePříslib a naplnění
Palestina 1917–1949

Koestler, Arthur

Academia, 2024

Napsat komentář