Praha jako aréna podnikání a reprezentace

praha stredovek (1)
Napadlo vás někdy, jak Praha mohla vypadat třeba v 15. století? Nebo ještě mnohem dřív? Co bylo ve městě důležité a kdo v něm vlastně hrál prim? O tom všem si můžete přečíst v poutavé publikaci, která nabízí řadu studií a zkoumá širokou škálu aspektů proměn.

Už v 10. století se v pražské kotlině utváří jedna z nejvýznamnějších protourbánních aglomerací střední Evropy, která se ve 13. a 14. století přerodila v pražské souměstí, jehož základní rysy registrujeme dodnes. Složitý vývoj a fungování středověké Prahy však není možné pochopit bez poznání jejího vztahu k okolnímu regionu. O něj se nejprve opřela expanze prvních Přemyslovců, což dokládá síť rozsáhlých hradišť, které s konsolidací raného státu ztratily svůj význam. Později se zde zformovalo hospodářské zázemí vrcholně středověké metropole, jež se stalo také arénou podnikání a reprezentace významných pražských měšťanů. Kniha nabízí soubor studií archeologů, historiků a přírodovědců, zkoumajících různé aspekty proměn „krajiny středověké Prahy“ od počátků raného středověku až do 15. století.

Krajina středověké Prahy

Editoři: Jan Klápště, Tomáš Klír, Ivo Štefan

Počet stran: 856
Vazba:
Formát: 160×250 mm
ISBN: 978-80-200-3440-3
Doporučená cena: 1200 Kč

Knihu Krajina středověké Prahy vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Vymezení „krajiny raně středověké Prahy“ tak nemůže být ve zvolené diachronní perspektivě jiné než umělé, už proto, že v prvních staletích raného středověku žádná metropole neexistovala. Všechny následné socioekonomické úvahy se nutně odvíjejí od krajinných daností, sídelní struktury a demografických parametrů daného území. Modelový region vymezený kružnicí o poloměru 25 km (v některých případech 35 km) od jádra Prahy má rozlohu necelých 2000 (resp. 4000) km². Každý region nabízí svá velká témata. V případě středních Čech raného středověku je to pochopení výchozích předpokladů vzniku nevelkého geopolitického útvaru prvních Přemyslovců a jeho následné komplikované transformace v zázemí metropole středověkého teritoriálního státu.

K dispozici máte kompletní ukázku.

Editoři

Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., (*1949) je archeolog středověku. Zabývá se městským a vesnickým prostředím ve 13. století.

Zdroj informací: Kosmas

Doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D., (*1979), medievista, působí v Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se zvláště adaptabilitou středověké společnosti.

Zdroj informací: Kosmas

PhDr. Ivo Štefan, Ph.D., (*1978), archeolog středověku, působí v Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Věnuje se proměnám raně středověkých společností ve střední Evropě.

Zdroj informací: Kosmas


academiaNakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKrajina středověké Prahy

(ed.) Klápště, Jan – (ed.) Klír, Tomáš – (ed.) Štefan, Ivo

Academia, 2024

Napsat komentář