Inspirace na cesty

Vydejte-se-na-romanove-cesty
V dnešních tipech vám představíme tři knihy, díky nimž se můžete vydat na dobrodružnou cestu plnou poznání. Přečtěte si o fenoménu „zelených mužů“, zjistěte něco nového o období třetí říše a cestování nebo se vydejte za Kelty na území Čech a Moravy. Čeká vás čtení plné zajímavých informací!

Kdo jsou to „zelení muži“? Kde se vzali? Co reprezentují napříč kulturami i na našem území? Kde je můžete nalézt? Na to vám odpoví autoři Václav Cílek, Václav Vokolek, Radomil Hradil, Jakub Hlaváček, Matouš Jaluška a Michaela Ottová v souboru studií Cestami zelených mužů.

Zelení muži. Pokud si neuvědomíme jejich existenci, jsou neviditelní. Nevnímatelní. Jakmile zjistíme, že existují, dokáží se neuvěřitelně zpřítomňovat. Pozorují nás z nečekaných míst. Jako kdyby právě v tom byl jejich smysl. Mají vždy nadhled. Jsou vždy umístěni nad našimi hlavami, to je snad jediné pravidlo, které můžeme prokázat. Ostatní pravidla velice svobodně porušují. Jsou hmatatelní, zachytitelní a přece působí jako přízraky. Jako pozorní obyvatelé jiných světů. Nahlížejí do našeho světa bez valné účasti. Z nějakého důvodu je jejich přítomnost důležitá zejména v posvátném prostoru, kam ovšem na první pohled nepatří. Vše, co o nich bylo napsáno, se opírá o pouhé hypotézy. Zelení muži jsou opravdu suverénně tajemní. Někdy máme dojem, že o nás vědí více než my o nich. Rozmlouvat o zelených mužích by pak mohlo znamenat rozmlouvat vlastně s nimi. I když předem víme, jak jsou na slovo skoupí. Z úst jim přece místo slov vyrůstají listy…
Soubor studií a reflexí zabývajících se tématem a typologií „zelených mužů“ ve středověké sakrální architektuře a v renesanci… Kniha intrepretuje archetyp zeleného muže v různých kulturách a předběžně mapuje jejich výskyt na našem území.

Cestami zelených mužů

Autoři: Václav Cílek, Václav Vokolek, Radomil Hradil, Jakub Hlaváček, Matouš Jaluška, Michaela Ottová

Počet stran: 216
Vazba: vázaná
Formát: 145×210 mm
ISBN: 978-80-7530-448-3
Doporučená cena: 357 Kč

Knihu Cestami zelených mužů vydalo nakladatelství Malvern.

O autorech

Václav Cílek (*11. května 1955) geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, obor geologie ložisek. Přestože se ve své práci zabývá především změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů. Za Krajiny vnitřní a vnější a Makom. Kniha míst byl vyznamenán cenou Toma Stopparda za rok 2004. Václav Cílek spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí, jako autor či spoluautor vydal několik desítek knižních titulů. Od roku 1990 působí v Geologickém ústavu Akademie věd ČR, jehož byl v letech 2004–2012 byl ředitelem.

Zdroj informací: knihkupectví Kosmas

Václav Vokolek (* 1. ledna 1947, Děčín) je český spisovatel, publicista a výtvarník. Narodil se jako syn předního katolického literáta a esejisty Vladimíra Vokolka. Po středoškolských a nedokončených vysokoškolských studiích pracoval jako zámecký správce, pracovník muzea a později restaurátor výtvarných děl zejména v severních Čechách; v roce 1975 si zvolil svobodné povolání. Je autorem více než čtyřiceti knih; píše prózu, poezii i odbornou literaturu. Po listopadu 1989 působil v různých literárních redakcích, vedl kulturní revue Souvislosti, podílel se na založení nakladatelství Triáda, od roku 1995 vyučuje na pražské Vyšší odborné škole publicistiky. Editorsky se věnuje literárnímu odkazu svého otce a kulturní historii českých zemí z pohledu duchovna. Intenzivně se zabývá též výtvarnou tvorbou. Žije v Milovicích.

Zdroj informací: knihkupectví Kosmas

Mgr. Jakub Hlaváček, Ph.D. (narozen 22. 4. 1975 v Liberci) vystudoval religionistiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a titul Ph.D. získal na FF UK na oboru komparatistika. Od r. 1998 vede nakladatelství Malvern. Příležitostně překládá z latiny a francouzštiny.

Zdroj informací: knihkupectví Kosmas

Radomil Hradil je český autor a překladatel. Píše naučné knihy o přírodní zahradě, náboženství, aj. Přeložil několik desítek anthroposofických knih a knih s duchovní a ekologickou tematikou. Spolupracuje na různých mezinárodních projektech v oblasti ekologického zemědělství, přírodní zahrady a geomantie. Vedl autorský kolektiv knihy Česká biozahrada. V Brně vystudoval VŠ zemědělskou a později pracoval jako zahradník v Německu, Norsku, Švýcarsku a České republice. Redigoval biodynamický časopis Valeriana a v současné době vede redakci waldfordského časopisu Člověk a výchova.

Zdroj informací: knihkupectví Kosmas

————————————————

Chcete podniknout cestu do historie a doplnit si znalosti o „třetí říši“? Potom si neváhejte přečíst knihu Radostí ku síle od historičky Shelley Baranowski, která provedla archivní výzkum a přináší informace o dovolenkových destinacích i tajné policii z této doby. Čeká vás možná netradiční, ovšem tuze zajímavé čtení!

Americká historička Shelley Baranowski analyzuje na základě rozsáhlého archivního výzkumu nacistickou agenturu pro volný čas a cestovní ruch Kraft durch Freude (KdF). Volnočasová organizace představovala nejodhodlanější pokus nacistické říše o snížení napětí mezi cíli režimu na straně jedné a individuálními přáními Němců na straně druhé, za současného zvyšování výdajů na zbrojení a udržení spotřeby. KdF se zkrášlováním továren, organizováním sportovních aktivit, kulturních akcí i masového cestovního ruchu snažila zlepšit postavení dělníků a integrovat je do národa. Udržovala nízké ceny, aby se její klienti mohli programů účastnit, aniž by se zvyšovaly mzdy, což by zase ohrozilo zbrojení. S KdF byli spokojeni dělníci, ale přitahovala rovněž střední třídu, hledající dobrodružství, osobní pohodlí a požitky, a to zejména v cestovním ruchu. Motivace klientů se sice mnohdy odlišovaly od nacistického ideálu jednotného, zpolitizovaného „národního společenství“, ale i tak se KdF stala nejoblíbenější institucí režimu díky tomu, že se přizpůsobila očekáváním spotřebitelů. Své služby nicméně poskytovala pouze rasově vhodným Němcům, navíc se neubránila protežování nacistických funkcionářů, čímž segregovala oběti nacistického režimu od německého „národního společenství“. Kniha Radostí ku síle seznamuje čtenáře s nejznámějšími turistickými destinacemi, hodnocením klientů i zprávami agentů tajné policie, která dovolené bedlivě sledovala.

Radostí ku síle

Konzumerismus a masový cestovní ruch ve Třetí říši
Autorka: Shelley Baranowski
Přeložila: Šárka Stellner

Počet stran: 360
Vazba: vázaná
Formát: 135×207 mm
ISBN: 978-80-200-3477-9
Doporučená cena: 495 Kč

Knihu Radostí ku síle vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Na základě dohody s autoritářským režimem Antonia Salazara, sympatizujícím s nacismem, mohly na jaře 1935 zamířit lodě KdF do Lisabonu a na portugalský ostrov Madeira. Dohoda s dalším autoritářským režimem, kterou uzavřel Robert Ley o dva roky později s předákem italské Fašistické konfederace průmyslových dělníků Tulliem Cianettim, nabídla italským dělníkům sponzorovaným organizací Dopolavore možnost podívat se do Německa. Opačným směrem zase vlaky vozily přes Alpy německé dělníky. Na podzim téhož roku se díky spolupráci KdF s Dopolavoro uskutečnily zájezdy KdF do přístavů Janov, Neapol a Palermo. Některé kombinovaly prohlídku italského poloostrova s návštěvou Jugoslávie, Řecka nebo italské severoafrické kolonie Libye, kde se fašistické vládě konečně podařilo potlačit dlouhotrvající protikoloniální povstání.

Přečtěte si celou ukázku.

O autorce

Americká historička Shelley Baranowski působí jako profesorka historie na University of Akron ve státě Ohio. Dlouhodobě se věnuje výzkumu třetí říše, především protestantským církvím, elitám, životu na venkově a spotřebitelské kultuře v moderní Evropě a Severní Americe.

Zdroj informací: knihkupectví Kosmas

————————————————

Chcete-li se vydat po stopách Keltů v Čechách a na Moravě, rozhodně byste neměli minout knihu Tajemství českých a moravských Keltů od Jan Antonína Nováka. Autor vás zavede třeba na Šumavu a seznámí vás například s keltskými poklady či různými pověstmi.

Ponořte se do tajemství záhadných až děsivých Keltů, kteří obývali území Čech a Moravy. K čemu například sloužil Obří hrad na Šumavě, nesoucí stopy mocné ničivé síly? Proč se keltské poklady našly nejčastěji ve vodních pramenech a bažinách? A jsou staré pověsti české ve skutečnosti keltské? Poodhalte záhady prastaré kultury a sledujte stopy, které zanechala v Čechách a na Moravě.

Tajemství českých a moravských Keltů

Autor: Jan Antonín Novák

Počet stran: 336
Vazba: vázaná
Formát: 135×205 mm
ISBN: 978-80-7695-060-3
Doporučená cena: 369 Kč

Knihu Tajemství českých a moravských Keltů vydalo nakladatelství Alpress.

Ukázka z knihy

Někteří vědci se domnívají, že jakýsi zárodek, z něhož se později vyvinuli Keltové, vznikl mezi skupinami lidí kultury popelnicových polí, kteří v mladší a pozdní době bronzové (přibližně 1300−750 př. n. l.) sídlili ve velké části Evropy. Na sklonku tohoto období k některým z nich doputovala znalost výroby železa (pravděpodobně z Balkánu). Několik takových kultur se postupně sbližovalo až nakonec v pozdější halštatské době (tedy někdy okolo 5. století před počátkem našeho letopočtu) jdou z archeologických nálezů rozlišit stále obtížněji. Tito lidé se současně čím dál víc dostávali do kontaktu s mnohem vyspělejšími kulturami Středomoří. Hodně jejich vymožeností od nich převzali, ale mnoho vlastního si nechali, a tak dokázali zůstat sví. Tím začala doba laténská, přičemž antičtí učenci dali tomuto etniku jméno Keltoi – Keltové.
Z toho je zřejmé, že pod tenkým a neúplně převzatým civilizačním nánosem v Keltech zůstalo ledacos z temných dob jejich halštatských předků. Nelze se proto přiblížit k jejich pochopení, aniž bychom si řekli o některých nálezech pocházejících z halštatského období. Jsou ostatně leckdy takové povahy, že z nich běhá mráz po zádech.

Přečtěte si celou ukázku.

O autorovi

Jan Antonín Novák je spisovatel, publicista a novinář různorodých zájmů. Po studiích se věnoval mimo jiné potápění a fotografování pod vodou. Fascinují ho záhadné a nevysvětlitelné jevy. Nejprve publikoval časopisecky a později autorsky připravil celou řadu knih, jejichž tematika se týká především záhad, ale najdeme mezi nimi také literaturu faktu, populárně naučné publikace a sci-fi.

Zdroj informací: nakladatelství Alpress


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeCestami zelených mužů

Cílek, Václav - Vokolek, Václav - Hradil, Radomil

Malvern, 2023

zobrazit info o knizeRadostí ku síle
Konzumerismus a masový cestovní ruch ve Třetí říši

Baranowski, Shelley

Academia, 2024

zobrazit info o knizeTajemství českých a moravských Keltů

Novák, Jan A.

Alpress, 2024

Napsat komentář