Březen – měsíc čtenářů je opět tady!

Brezen uvodni
Milovníci knih a českých knihoven, zbystřete! Je tady oblíbený Březen – měsíc čtenářů. S ním do českých knihoven přichází i výraznější podpora čtenářství jako takového, ale i mnoho zajímavých akcí pro děti, studenty, dospělé i seniory. 

SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) vyhlašuje již patnáctý ročník akce Březen – měsíc čtenářů s mottem S knížkou do života – životem s knihouSKIP pro letošní ročník Března – měsíce čtenářů vydal plakát, který vytvořila výtvarnice Denisa Fialová. 

Z historie…

V roce 2010 založil SKIP ČR novou celostátní propagační akci Březen – měsíc čtenářů. Do centra zájmu se dostal čtenář, aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. V rámci měsíce března byl vyčleněn jeden týden speciálně určený pouze k propagaci čtení s názvem Týden čtení. Týden čtení aneb „Čtení sluší každému” měl propojit akce typu děti čtou seniorům a naopak, zdraví čtou nemocným, soutěže v rychlém čtení kritické čtení, ukázky digitalizovaných knih a čtení z nich, čtení v cizích jazycích, non-stop čtení, čtení na netradičních místech a v netradiční hodinu, čtení netradičně v knihovně, zkrátka čtení čehokoliv z čehokoliv a kýmkoliv – dle praxe, zkušeností a nápadů. Od roku 2012 byly k již tradičním aktivitám propagující četbu a zavádění nových služeb do knihoven (např. půjčování čteček elektronických knih, roznášky knih handicapovaným čtenářům a seniorům domů atd.) připojeny nové aktivity – Maraton čtení a soutěž Čtenář roku. Cílem Maratonu čtení bylo dosáhnout toho, aby v průběhu března knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Jednalo se o různé formy setkání, diskusí a besed s autory a zejména autorská čtení případně besed o literatuře. Druhou zajímavou aktivitou v rámci BMČ byla soutěž Čtenář roku. Tím byla založena tradice oceňování nejlepších čtenářů. Vrcholem Března – měsíce čtenářů se stala naše tradiční akce Noc s Andersenem.

Březen 2024

Čtení je příjemná záliba, která nás doprovází po celý život a kterou můžeme sdílet se svými blízkými. Rodiče mají mnoho možností, jak číst svým dětem a jak ukazuje už šest let trvající projekt S knížkou do života (Bookstart), číst dětem můžeme od jejich narození. Jsme rádi, že v roce 2024 můžeme právě v Březnu – měsíci čtenářů připomenout a zhodnotit výsledky projektu S knížkou do života (Bookstart) a také si uvědomit, že knihy a knihovny doprovázejí své čtenáře od dětského věku po věk seniorský.

Co kniha přináší našim čtenářům?

Jsou rodiny, kde se čtenářství přenáší z generace na generaci a domácí knihovny jsou vítaným dědictvím? Jakou roli sehrávají v životě čtenářů veřejné knihovny? Snad nám letošní Březen – měsíc čtenářů přinese na naše otázky zajímavé odpovědi. SKIP pro letošní ročník Března – měsíce čtenářů vydal plakát, který vytvořila výtvarnice Denisa Fialová.

Doporučení:
Share

Napsat komentář