Tak trochu jiný život

tak-trochu-jiny-zivot-nahled
Dnes vám představíme knihy, které pojednávají o opomíjených, ale přesto důležitých tématech. První kniha se zabývá sebevraždou z pohledu teorie i zkušeností lidí, kteří se ve své profesi s tímto problémem setkávají. Druhá kniha představuje příběhy žen, které se dobrovolně i nedobrovolně nikdy nestaly matkami.

Sebevražda je bohužel fenomén, který se ve veřejném prostoru a v životech mnoha lidí stále vyskytuje. Kniha Ti, kteří se rozhodli od Aleny Lochmannové a Miroslava Šafra tuto problematiku detailně mapuje. A to jak za pomoci historických teorií, tak i za pomoci výpovědí policistů, soudních lékařů i koronerů, kteří se sebevraždami zabývají.

Ti, kteří se rozhodli

Autoři: Alena Lochmannová, Miroslav Šafr

Počet stran: 648
Vazba: vázaná
Formát: 210×266 mm
ISBN: 978-80-200-3410-6
Doporučená cena: 875 Kč

Knihu Ti, kteří se rozhodli vydalo nakladatelství Academia.

Sebevražda. Tajemná, skrytá, uzavřená v hloubce srdce, a přesto na očích, tichá, často však hřmotná, decentní nebo surová, upozorňující či nic neříkající, odporná, jindy hodná obdivu, nečekaná, varující… definitivní. Tato kniha představuje fenomén sebevraždy a otevírá diskusi o jednání směřujícím k dobrovolnému ukončení života vlastní rukou. Opírá se o obecně známé a historicky deklarované teorie i praktické zkušenosti, naslouchá vyprávění novodobých policistů, koronerů a soudních lékařů, kteří se posuzováním sebevražedných nálezů zabývají, a věnuje se tomu poslednímu, co sebevrah někdy světu zanechává – dopisům na rozloučenou. Je o nesnesitelnosti bytí. O lidech vyhnaných nepříznivými okolnostmi za tenkou hranici mezi životem a smrtí. O těch, kteří se rozhodli.

Ukázka z knihy

Sebevražedné jednání vždy vzbuzovalo jistou fascinaci a zájem, k čemuž přispívá i skutečnost, že se jedná o historicky tabuizované téma. Jen malá pozornost je však věnována tomu, co někteří ze sebevrahů po sobě zanechávají, konkrétně jejich posledním myšlenkám a slovům, jež adresují ať už svým blízkým v podobně rodiny a přátel, nebo policii, či neznámému člověku, který nalezne jejich tělo. Ačkoliv v zahraničí existuje několik studií, jež se věnují obsahové či jazykové analýze dopisů na rozloučenou, autoři si nejsou vědomi obdobné studie v prostředí České republiky.
Předpokládá se, že motivace osob, které dokonají sebevraždu, a těch, jež se o sebevraždu pokoušejí, jsou zcela odlišné. Edwin S. Shneidman a Norman L. Farberow (1957) ve své klasické knize o pokusech o sebevraždu tento předpoklad explicitně vyjádřili tím, že knihu nazvali Volání o pomoc. Pokus o sebevraždu byl vnímán coby způsob, jak dát blízkým osobám najevo svou úzkost, jako výkřik hledající někoho, kdo pomůže. Na druhou stranu se zdá, že dokonané sebevraždy a pokusy o sebevraždu se liší v psychologických a psychiatrických charakteristikách pouze v jisté míře. Například David Lester, Aaron T. Beck a Larry Trexler (1975) zjistili, že míra deprese a beznaděje měřená objektivními sebeposuzovacími inventáři se zvyšovala s rostoucím sebevražedným úmyslem jedinců, kteří se o sebevraždu pokusili. Při zkoumání 56 možných korelátů sebevražedného úmyslu byla zjištěna řada významných rozdílů mezi oběma skupinami, z nichž byly vyvozeny předpovědi týkající se dokonaných sebevražd. Mnohá konkrétní zjištění potvrdila předchozí pozorování týkající se sebevražd, ale byly zaznamenány i některé odchylky od očekávání. Výsledky ukazují, že na podkladěstudií věnovaných pokusům o sebevraždu lze formulovat závěry týkající se dokonaných sebevražd. Autoři například uvádějí, že ti, již následně sebevraždu ve sledovaném období dokonali, se podobali těm jedincům, kteří se o sebevraždu pokusili a vykazovali největší sebevražedný úmysl.

Přečtěte si celou ukázku.

O autorech

Ing. Alena Lochmannová (1987) je česká etnoložka a ekonomka, jejímž primárním výzkumným zájmem jsou reprezentace tělesných modifikací (nejen) odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody, včetně technik jejich provedení a symbolického významu, dále ekonomické vztahy a otázka identity v totální instituci.

Zdroj informací: knihkupectví Kosmas

MUDr. Miroslav Šafr (1973) je soudní lékař a znalec v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství, působící v Ústavu soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové. Jeho specializací jsou střelná poranění a sebevražedná fenomenologie.

Zdroj informací: knihkupectví Kosmas

O nakladateli

Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

————————————————

Společenský tlak na to, aby ženy měly děti, je historicky i v dnešní době obrovský. Ovšem co když žena děti mít nemůže? Nebo je zkrátka nechce? Rozhovory s devíti ženami, které z různých důvodů děti nemají, zpracovala v knize Žiju bez dětí moderátorka ČT Martina Hynková Vrbová.

Žiju bez dětí

Příběhy žen, které se nestaly matkami
Autorka: Martina Hynková Vrbová

Počet stran: 288
Vazba: vázaná
Formát: 164×235 mm
ISBN: 978-80-264-5093-1
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu Žiju bez dětí vydalo nakladatelství CPress.

Devět žen, osm rozhovorů, devět příběhů bezdětnosti.

Moderátorka ČT Martina Hynková Vrbová v průběhu dvou let vyzpovídala bezdětné ženy různého věku, povolání i zájmů. Vznikla tak fascinující mozaika příběhů, které otevírají hluboká témata rodiny, hodnot i partnerských vztahů. Jedna žena po dětech toužila, ale nemohla je mít. Druhá žena kvůli znásilnění přehodnotila touhu po rodině. Další ženě děti nic neříkají a svou existenci bez dětí hodnotí i lesbický pár či žena blížící se věkem stovce. Poznejte silné osudy dobrovolně i nedobrovolně bezdětných žen.

Ukázka z knihy

 Jo, tomu rozumím. A ty první dny, když jste tam přijela, měla jste něco domluveného, nebo to bylo úplně na blind?

Měla jsem zajištěný kurz angličtiny na tři měsíce a ubytování v nějakým domě mladých křesťanek. Ten dům vedla jeptiška. Já nejsem věřící, našla jsem si to na internetu jako možnost ubytování. A té jeptišce jsem řekla, jaký je můj plán. Ten byl najít si co nejdřív práci, abych měla peníze a mohla si ten kurz třeba i prodloužit. Neměla jsem nějakou vizi, jak dlouho tam chci zůstat. Ta jeptiška mi během tří dnů sehnala práci, takže jsem tam do týdne začala pracovat. Přestěhovala jsem se k nějaký rodině…

Stáhněte si celou ukázku.

O autorce

Martina Hynková Vrbová vystudovala klasickou kytaru na Státní konzervatoři v Praze a na konzervatoři Reina Sofia v Madridu. Táhlo ji to ale také k mikrofonu a před televizní kameru. Začínala jako programová hlasatelka v České televizi i na stanici ČRo Praha. Moderovala celou řadu televizních pořadů, např. Country Express Praha – Nashville s hudebníkem Jiřím Brabcem. V roce 2009 získal pořad Retro, jehož byla moderátorkou, televizní cenu Elsa za nejlepší magazín roku. Vystupuje v live magazínu Sama doma v ČT. Spolupracuje na vzniku pořadu 13. komnata, píše scénáře a stojí u zrodu některých nových televizních projektů. Je autorkou a průvodkyní osmidílného cyklu ČT K poctě zbraň!. V Českém rozhlase Pohoda provází pořadem Kolotoč. Spolu s manželem, investigativním reportérem ČT Jiřím Hynkem, vychovává tři děti. Když to čas a finance dovolí, rádi cestují po celém světě a svým dětem ukazují, že svět je krásné a bezpečné místo pro život.

Zdroj informací: nakladatelství CPress

O nakladateli

 Nakladatelství CPress pružně reaguje na vzrůstající popularitu oborů v oblasti odborné a populárně-naučné literatury. Systematicky tak rozšiřuje svou knižní nabídku zejména v oblastech knížek pro nejmenší, cestování, historie a military, hobby, auto-moto, zdraví a životní styl, příroda a zahrada, umění a kultura a technika a věda.


 Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Zaujaly vás dnešní tipy na čtení o mnohdy nelehkých tématech? Napište nám svůj názor v komentářích

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeTi, kteří se rozhodli

Lochmannová, Alena - Šafr, Miroslav

Academia, 2024

zobrazit info o knizeŽiju bez dětí
Příběhy žen, které se nestaly matkami

Hynková Vrbová, Martina

CPress, 2024

Napsat komentář