Ze Země zaslíbené

zeme-zaslibena-nahled
V dnešních tipech se s námi vydáte po stopách biblických příběhů. První kniha vás zavede do Jeruzaléma, provede vás jeho zákoutími a přiblíží i témata z Nového zákona. Druhá kniha vám zase detailněji představí první biblickou knihu Genesis doprovázenou autorovými komentáři a poznatky.

Chtěli byste se někdy podívat do Jeruzaléma? Nebo už jste tam byli a chcete si Svaté město spojující několik kultur připomenout? Anebo se chcete zkrátka něco nového dozvědět? Pak byste rozhodně neměli minout knihu Jeruzalém od švýcarského teologa Maxe Küchlera. Kniha je navíc doplněna i o příběhy z Nového zákona.

Jeruzalém

Příručka a kulturněhistorický průvodce Svatým městem
Autor: Max Küchler
Přeložili: Pavel Čech, Vlastimil  Drbal

Počet stran: 836
Vazba: vázaná
Formát: 165×240 mm
ISBN: 978-80-200-3433-5
Doporučená cena: 995 Kč

Knihu Jeruzalém vydalo nakladatelství Academia.

Kniha spojuje dva aspekty: je příručkou, kde badatel nalezne velmi podrobné informace o Jeruzalému, a současně je průvodcem, který čtenáře spolehlivě povede při návštěvě Svatého města. Je konfesně korektní, byť autor, věrný své specializaci, přirozeně věnuje výraznou pozornost novozákonním tématům. Výklad jednotlivých oblastí a staveb umožňuje zachytit jejich složitý vývoj, který většinou zahrnuje příslušnost k více než jednomu náboženství a časovému období. Kniha je vedle cestovatelů do Svaté země určena i všem, kteří se z historického, teologického či uměleckého hlediska zabývají oblastí Předního východu. Informace, které podrobnou, a přitom čtivou a přehlednou formou podává, jsou nepostradatelné pro všechny, kdo se věnují židovské, křesťanské i muslimské kultuře.

Ukázka z knihy

Křesťanský chrám s hlavou apoštola Jakuba (křižácká doba): S jistotou lze říci, že na tomto místě vznikl v křižácké době kostel apoštola Jakuba. Badatelé předpokládají, i když pro to neexistuje jednoznačný pramenný doklad, že kostel založil král Thoros II., vládce arménského království v Kilikii, jenž navštívil Jeruzalém v r. 1163. První písemná zpráva dokládající existenci kostela pochází krátce poté od Jana z Würzburgu (1165): „Nedaleko od Davidovy věže jižním směrem se nachází velký kostel, jenž byl postaven na počest sv. Jakuba Staršího; bydlí tu arménští mniši a provozují tu i velký útulek, v němž přijímají chudinu hovořící jejich jazykem. Je tu uchovávána a velmi uctívána hlava onoho apoštola.“ Kolem roku 1230 tu Ernoul spatřil „klášter mého pána Jakuba z Galicie […] Tam, říká se, byl sv. Jakub sťat. Proto tu byl postaven tento klášter.“ Tuto apoštolskou tradici pro křižácký kostel, který byl orientován severojižním směrem k chrámu Božího hrobu, jednomyslně dokládají všechny texty z 12. a 13. století.

Přečtěte si celou ukázku.

O autorovi

Max Küchler (*1944) je švýcarský římskokatolický teolog a biblista. Teologii vystudoval na univerzitě v Pasově. Rozšířenému studiu biblistiky se pak věnoval na univerzitě ve Freiburgu a především na Pontificia Commissio de Re Biblica v Římě. Na École biblique et archéologique française de Jérusalem v Jeruzalémě se potom zabýval studiem rané rabínské literatury, historie a archeologie Palestiny a Jordánska. V letech 1975 a 1979 působil jako odborný asistent na katedře starozákonní exegeze na Univerzitě ve Freiburgu. V r. 1979 získal doktorát z teologie a r. 1986 se habilitoval. Od r. 1988 přednášel na téže univerzitě také předměty s novozákonní tématikou. Mezi lety 1994 a 1998 byl ředitelem Biblického institutu Teologické fakulty.

Zdroj informací: Karmelitánské knihkupectví

O nakladateli

Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

————————————————

Racionální Bible – Kniha první, Genesis od Dennise Pragera se zabývá příběhy z první biblické knihy. Autor zde komentuje stvoření světa, diskutuje vědecké poznatky, a čtenářům a čtenářkám tak nabízí osobitou interpretaci víry a náboženství.

Racionální Bible – Kniha první, Genesis

Bůh – Stvoření světa – Zkáza
Autor: Dennis Prager
Ilustrátor/grafik: René Senko
Přeložil: Alexander Tomský

Počet stran: 432
Vazba: vázaná
Formát: 145×225 mm
ISBN: 978-80-7335-859-4
Doporučená cena: 498 Kč

Knihu Racionální Bible – Kniha první, Genesis vydalo nakladatelství Leda v edici PRAMENY.

Genesis, první kniha Bible, uvádí morálního Boha všech lidí, jenž představuje diametrální protiklad předchozího mytického světa kmenových bohů. Bůh stvořil svobodného člověka k transcendentálnímu účelu („buďte svatí, jako já jsem svatý“) a pověřil jej jedinečnou rolí v zápase s pohanskými ideologickými silami rozkladu. Tento svět je zázračným darem lidstvu a člověk je jeho hospodářem.
Autorovy komentáře dokonale zprostředkují knihu Genesis dnešnímu vnímání a osvětlují její podivuhodnou shodu s vědeckými poznatky o vzniku světa. Podstatné je i to, že ukazují, jak se v západní společnosti – v důsledku klesajícího významu biblického učení o přirozenosti člověka a o Božím řádu – rodí toxické ideologie pomýleného sociálního inženýrství, které popírají zdravý rozum, protože jejich původci podlehli příslibu hada z rajské zahrady „budete jako bohové znát dobro a zlo“.
Výraz Jisra-el znamená „zápas s Bohem“. Bůh tedy očekává, že se s ním věřící budou také přít, aniž by to bylo považováno za zpochybňování Boží autority nebo za příznak slabé víry. Bůh nás ujišťuje, že diskuse se očekává a že může být záslužná. Věřící se nesmějí poddat absolutní jistotě, neboť ta je neklamnou známkou fanatismu, a lidská duše potřebuje pochybnosti k pokoře. Stoprocentní jistota je jed. Neznáme jiné náboženství, které by podporovalo pochyby svých stoupenců – a už vůbec ne žádný takový politický směr.

Ukázka z knihy

Teprve víra v božský původ Tóry mi pomohla porozumět některým obtížným pasážím textu. Bez víry bych považoval morálně nebo rozumově problematické výroky za dávno překonané dobové omyly. Jistě bych nad nimi mávl rukou. Víra však neumožňuje volbu, odmítá jednoduchý výklad, vyžaduje duchovní i intelektuální úsilí a někdy vede k hlubšímu pochopení morálky.

O autorovi

Dennis Prager (1948) vyrostl v moderně ortodoxní židovské rodině v Brooklynu a stal se vlivným konzervativním publicistou známým svou teologickou erudicí. Ve svých rozhlasových talk show, které vedl po třicet pět let, diskutoval o náboženských otázkách s představiteli všech náboženství včetně ateismu. Je považován za racionálního obhájce biblického světonázoru a univerzálního etického monoteismu: „Rozum hledá víru a víra bez rozumu by byla nesmyslná.“ Je autorem jedenácti knih, z nichž zejména jeho Racionální Bible, obsahující komentáře k Pěti knihám Mojžíšovým, se v zahraničí setkala s velkým ohlasem a používá se jako učebnice. Komentáře ke knize Genesis, první z oněch pěti biblických knih, nyní poprvé vycházejí česky.
Se svým přítelem Josephem Telushkinem se autorsky podílel na dvou bestsellerech, Nine Questions People Ask About Judaism, 1986 (Devět otázek okolo judaismu) a Why the Jews? The Reason for Antisemitism, 2003 (Proč právě Židé? Příčiny antisemitismu). Česky vyšel jeho komentář Desatero přikázání (Leda, 2017).

Zdroj informací: nakladatelství Leda

O ilustrátorovi

René Senko se narodil roku 1965 v Brně. Vytvořil přes tisícovku knižních obálek, mnoho plakátů a obalů CD. Zúčastnil se několika výstav, například The Gift – výstavy hudebních plakátů v rámci Bienále grafického designu v Brně 2012. Nyní vyučuje na střední škole matematiku a dějiny umění. Spojení matematiky, grafiky a zábavy propaguje na stránkách MathPun(k).

Zdroj informací: nakladatelství Leda

O nakladateli

Nakladatelství Leda se zaměřuje na vydávání slovníků a jazykových učebnic v knižní i elektronické podobě. V nabídce najdete kromě učebnic také výukové programy. Nakladatelství vydává také zajímavé tituly z oblasti beletrie a literatury faktu. Zaregistrovaní návštěvníci v LEDA klubu mohou získat na knihy výhodné slevy a neomezený přístup do on-line slovníků.


 Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Zaujaly vás dnešní biblicky laděné tipy? Napište nám svůj názor v komentářích

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeJeruzalém
Příručka a kulturněhistorický průvodce Svatým městem

Küchler, Max

Academia, 2024

zobrazit info o knizeRacionální Bible – Kniha první, Genesis
Bůh – Stvoření světa – Zkáza

Prager, Dennis

Leda, 2023

Napsat komentář