Múzické instituce socialistické armády

nezne_zbrane
Dnes se podíváme na historii z jiného úhlu, než bývá zvykem. Václav Šmidrkal se totiž ve svém díle Něžné zbraně zaměřil na múzické instituce socialistické armády. Co myslíte, proč socialistická armáda kladla na jejich existenci takový důraz?

Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého nebo Ústřední hudba ČSLA patřily mezi nejznámější múzické instituce socialistické armády. Těmito i mnoha dalšími vojenskými uměleckými tělesy prošla plejáda uměleckých osobností od těch nejpopulárnějších až po veřejnosti neznámé, a jejich programy viděly a slyšely miliony diváků v tuzemsku i v zahraničí. Proč kladla socialistická armáda takový důraz na existenci vlastních hudeb, divadel a uměleckých souborů? A jak se sovětské vzory typu Alexandrovova souboru písní a tanců dařilo přenášet do středoevropské praxe? Kniha Něžné zbraně zkoumá trvalé napětí v práci vojenských múzických institucí mezi politickou mocí, vojenskou organizací a uměleckou svobodou stejně jako jejich proměnlivou podobu v různých vývojových fázích komunistického režimu a studené války v období od 40. do 90. let 20. století. Československý případ kniha zasazuje do srovnávací středoevropské perspektivy se sousedním Polskem a východním Německem.

Něžné zbraně

Múzická umění a socialistická armáda
Autor: Václav Šmidrkal

Počet stran: 388
Vazba: vázaná
Formát: 160×240 mm
ISBN: 978-80-200-3439-7
Doporučená cena: 495 Kč

Knihu Něžné zbraně vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Pomineme-li rané období socialistických režimů, byla stěžejním požadavkem na socialistické vojenské hudby jejich multifunkčnost. Schopnost plnit služební povinnosti v rámci vojenského ceremoniálu byla považována za minimální základ, který ale pro svou omezenost nevedl k dalšímu uměleckému rozvoji hudeb. Od hudeb se proto žádalo, aby byly schopny zvládnout složité klasické skladby upravené pro dechový orchestr, a zároveň mohly nabídnout menší taneční orchestr zábavné hudby, nebo naopak komorní hudební tělesa. V 50. letech byl spor veden o míru přejímání soudobé populární hudby označované jako „jazz“, která by sice hudbám získala popularitu u publika, ale narážela na odpor politického aparátu jako pronikání nepřátelských kulturních vlivů. (str. 100–101)

Přečtěte si celou ukázku.

O autorovi

PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. je zaměstnancem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a FSV UK. Zaměřuje se na kulturní a sociální aspekty moderních dějin vojenství, dějiny státního socialismu ve střední Evropě, transnacionální dějiny.

Zdroj informací: FSV UK


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeNěžné zbraně
Múzická umění a socialistická armáda

Šmidrkal, Václav

Academia, 2024

Napsat komentář