Od počátku nového státu…

republika uvodni
Jaké skutečně byly začátky našeho státu? Jak probíhalo začlenění těch území, kde do jisté doby mělo rozhodující slovo německé obyvatelstvo, a jaký byl vývoj i v jiných oblastech než těch ryze českých? O tom všem si můžete přečíst v nové monografii nakladatelství Academia.

Rozsáhlá kolektivní monografie Utváření republiky přibližuje nejširším skupinám čtenářů dramatickou dobu počátků nového státu a jeho etablování, a to včetně ovládnutí území s převahou obyvatelstva německé národnosti – a věnuje se rovněž vývoji na Slovensku a na Těšínsku. Některé texty se zabývají také policejním aparátem nové republiky a dalšími důležitými otázkami spojenými například s národnostními nebo náboženskými menšinami. Stejně jako v ostatních svazcích této řady jsou součástí jednotlivých kapitol rovněž zajímavá vyobrazení.

Utváření republiky

Autoři: Jan Kober (ed.) a kolektiv

Počet stran: 708
Vazba: brožovaná
Formát: 133×201 mm
ISBN: 978-80-200-3407-6
Doporučená cena: 795 Kč

Knihu Utváření republiky vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Události spojené se vznikem samostatného československého státu bývají označovány za přelomové. Současníci je označovali dokonce za revoluční a Československo tak mělo tzv. Revoluční národní shromáždění, revoluční vojsko apod. Proběhly samozřejmě zásadní změny, avšak řada vnitřních struktur zůstala do značné míry zachována (např. byly přejaty zákony a nařízení). Situace v českých zemích se tak pohybovala někde mezi oběma póly – revolucí a kontinuitou.

K dispozici máte také kompletní ukázku.

Editor

Jan Kober je absolventem právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se na právní dějiny, občanské právo a ústavní právo. V roce 2023 vyšla i kniha Mezi rovností, růzností a jednotou, na jejímž vzniku se rovněž podílel.

Zdroj informací: Ústav státu a práva


academiaNakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeUtváření republiky

Kober, Jan (ed.) a kol.

Academia, 2023

Napsat komentář