Zahrajte si o zajímavé poznatky z oblasti klimatických změn

klima soutez uvod (1)
Téma klimatu je dnes na vzestupu. Znáte ale terminologii, která je s tím spojená? Jak se vyvíjel klimatický výzkum v minulosti? A co nás v tomto odvětví čeká v budoucnosti? Zahrajte si o zajímavou knižní novinku s velmi palčivým tématem dnešní doby.

Klimatické změny minulé, současné i budoucí

První část této mimořádné a nedocenitelně důležité knihy se zabývá obecným vývojem klimatu, přičemž se věnuje základním přirozeným mechanismům klimatických změn. Vysvětluje základní termíny, seznamuje s metodami klimatického výzkumu včetně jeho dějin a přináší odpovědi na důležité otázky, z nichž vybíráme: Proč jsou důležité mořské oscilace? – Je naše doba skutečně klimaticky extrémnější? – Proč se Země otepluje méně, než bychom čekali?

Druhá, hlavní část knihy popisuje průběh počasí a klimatické epizody minulých staletí, přičemž je založena na rozsáhlém souboru čtyřiceti pěti tisíc výpisků z kronik a dalších historických dokumentů pro roky 1000–1775, a to po jednotlivých letech. Tuto část uzavírá jednak přehled přirozených období malé doby ledové podle teplotních a srážkových řad meteorologické observatoře v pražském Klementinu, jednak stručná charakteristika podnebí 20. století.

V třetí, závěrečné části knihy se ocitáme v klimatu budoucího světa a hledáme zde konkrétní odpovědi na otázku Co nás čeká a co se s tím dá dělat? Zde najdeme i zcela praktické rady, jak si poradit doma, ve městě, na poli či v lese.

Kniha o klimatu zemí Koruny české

Autoři: Zdeněk Vašků, Jiří Svoboda, Václav Cílek

Vydalo: nakladatelství Leda
Počet stran: 720
Vazba: vázaná
Vydáno: 06/2023
ISBN: 978-80-7335-853-2

Přečtěte si více o titulu Kniha o klimatu zemí Koruny české, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Leda. Kniha vyšla v edici PRAMENY, která se zaměřuje na zásadní díla ovlivňující další vývoj v určité oblasti.

leda

Nakladatelství Leda vzniklo v roce 1992 a je jediným českým vydavatelstvím specializovaným na jazykové slovníky, učebnice a příručky a na naučné slovníky. Jako jediné nakladatelství u nás se systematicky věnuje jak hlavním světovým jazykům, tak jazykům menších národů a států. Usiluje o vysokou odbornou úroveň své produkce, o její kvalitu, serióznost a uživatelskou přitažlivost.

Autoři

Doc. Ing. Zdeněk Vašků, CSc., (1944–2019) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze (dnes Česká zemědělská univerzita v Praze) a geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK. Zabýval se kulturně-technickým inženýrstvím v krajině, klimatologií a půdoznalstvím. Přednášel na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Napsal knihy Velký pranostikon, Základní druhy průzkumů pro krajinné inženýrství, využití a ochranu krajiny, Umění pojmenovat a Hold slunci, dešti, půdě a pluhu.

Zdroj informací: časopis Vesmír

Ing. Jiří Svoboda (*1958) je vědeckým pracovníkem Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR. V rámci mezinárodní spolupráce se zabývá termodynamickým modelováním procesů v materiálech. V současné době vyvíjí superslitinu odolávající teplotám až 1300 °C, která by se mohla v budoucnosti používat k výrobě lopatek turbín vodíkových elektráren. Ve volném čase se věnuje vývoji a stavbě jednoduchých a úsporných pasivních domů, jejichž konstrukční metodu nazývá Optimalizmus, a přemýšlení o účinných systémových nástrojích pro globální ochranu klimatu. Žije a pracuje v Brně.

Zdroj informací: Kosmas

Václav Cílek je geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, obor geologie ložisek. Přestože se ve své práci zabývá především změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů. Za Krajiny vnitřní a vnější a Makom. Kniha míst byl vyznamenán cenou Toma Stopparda za rok 2004. V roce 2007 získal Cenu ministra životního prostředí „za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie“. V roce 2009 mu byla udělena cena VIZE 97 Nadace Dagmar a Václava Havlových za to, že „svým dílem významně rozšířil lidský obzor, poukázal na méně známé jevy a souvislosti, napomohl včlenit výsledky vědy do obecné kultury a prohloubil alternativy lidského pohledu na svět, kosmos a základní otázky bytí“. Spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí, jako autor či spoluautor vydal přes třicet knižních titulů – z nakladatelství Dokořán jsou to mimo výše zmíněné například Křivoklátsko, Střední Brdy, Kameny a hvězdy, Krajiny domova, Tetín svaté Ludmily, Věcí, které září, Uranová Příbram a další.

Zdroj informací: Dokořán

Vyhrajte titul Kniha o klimatu zemí Koruny české

V publikaci několika autorů se můžete seznámit nejenom s terminologií, ale také s vývojem v odvětví zabývajícím se klimatem. Budete tak mít možnost nahlédnout do minulosti klimatických záležitostí, přiblíží vám, jak se to má s klimatem v dnešní době, a neopomene ani to, co nás čeká v budoucnosti.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Leda vám přinášíme soutěž, ve které tři z vás mohou vyhrát Knihu o klimatu zemí koruny české. Stačí, když u soutěžní otázky vyberete jedinou správnou odpověď ze tří možností, a výhra může být vaše. Hodně štěstí!

Soutěž o titul Kniha o klimatu zemí Koruny české
probíhá od 1. prosince do 14. prosince 2023.

Náš tip pro ty, kteří tuto soutěž ještě moc neznají: Netipujte na začátku soutěže příliš vysoko! Jednou denně můžete své tipy upravovat a zvýšit tak šanci na výhru.

 

Související soutěž

Soutěž o 3 fantasy knihy Magická swingers party

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKniha o klimatu zemí Koruny české
Jak se klima vyvíjelo, jaké klima nás čeká a co s tím můžeme dělat

Vašků, Zdeněk – Svoboda, Jiří – Cílek, Václav

Leda, 2023

Napsat komentář