Kolektivní monografie českých a slovenských odborníků

Republika mezi rovnosti obalka tisk.indd
V knize Republika mezi rovností, růzností a jednotou najdete příspěvky českých a slovenských odborníků týkající se sociálních a náboženských otázek nového československého státu. Studie se věnují např. postavení žen či vztahům lidí stejného pohlaví.

Kolektivní monografie Republika mezi rovností, růzností a jednotou přináší kapitoly, jež nejširším skupinám čtenářů přibližují problematiku sociálních a náboženských otázek nového československého státu. Několik studií se věnuje postavení žen po roce 1918 a aktivitám některých jejich spolků, dobovému společenskému konfliktu ohledně problematiky potratů a ochrany proti početí a v neposlední řadě snahám o odtrestnění vztahů lidí stejného pohlaví a odbourání jejich společenské příhany. Další skupina příspěvků se zabývá náboženskými otázkami, mj. významným tématem vzniku tzv. národních církví, různými úhly pohledu a východisky názorů na náboženské záležitosti či postavením římskokatolické církve i evangelických církví v nové republice.

Republika mezi rovností, růzností a jednotou

Editor: Jan Kober

Počet stran: 556
Vazba: brožovaná
Formát: 133×200 mm
ISBN: 978-80-200-3369-7
Doporučená cena: 650 Kč

Knihu Republika mezi rovností, růzností a jednotou vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Prvý, kto v novovzniknutej ČSR vystúpil s iniciatívou za dekriminalizáciu homosexuálnych stykov, bol pražský advokát František Čeřovský (1881–1962) v máji a júni roku 1919 v časopise Právník. Išlo o jedného z dvoch najvýznamnejších a najvytrvalejších nositeľov myšlienky dekriminalizácie homosexuality mimo samotného homosexuálneho spoločenstva v medzivojnovom období. Keďže bol oboznámený s nemeckou lekárskou a právnickou literatúrou, ktorú využívalo nemecké hnutie sexuálnej menšiny, vo svojom článku sa do značnej miery inšpiroval práve touto argumentáciou. Poukazoval na fakt, že mnoho významných historických osobností cítilo homosexuálne, že existencia paragrafov smilstva proti prírode podporuje trestný čin vydierania, že v mnohých európskych krajinách už homosexualita trestná nie je, že historické argumenty pre trestanie sodomie pôsobia v súdobej spoločnosti nepochopiteľne a absurdne a že toto trestanie stredovekou formou ťažkého žalára je historickým prežitkom. Dôležitým momentom Čeřovského príspevku bolo opretie sa o najnovšie výskumy viedenského lekára eugena Steinacha (1861–1944), z ktorých vyplývalo, že za homosexuálnu orientáciu sú zodpovedné ľudské pohlavné žľazy. Ide o symbolický medzník, kedy biologická argumentácia v súvislosti s homosexualitou prestáva byť v českých krajinách iba doménou medicíny a stáva sa tiež súčasťou všeobecného emancipačného diškurzu. (str. 139–140)

Přečtěte si celou ukázku.

O editorovi

Jan Kober je absolventem právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se na právní dějiny, občanské právo a ústavní právo.

Zdroj informací: ilaw.cas.cz


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeRepublika mezi rovností, růzností a jednotou

Kober, Jan

Academia, 2023

Napsat komentář