Letem světem, historie i žhavá současnost

cestovani
Cestujete rádi prostřednictvím knih? Miroslav Verner vás vezme do Núbie a Lenka Hrabalová do Íránu. Díky Miloslavu Nevrlému poznáte krajiny České a Slovenské republiky a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj připomene osud své země.

Do Núbie, o které toho běžní lidé moc neví, vás v knize Vzpomínky na Núbii, zmizelou zemi zlata zavede český archeolog a egyptolog Miroslav Verner.

Núbie, země za rozhraní středomořského světa a subsaharské Afriky, je dnes v širší veřejnosti téměř zcela neznámá, navzdory svým pozoruhodným, byť často pohnutým dějinám. Její strategická poloha i velké nerostné bohatství poutaly už od konce pravěku pozornost egyptských faraonů. Dobýváním a postupnou kolonizací se jim podařilo Núbii postupně ovládnout, a nakonec zcela integrovat do staroegyptského státu. Významnou úlohu v tom sehrál systém obrovských pevností na nilských peřejích i velkolepé chrámy zasvěcené egyptským i núbijským božstvům. Souhrou historických okolností to nakonec byli núbijští vládci, kdo ve 2. polovině 1. tisíciletí př. Kr. na krátkou dobu ovládli upadající staroegyptský stát. Posléze se Núbie stala dějištěm střetu mocenských zájmů Ptolemaiovců a po nich Římanů s núbijským, merojským královstvím a bez dramatických zápasů se v Núbii neobešel ani nástup křesťanství a islámu.

Vzpomínky na Núbii, zmizelou zemi zlata

Autor: Miroslav Verner

Počet stran: 372
Vazba: vázaná
Formát: 215×267 mm
ISBN: 978-80-200-3351-2
Doporučená cena: 750 Kč

Knihu Vzpomínky na Núbii, zmizelou zemi zlata vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Pevnostem vybudovaným Egypťany ve Střední říši v Núbii na 2. kataraktu se vyrovnaly až středověké křižácké hrady v Levantě. Přesto jejich rozvaliny ležely dlouho stranou zájmu egyptologů a archeologů. Větší pozornost jim věnovali až na konci 19. století německý architekt a archeolog Ludwig Borchardt (1863–1938) a anglický archeolog Somers Clarke (1841–1926), kteří chtěli lépe poznat jejich konstrukci a obranné prvky. Pevnost v Buhenu krátce zkoumala před 1. světovou válkou britská archeologická expedice, kterou vedli David Randall MacIver (1873–1945) a Charles Leonard Wooley (1880–1960), avšak kvůli válce svou práci nedokončila. V meziválečné době se núbijskými pevnostmi nikdo nezabýval. Teprve v 50. letech minulého století zahájil v Buhenu systematický výzkum britský archeologický tým vedený Emerym, s cílem dokončit práci MacIvera a Wooleye. Emery již měl s prací v Núbii zkušenosti, zkoumal zde před 2. světovou válkou královská pohřebiště kultury Skupiny X v Qustulu a Balláně. (str. 71)

Přečtěte si celou ukázku.

O autorovi

Miroslav Verner je významný český archeolog a egyptolog. Specializuje se na archeologii doby stavitelů pyramid zejména v období 5. dynastie, pod jeho vedením probíhal český výzkum v Abúsíru. Studoval egyptologii a prehistorii na FF UK v Praze. V letech 1975–2000 byl ředitelem Československého, resp. Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze a Káhiře. Člen řídícího výboru Mezinárodní asociace egyptologů, čestný člen Německého archeologického ústavu v Berlíně a Káhiře, člen korespondent Rakouského archeologického ústavu, člen Komise UNESCO pro Muzeum Núbie v Asuánu a Muzeum egyptské civilizace v Káhiře, hostující profesor na univerzitě v Hamburku a na Vídeňské univerzitě. Autor více než desítky monografií (napsal např. Abúsír) a přibližně stovky vědeckých článků publikovaných z velké části v mezinárodních egyptologických časopisech.

Zdroj informací: Kosmas

————————————————

Lenka Hrabalová vám prostřednictvím své knihy Mozaikou Íránu představí Írán. Věnuje se nejen íránské historii, ale i íránské společnosti či islámským zákonům.

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o Íránu, najdete v knize Lenky Hrabalové Mozaikou Íránu. V úvodních kapitolách se seznámíte s islámem, Íránem a Persií základními historickými milníky této části světa. První část Na křižovatce dějin se věnuje zajímavým kapitolám íránské historie, jako je například výstavba legendárního Esfahánu či počátky americko-íránského nepřátelství. Druhá část Tisíce tváří Islámské republiky se zabývá íránskou společností. Náboženskými skupinami, etniky, ale také sexualitou v Íránu či islámskými zákony. Třetí část Všechny kouty země je zasvěcená různým regionům Íránu a jejich specifikům, jako jsou například římské památky, pašování alkoholu v pohraničí či kontinuální boj pouštního národa o vodu. Čtvrtá část Okem cestovatelky je dedikována každodenním zážitkům na íránské ulici, ale také zmrzlině, charitě či lázním. Autorka se nevyhýbá ani otázkám, které zajímají návštěvníky jejích přednášek – mnohoženství, alkoholu či islámského práva. Do knihy se promítá autorčina láska k historii a kultuře, ale zejména k místním lidem, mezi kterými má mnoho přátel.

Mozaikou Íránu

s průvodkyní po fascinující zemi plné kontrastů
Autorka: Lenka Hrabalová

Počet stran: 376
Vazba: vázaná
Formát: 160×230 mm
ISBN: 978-80-7689-136-4
Doporučená cena: 598 Kč

Knihu Mozaikou Íránu vydalo nakladatelství Jota.

Ukázka z knihy

Kdykoli přednáším o Íránu, začnu tím, že Íránci jsou nesmírně hrdý národ, vědomý si pěti tisíc let své kultury a historie. Ano, potkala je celá řada katastrof, destrukcí, jejich kultura byla několikrát přehlušena kulturou jinou, ale Írán (nebo Persie – o tom si ale ještě povíme později) vždy zůstal v srdcích lidí a jeho duch přežil. A co víc: většinou také nad kulturou dobyvatelů a uzurpátorů zvítězil a svou kulturu jim předal. Dnešní Íránci jsou si toho velmi dobře vědomi. Milují své dějiny, umění, literaturu i hudbu – zkrátka každý aspekt své civilizace, který se nepřestává promítat do jejich každodennosti. Já se vám v této knize pokusím íránskou duši (a také tu jejich civilizaci) přiblížit. Nejdříve ale krátce k dějinám, abychom věděli, na čem Íránci tu svoji národní hrdost staví.
Asi bych měla upozornit na to, že v průběhu dějin vládly v Íránu stovky (možná i tisíce) menších i větších dynastií a hranice území se velmi měnily. Vypsala jsem ty hlavní, abyste si mohli utvořit vlastní obrázek. Kompletní přehled by vypadal úplně jinak. Děsivě. A vydal by na celou knihu a na několik obrovských grafů. Zjednodušená verze je tedy pro tuto knihu tou správnou cestou. (str. 23)

Nezapomeňte si dočíst celou ukázku.

O autorce

Lenka Hrabalová (Ph.D.) je arabistka a íránistka a letos dokončila doktorát na téma zacházení s kulturním dědictvím ve válečných zónách Blízkého východu a Afriky. Během studií navštívila více než dvacet zemí regionu, studovala v Maroku, Íránu, Tunisku a Jordánsku a region navštěvuje jako cestovatelka, průvodkyně, badatelka i novinářka. V České republice se věnuje popularizaci Blízkého východu, pořádá přednášky a školení pro veřejnost a pro školy. Je autorkou knihy Saharské příběhy (2020) a desítek článků od odborných po popularizační pro řadu českých médií.

Zdroj informací: nakladatelství Jota

————————————————

Chcete lépe poznat Českou a Slovenskou republiku? Pak si nenechte ujít knihu Nejkrásnější sbírka od Miloslava Nevrlého, ve které vám ukáže nejkrásnější místa těchto zemí.

Přírodovědec, poutník a vypravěč Miloslav Nevrlý, autor Knihy o Jizerských horách a Karpatských her v Nejkrásnější sbírce ukazuje, že milovník a znalec přírody nemusí sbírat jen motýly napíchané špendlíky do krabice, třídit kameny do škatulek nebo lisovat květiny do herbáře. Mnohem cennější je mu sbírka zážitků, dojmů a vzpomínek z nejkrásnějších míst dnešní České a Slovenské republiky, která jsou národními parky nebo chráněnými krajinnými oblastmi. Kniha vznikla jako poděkování za možnost toulat se kouzelnými krajinami Československa v dobách, kdy jsme o výpravách do jiných zemí mohli jen snít. Její už čtvrté vydání připomíná, že si lze podobnou „sbírku“ vytvořit i v dnešním přetechnizovaném světě. Vychází v 90. roce autorovy pozemské pouti.

Nejkrásnější sbírka

Krajiny České a Slovenské republiky
Autor: Miloslav Nevrlý

Počet stran: 178
Vazba: vázaná
Formát: 150×215 mm
ISBN: 978-80-7530-407-0
Doporučená cena: 327 Kč

Knihu Nejkrásnější sbírka vydalo nakladatelství Malvern.

O autorovi

Miloslav Nevrlý (přezdívkou Náčelník) je český zoolog, spisovatel, skaut a milovník přírody. Narodil se 29. října 1933 v Praze. Dětství prožil za druhé světové války a hned po jejím konci začal chodit do Skauta a do Sokola. Po válce byl jeho otec záhy po odmítnutí vstupu do komunistické strany vyhozen ze své pozice v hornobřízské keramičce. Tento incident naštěstí neovlivnil přijetí mladého Miloslava na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde studoval na katedře systematické zoologie. K studiu tohoto oboru ho hnal hlavně jeho zájem o chytání a kroužkování ptáků. Záhy po ukončení studií v roce 1957 začal pracovat v libereckém muzeu. V Liberci také pomáhal vést Miloši Zapletalovi skautský oddíl, po zákazu skautingu v roce 1970 vedený jako turistický oddíl mládeže. Sám i se členy oddílu pořádal mnoho putování po českých i zahraničních pohořích. Již od svých studentských let také psal a vydával oborné i neodborné články. Postupně si vypracoval specifický způsob psaní a vydal celou řadu knih, z nichž většina byla inspirována právě jeho putováními a jeho láskou k přírodě. Mezi jeho nejznámější tituly patří Kniha o Jizerských horách, Karpatské hry nebo Zašlá chuť morušek. Po roce 1989 se krátce angažoval v Občanském fóru.

Zdroj informací: pametnaroda.cz

————————————————

Celý svět sleduje aktuální situaci na Ukrajině. Pokud si chcete připomenout nejdůležitější proslovy ukrajinského prezidenta z let 2019–2022, potěší vás kniha Poselství z Ukrajiny.

Od 24. února 2022 se Ukrajina brání ruské agresi – a od samého počátku války přibližuje světu statečné úsilí ukrajinských obránců ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ve svých plamenných, výtečně vystavěných a bravurně přednesených projevech hájí právo na svobodu, národní svébytnost a nezávislost, burcuje svědomí státníků a vyzývá všechny lidi dobré vůle k podpoře Ukrajiny. Kniha Poselství z Ukrajiny přináší soubor prezidentových válečných projevů; pro knižní vydání je vybral sám Volodymyr Zelenskyj a knihu opatřil působivým úvodem, v němž se zamýšlí nad tím, co se o sobě a o Ukrajině dozvěděl od počátku invaze. Součástí knihy je i předmluva Arkadije Ostrovského, jenž se coby redaktor časopisu Economist věnuje Rusku a východní Evropě a který na přání anglického nakladatele osvětluje kontext prezidentských projevů a jejich význam. Řečeno s prezidentem Zelenským, „podpora Ukrajiny není trend, mem ani virální výzva. Není to hnutí, které by se rychle rozšířilo po celé planetě a pak stejně rychle zmizelo. Pokud chcete pochopit, odkud jsme, co chceme a kam směřujeme, měli byste se dozvědět víc o tom, kdo jsme. Tato kniha vám v tom pomůže.“

Poselství z Ukrajiny

Autor: Volodymyr Zelenskyj
Přeložil: Viktor Janiš

Počet stran: 152
Vazba: vázaná
Formát: 110×178 mm
ISBN: 978-80-257-4043-9
Doporučená cena: 298 Kč

Knihu Poselství z Ukrajiny vydalo nakladatelství Argo.

Ukázka z knihy

Nejdůležitější projev Volodymyra Zelenského byl zároveň jeho nejkratší. Trval zhruba dvaatřicet vteřin a on ho pronesl třicet osm hodin poté, co Rusko zahájilo nevyprovokovanou totální válku proti jeho zemi. Zelenskyj se v khaki oblečení natočil na svůj telefon před vládní budovou. Za ním stálo pár členů jeho týmu. „Dobrý večer všem,“ řekl. „Všichni jsme tu. Jsou tu naši vojáci. Je tu občanská společnost. Bráníme svou nezávislost. A tak to bude i dál.“
Video se objevilo na sociálních sítích 25. února večer a tou dobou byla Ukrajina již více než den pod neustálou palbou, ruští výsadkáři útočili na vojenské letiště v Kyjevě, po Zelenském pátrala komanda a lidé utíkali ze svých domovů. Ruští představitelé šířili fámy, že Zelenskyj opustil zemi a že jeho vláda padla. Toto půlminutové video jejich lži vyvrátilo. (str. 9)

Podívejte se na celou ukázku.

O autorovi

Volodymyr Zelenskyj je ukrajinský politik, herec, scenárista a producent. Narodil se v Kryvém Rihu v tehdejším Sovětském svazu, vystudoval práva na Kyjevské národní ekonomické univerzitě, ale v oboru nikdy nepůsobil, jelikož se už od mládí věnoval herecké kariéře – proslavil se řadou komediálních rolí, zejména pak hlavní rolí v seriálu Sluha národa (2015). V roce 2019 byl zvolen prezidentem Ukrajiny.

Zdroj informací: nakladatelství Argo


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeVzpomínky na Núbii, zmizelou zemi zlata

Verner, Miroslav

Academia, 2023

zobrazit info o knizeMozaikou Íránu
s průvodkyní po fascinující zemi plné kontrastů

Hrabalová, Lenka

Jota, 2023

zobrazit info o knizeNejkrásnější sbírka
Krajiny České a Slovenské republiky

Nevrlý, Miloslav

Malvern, 2023

zobrazit info o knizePoselství z Ukrajiny

Zelenskyj, Volodymyr

Argo, 2023

Napsat komentář