Fenomén archeologie

tri_etudy_jan_hasil
Jan Hasil charakterizuje fenomén archeologie jako úsilí společnosti porozumět hmotným pozůstatkům lidských aktivit, jež nás obklopují. Ve své knize Tři etudy z archeologie moderní společnosti se zabývá například archeologickým výzkumem pracovního tábora v Praze na Letné.

Filozof, teoretik historických věd a disident Zdeněk Vašíček (1933–2011) přirovnal archeologickou syntézu k obrazu: „Zatímco [historický] příběh je diachronní, vždy ho tvoří nějaká posloupnost událostí, obrazu odpovídá situace, a ta je dána synchronií, tj. paralelitou předmětů, událostí a jejich vztahů (…). Aby nám byl při rozhodování co platný, musí splňovat jisté základní požadavky: musí být zaměřen k určitému cíli, nesmí být vynecháno nic podstatného, nesmí být nic přidáno, musí být jasně rozčleněn na jednotlivé předměty a ty musejí navzájem souviset, byť jen zprostředkovaně. Navíc musí být uspořádán tak, aby mohl být ,čten‘ v různém pořadí. Tím opět, stejně jako u příběhu, vytváříme jakési ,opatrné generalizace‘. Generalizace na poněkud vyšší úrovni než v případě příběhu, protože obraz zachycuje nejen vztahy sukcesivní a kauzální, ale i vztahy záměnné, reverzibilní a neutrální.“ (Zdeněk Vašíček. Archeologie, historie, minulost. Praha 2006, s. 95) Výtvarník a protagonista undergroundu 70. a 80. let Bohumír Komínek (1944–1999) kongeniálně vystihl synchronní pohled na složitý (post)moderní svět malbou Před obrazem, v níž se prolínají dávné i moderní symboly s událostmi dějinnými, banálními i intimními. Nechybí ani dvojice figur, které na obraz hledí, ale zároveň jsou prvkem jeho kompozice! Lze si jen sotva představit přiléhavější způsob a adekvátnější prostředek, jak ve zkratce charakterizovat perspektivy archeologického studia moderní společnosti.

Tři etudy z archeologie moderní společnosti

Autor: Jan Hasil

Počet stran: 128
Vazba: vázaná
Formát: 175×245 mm
ISBN: 978-80-200-3360-4
Doporučená cena: 285 Kč

Knihu Tři etudy z archeologie moderní společnosti vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

V Čechách byl prvním archeologicky zkoumaným pracovním táborem druhoválečný zajatecký lágr při zaniklém důlním závod Sauersack (dnes Rolava) na Sokolovsku, tento primát náleží badatelskému kolektivu složenému z pracovníků Archeologického ústavu AV ČR v Praze a studentů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Významným způsobem k tématu archeologie nucené práce přispěl v posledních letech výzkumný tým P. Vařeky působící na Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni, který v rámci mezinárodního projektu Accessing Campscapes zkoumal areály uranových pracovních táborů na Jáchymovsku a provedl společensky zřejmě nejzávažnější výzkum tohoto druhu v prostoru tábora i pohřebiště obětí holokaustu Romů a Sintů v Letech u Písku. Díky této úspěšné konceptualizaci se areály související s nucenou prací stávají v posledních letech předmětem také záchranných archeologických výzkumů. Nejrozsáhlejší z nich provedl Archeologický ústav AV ČR v Praze na jaře roku v pražských Letenských sadech a jeho bližší charakteristika je obsahem následujících statí. (str. 20)

Přečtěte si celou ukázku.

O autorovi

Jan Hasil (*1986 v Praze) se zabývá archeologií raného středověku, archeologií modernity a oborovou informatikou. Od roku 2016 je výzkumným pracovníkem Archeologického ústavu AV ČR , Praha, v. v. i.

Zdroj informací: nakladatelství Academia


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeTři etudy z archeologie moderní společnosti

Hasil, Jan

Academia, 2023

Napsat komentář