Svět umění

Dadejik - Na okrajich umeni obalka v3 tisk.indd
Co je a co není umění? Jak umělecká díla hodnotit? Tímto tématem se ve své knize Na okrajích umění zabývá Ondřej Dadejík. Připomene i spor mezi sochařem Constantinem Brâncușim a vládou Spojených států amerických.

Kniha Na okrajích umění problematizuje a novým způsobem pojímá všeobecně sdílenou představu, podle níž svět umění tvoří oblast nejen odlišnou, nýbrž protikladnou běžnému, každodennímu světu. Výchozím tématem knihy je popis soudního sporu z let 1927 a 1928 mezi francouzsko-rumunským modernistickým sochařem Constantinem Brâncușim a vládou Spojených států amerických. Celní úřad Spojených států tehdy odmítl přiznat některým Brâncușiho sochám pro jejich neobvyklý zjev status uměleckých děl a odepřel jim tímto bezcelní odbavení. Při této události se zdánlivě oddělené světy umění a běžného života zničehonic prolnuly a vyvolaly tak zajímavé otázky ohledně jejich vztahu. Jakou roli hraje při oceňování uměleckých děl definice umění, kterou více či méně vědomě předpokládáme? Jakou roli při hodnocení uměleckých děl hrají pocity, emoce či nálady? Jsou umělecká díla k něčemu užitečná, a pokud ano, k čemu? Jednotlivé kapitoly této knihy se pokoušejí na tyto otázky odpovědět prostřednictvím významných, procesuálně zaměřených hypotéz, tedy filozofií, které kladou ve svém pojetí světa důraz na proces, změnu a kreativitu.

Na okrajích umění

Kapitoly z rozostřené hranice mezi uměním a životem
Autor: Ondřej Dadejík

Počet stran: 264
Vazba: brožovaná
Formát: 140×205 mm
ISBN: 978-80-7394-961-7,978-80-7675-

Knihu Na okrajích umění vydalo nakladatelství Dokořán.

Ukázka z knihy

Je to pravděpodobně z velké části právě dogmatismus a povýšenost, které jsou zodpovědné za nepříliš vysokou popularitu této profese, odrážející se po staletí v nejrůznějších karikaturách. Neměli bychom však zapomínat, že stejně jako byli a jsou skvělí umělci, jsou a byli skvělí kritikové, a především že institucionalizovaná kritika je protějškem institucionalizované tvorby, což s sebou nese, jak uvidíme později, pro naše téma významné důsledky. (str. 67)

Přečtěte si celou ukázku.

O autorovi

Ondřej Dadejík přednáší na Katedře estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v Ústavu věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vystudoval estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se procesuální filozofií a estetikou, dlouhodobě se také věnuje dějinám a současnosti pojmu estetické zkušenosti. Souvisejícími oblastmi jeho zájmu jsou současné reflexe povahy přírodního krásna, environmentální estetika, estetika krajiny a estetika každodennosti. Je spoluautorem knih Česká estetika přírody ve středoevropském kontextu (2009, společně s Karlem Stibralem a Vlastimilem Zuskou), Ťing-ŤiePoznámky k písním ze světa lidí (2015, společně s Olgou Lomovou a Vlastimilem Zuskou) a Process and Aesthetics: An Outline of Whiteheadian Aesthetics and Beyond (2021, společně s Martinem Kaplickým, Milošem Ševčíkem a Vlastimilem Zuskou). Je též spolueditorem několika sborníků a kolektivních monografií. Své studie a odborné články publikoval např. v časopisech Estetika: European Journal of Aesthetics, Philosophy East and West nebo ve Filosofickém časopise.

Zdroj informací: nakladatelství Dokořán


Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001 a dosud vydalo více než 1 000 titulů, z nichž asi 1/3 tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, holandštiny, čínštiny, italštiny, polštiny a ruštiny. Od počátku se zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie. Snaží se vydávat tituly nejen zajímavé, ale i profesionálně vyrobené.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeNa okrajích umění
Kapitoly z rozostřené hranice mezi uměním a životem

Dadejík, Ondřej

Dokořán, 2023

Napsat komentář