Po stopách historie

stopy historie uvod
Dnešní tipy nás zavedou do světa naučné literatury, konkrétně historie. Vybrali jsme tři tematicky různé knižní novinky českých a zahraničních autorů. Každý si z nich už může vybrat tu, která se mu bude zamlouvat nejvíc.

Odstartujeme jednou pěší túrou. Ne však ledajakou. Tato nás totiž zavede až do vzdálené Konstantinopole, kde se seznámíte i s dějinami a kulturou rozličných národů.

Coby osmnáctiletý mladík se Patrick Leigh Fermor vydal na v prosinci 1933 na pěší pouť Evropou, kterou zakončil příchodem do Istanbulu na počátku roku 1935. Poté, co prošel Nizozemskem, Německem a dorazil do Vídně se zastávkou v Praze, se vydal dále slovanskými oblastmi, po proudu Dunaje do Maďarska, Sedmihradska, Rumunska a na Balkán. Z kapesného jedné libry týdně hodlal Fermor žít „jako tulák, poutník nebo kočovný učenec“ a přespávat v chudobincích, klášterech a stodolách. V druhém díle svého cestopisu, právem pokládaného za jeden ze skvostů novodobé anglické prózy, Fermor opět prokázal nejen pronikavý postřeh a zvídavost, ale i nesporné literární nadání – bohatým a poetickým jazykem podává obraz již zaniklého světa, líčí dějiny a kulturu střední i východní Evropy, přináší fascinující portréty národů. Pokračování pěší výpravy mladého Angličana, který se v roce 1933 vydal z Rotterdamu do Istanbulu. Mezi lesem a vodou navazuje na knihu Čas darů (2018) a autor v ní líčí cestu od slovenských hranic přes Maďarsko, Sedmihradsko a Rumunsko na Balkán.

Mezi lesem a vodou

Pěšky do Konstantinopole. Putování mladého angličana od Ostřihomi k Železným vratům
Autor: Patrick Fermor Leigh
Přeložila: Daniela Orlando

Počet stran: 288
Vazba: vázaná
Formát: 155×205 mm
ISBN: 978-80-257-3949-5
Doporučená cena: 438 Kč

Knihu Mezi lesem a vodou vydalo nakladatelství Argo.

Ukázka z knihy

V roce 1933 jsem vyrazil z holandska s úmyslem stýkat se jen s dalšími tuláky a náhodnými známými, ale po příchodu do Maďarska a Sedmihradska jsem zjistil, že má pouť se mezitím téměř nepostřehnutelně změnila v něco mnohem pohodlnějšího, než jsem čekal a plánoval – šinul jsem se vpřed na vypůjčených koních, nechával jsem se unášet od jednoho zámku ke druhému a často jsem trávil týdny nebo i měsíce pod trpělivými, snad těžce zkoušenými, leč vždy pohostinnými střechami. Tato část cesty se v mnohém výrazně liší od té předchozí. Bylo to nesmírně příjemné období – vše se zdálo nezměrně staré, přitom však zbrusu nové a zcela neznámé, a díky svému lenivému tempu a oněm dlouhým pobytům jsem navazoval trvalá přátelství.

Podívejte se na kompletní ukázku.

O autorovi

Patrick Leigh Fermor (1915–2011) byl neohrožený cestovatel a hrdinný voják, mnohými považovaný za jednoho z největších cestopisců 20. století. Po bouřlivých školních letech následovaných pěší túrou napříč Evropou do Konstantinopole, která začíná Časem darů (1977) a pokračuje v knihách Between the Woods and the Water (1986) a The Broken Road (vydáno posmrtně v roku 2013), se jeho život a cesty soustředily na Balkán a řecké ostrovy. Jeho knihy Máni (1958) a Rúmeli (1966) jsou důkazem hlubokého zájmu o jazyky a odlehlé lokality. Za 2. světové války vstoupil do irské gardy, stal se styčným důstojníkem v Albánii a bojoval v Řecku i na Krétě. Byl držitelem Řádu za vynikající službu a Řádu britského impéria. Leigh Fermor prožil část života v Řecku, – v domě uprostřed olivového háje na poloostrově Máni, který navrhl spolu s manželkou Joan – a část v anglickém hrabství Worcestershire. V roce 2004 byl za služby prokázané literatuře a britskořeckým vztahům povýšen do rytířského stavu.

Zdroj informací: Argo

————————————————

Ve druhé knize se dostáváme k dějinám. Ty se odjakživa přepisují, jak naznačuje už samotný název, a my vám představujeme další díl tohoto podcastového seriálu v knižní podobě.

Oblíbený podcast podruhé v knižní podobě!
Dějiny jsou přepisovány odjakživa a vlastně stále. A tak není divu, že autoři podcastu Přepište dějiny
Michal Stehlík a Martin Groman po úspěšné první knize přicházejí s jejím pokračováním. Proč jsou u nás premiéři stále tak trochu ve stínu Hradu? Jak odcházejí naši prezidenti? A kdo vlastně na Hradě vládne a jací lidé zde sloužili českému státu? Přepisoval dějiny i takový Masaryk? A jak se do nich zapsal Dubček? Máme rádi své generály, nebo si jich moc nevážíme, a proč se v roce 2022 vrátily ozvuky španělské občanské války? Chybět nebude ani vztah Čechů a Němců a to od Havlíčka k Havlovi, tedy od jara národů v roce 1848 po česko-německou deklaraci. Co všechno má vliv na naše dnešní prožívání politiky – volby v roce 1946, Lidové milice, Anticharta, normalizace? A nemytizujeme si 17. listopad 1989 příliš? Autoři se ale podívají také na to, jak se v minulosti proplétala politika se sportem i popkulturou a co všechno máme dodnes ukryto v televizních pohádkách. V roce války na Ukrajině nemůže chybět ani téma Rusko a jeho poměr k sousedům blízkým i vzdáleným. Připomenut bude fenomén devadesátek i rok 1942, který si v posledních letech možná až nemístně redukujeme ve veřejném prostoru na vyprávění o odstranění Heydricha a sedmi statečných výsadkářích z krypty. Kniha Přepište dějiny podruhé bude zkrátka pestrá, ostatně jako samy naše dějiny a jejich výklady.

Přepište dějiny podruhé

Autoři: Michal Stehlík, Martin Groman

Počet stran: 304
Vazba: vázaná
Formát: 160×230 mm
ISBN: 978-80-7689-056-5
Doporučená cena: 498 Kč

Knihu Přepište dějiny podruhé vydalo nakladatelství Jota.

Ukázka z knihy

Každé srovnání kulhá, ale třeba už při letmém pohledu na sousední Německo je patrné, že u nás tradice silných šéfů vlád ve 20. století rozhodně nikdy nevznikla. Zjednodušeně řečeno, podrželi jsme si mocnářskou figuru na Hradě jako toho prvního ve státě. Snad by se to líbilo už T. G. Masarykovi, který se v říjnu a listopadu 1918 na měsíc stal prezidentem i premiérem nového státu, než se to všechno „nějak ustaví“. Jeho americká představa prezidenta, který sestaví vládu, ale vzala za své, realita zejména českých politických stran si žádala něco jiného, a tak bylo na třenice mezi Hradem a vládou zaděláno.

Prolistujte si celou ukázku.

O autorech

Michal Stehlík (*1976) je historik-slovakista, začínající s tématem česko-slovenských vztahů, postupující přes zákruty komunistického Československa až k obecnému mudrování o dějinách. Autor knih a výstav. Učí již druhou dekádu za katedrou univerzity. Svůj svět dělí mezi katedru a muzeum – kdysi dávno řídil Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, aktuálně je součástí vedení Národního muzea. Svět s údivem objevuje mimo jiné i očima osmi potomků.

Martin Groman (*1976) je novinář, publicista a doktor přes staré noviny. Už na škole sveden ke čtení zaprášených novinových svazků v knihovnách, protože se v nich najdou věci vydané, ale i nevídané. Jinak též předseda Společnosti Ferdinanda Peroutky, autor textů a knih o starých, původních komunistech a jejich zmařených iluzích. A aby se z toho nepomátl, druhou nohou stojí v rybníku obsahového marketingu, editování a copywritingu.

Autoři společně vydali již předchozí knihu Přepište dějiny, která vyšla v roce 2021.

Zdroj informací: Jota

————————————————

V poslední knize se zaměříme na světové dějiny, a ne jen tak ledajaké. Dramatické události roku 1962 líčí Jindřich Volek jako výsledky svého mnohaletého bádání. Jaká škoda, že se sám autor vydání této knihy už nedožil.

Karibská krize. Třináct dnů od 16. do 28. října 1962. Lidstvo se ocitlo pod bezprostřední hrozbou jaderné zkázy. Dramatické události, od nichž uplynulo šedesát let, zůstávají vážným varováním do současnosti. Autor v nové publikaci podává čtivou formou riskantní, proměnlivý a nejistý ráz krizové situace s jejími zvraty, záměrnými i náhodnými kolizemi a hrozbami z pozice síly. Kniha je výsledkem letitého bádání, jehož vydání se autor bohužel už nedožil.

Třináct osudných dnů

John Kennedy a Nikita Chruščov na pokraji jaderné zkázy
Autor: Jindřich Volek

Počet stran: 368
Vazba: vázaná
Formát: 160×240 mm
ISBN: 978-80-278-0088-9
Doporučená cena: 499 Kč

Knihu Třináct osudných dnů vydalo nakladatelství Epocha.

Ukázka z knihy

Jack si po svém vystoupení v pondělí večer 22. října 1962 plně uvědomil, že vláda, a především on sám stojí tváří v tvář nečekanému ohrožení bezpečnosti země a vážné krizové situaci. Jeho dosavadní i Chruščovova snaha řešit lokální krizové situace ve světě na vídeňském summitu počátkem června 1961 a udržovat dohodnutou výměnu názorů v tajné osobní korespondenci a na utajených schůzkách jejich emisarů navodily do jisté míry ovzduší vzájemného porozumění. Neshody a rozpory mezi oběma vůdci nabyly na síle v důsledku sovětské blokády Západního Berlína a výstavby betonového valu na pohraniční linii západních sektorů 13. srpna 1961.

Můžete se také podívat na ukázku.

O autorovi

Jindřich Volek (1928–2021) byl Vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník. Jako novinář získal cenné profesionální zkušenosti. Později se začal uplatňovat ve vědecko-výzkumné činnosti v oboru obecných dějin a mezinárodních vztahů. Když v roce 1965 navštívil Prahu profesor Zbigniew Brzezinski – poradce administrativy J. F. Kennedyho a L. B. Johnsona, pozdější poradce pro národní bezpečnost Jimmyho Cartera či zahraničněpolitický poradce Baracka Obamy – Jindřich Volek jej v Praze doprovázel. Knihu Meze odvahy. Politický profil J. F. Kennedyho, kterou mu tajně věnoval, Brzezinski díky své znalosti polštiny velmi pozitivně ocenil. Kromě řady odborných prací (krom jiného jako spoluautor sborníků: Mezinárodní politika po 2. sv. válce, 1965; ABC světových dějin, 1965) se v publikační činnosti věnoval především literatuře faktu: Meze odvahy. Politický profil J. F. Kennedyho (1965); Velká společnost L. B. JohnsonaKritické dni J. F. Kennedyho. Poté přišel zákaz publikační činnosti. Poslední práce (Kennedyové), jež měla vyjít v roce 1970 v nakladatelství Vyšehrad, byla již „normalizačním režimem“ zakázána a takřka celý náklad byl zabaven a znehodnocen.  Od roku 2004 začal v magazínu Přísně tajné uveřejňovat studie nejen politických profilů Johnna F. Kennedyho a Roberta F. Kennedyho, ale věnoval se i dalším tématům, například o Benitu Mussolinim atd. Podílel se i na překladu knihy J. W. Fulbrighta Pýcha moci, k níž napsal doslov (1969).  Na vydávané publikaci Třináct osudných dnů: John Kennedy a Nikita Chruščov na pokraji jaderné zkázy pracoval Jindřich Volek mnoho let. Rukopis řádně dokončil, ale jeho vydání se již bohužel nedožil.

Zdroj informací: Epocha


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeMezi lesem a vodou
Pěšky do Konstantinopole. Putování mladého angličana od Ostřihomi k Železným vratům

Leigh Fermor, Patrick

Argo, 2022

zobrazit info o knizePřepište dějiny podruhé

Stehlík, Michal - Groman, Martin

Jota, 2022

zobrazit info o knizeTřináct osudných dnů
John Kennedy a Nikita Chruščov na pokraji jaderné zkázy

Volek, Jindřich

Epocha, 2022

Napsat komentář