Jak se formovala duše Západu

panstvi-krize-nahled
Křesťanství patří mezi jednu z hlavních kapitol evropských, potažmo celosvětových dějin. Jak došlo k tak masivnímu rozšíření náboženství, které vzniklo v antice? Čím se mu podařilo upevnit si svou roli? Kdo se o to zasloužil nejvíce?

Tom Holland ve své nejnovější knize kreslí na širokém plátně obraz křesťanství coby nejtrvalejšího a nejvlivnějšího odkazu antiky, na kterém je vystavěn celý západní svět. Ukazuje, že klíčové koncepty jako sekularismus, liberalismus, věda, rovnost lidí, lidská práva, a dokonce i ateismus mají hluboké kořeny v křesťanství – zvláštní víře v to, že jedna z mnoha obětí ukřižování, tedy trestu určeného otrokům, má být uctívána jako bůh. Všechny tyto západní koncepty mají přitom s křesťanstvím společné zejména osobování si nároku na univerzální platnost, přestože jsou plodem jedné, zcela konkrétní společnosti. Hollandova kniha zkoumá, proč má křesťanství od antických počátků přes středověk až po současnost tak podvratnou a revoluční povahu, a ukazuje, jak tato víra i v dnešní stále skeptičtější společnosti dál hluboce poznamenává mnoho našich postojů a instinktů.

Panství kříže

Jak se formovala duše Západu
Autor: Tom Holland
Přeložil: Petr Holčák

Počet stran: 528
Vazba: vázaná
Formát: 160×235 mm
ISBN: 978-80-7675-022-7
Doporučená cena: 699 Kč

Knihu Panství kříže vydalo nakladatelství Dokořán.

 

Ukázka z knihy

Jak se stalo, že kult inspirovaný popravou neznámého zločince v dávno zaniklé říši měl na svět tak převratný a trvalý vliv? Pokoušet se na to odpovědět, jak se o to v této knize snažím, neznamená psát dějiny křesťanství. Spíše než o panoramatický přehled jeho vývoje jsem se snažil jít po stopách těch proudů křesťanského vlivu, které se po světě rozšířily nejvíc a z dnešního pohledu se ukázaly jako nejtrvalejší. Proto také – ačkoli jsem v jiných knihách zeširoka psal o východních a ortodoxních církvích a zjistil jsem, že to jsou ohromně zajímaví a úchvatná témata – zde vývoj v těchto oblastech po antickém období již nesleduji. Můj cíl je už tak dost troufalý: prozkoumat, jak jsme na Západě dospěli k tomu, čím jsme, a proč myslíme tak, jak myslíme. Převrat v morálce a představivosti, v jehož rámci byl Ježíš ustaven jako bůh tímtéž imperiálním řádem, který ho umučil k smrti, nebyl posledním případem, kdy křesťanství inspirovalo k hluboké přeměně společnosti. Právě naopak. Již v roce 1109, kdy zemřel Anselm z Canterbury, mělo latinské křesťanstvo nakročeno směrem natolik osobitým, že to, čemu dnes říkáme „Západ“, není ani tak jeho nástupcem, ale spíše jeho nepřerušeným pokračováním. Ano, snít o světě transformovaném reformací, osvícenstvím nebo revolucí není výlučnou záležitostí moderní doby. V mnohém to znamená snít tak, jak snili středověcí vizionáři: snít křesťanským způsobem. (str. 22–23)

Pokračujte na celou ukázku.

 

O autorovi

Tom Holland (* 1968) vystudoval anglickou a antickou latinskou literaturu na univerzitě v Cambridgi, doktorát pak získal na univerzitě v Oxfordu. Poté pracoval v BBC, kde adaptoval Hérodota, Homéra, Thukydida a Vergilia pro rozhlasové vysílání. Kniha Rubikon (česky 2005), v níž reinterpretuje dějiny posledních desetiletí římské republiky, si získala nejen přízeň čtenářů, ale i odborné veřejnosti (byla mu udělena Cena Hessella-Tiltmana za historii za rok 2004). Podobného ohlasu se dostalo také Hollandově knize věnované první „srážce civilizací“ Perský oheň (česky 2007). Jeho dokument Islam: The Untold Story vyvolal vášnivé reakce, autor dokonce obdržel několik výhrůžek smrtí. Pro BBC Tom Holland připravil v roce 2011 pořad Dinosaurs, Myths and Monsters, je také autorem řady fantastických románů a proslavil se trilogií námětově čerpající ze života lorda Byrona. Tom Holland je ženatý, má dvě děti a žije v Londýně.

Zdroj informací: nakladatelství Dokořán


Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001 a dosud vydalo více než 1 000 titulů, z nichž asi 1/3 tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, holandštiny, čínštiny, italštiny, polštiny a ruštiny. Od počátku se zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie. Snaží se vydávat tituly nejen zajímavé, ale i profesionálně vyrobené.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePanství kříže
Jak se formovala duše Západu

Holland, Tom

Dokořán, 2022

Napsat komentář