Andrea Palladio a jeho Čtyři knihy o architektuře

Ctyri knihy o architekture_uvodni
Významný architekt pozdní renesance Andrea Palladio napsal teoretické pojednání o svém způsobu stavění. To teď pod názvem Čtyři knihy o architektuře vychází v krásném druhém vydání v nakladatelství Malvern.

Andrea Palladio (1508–1580) byl nejvýznamnějším architektem pozdní renesance, ale lze jej považovat i za nejvlivnějšího architekta celého novověku. Jeho nesčetné paláce, kostely a vily zdobí mnohá místa Veneta, regionu severní Itálie, ale stavby ovlivněné jeho stylem pronikly do celé Evropy i za oceán nejen za jeho života, ale také po všechna staletí následující. Vysvětluje to jejich krása, harmonie a umístění v krajině, ale i to, že se stejně jako jeho renesanční kolegové sochaři nechal inspirovat antikou, prapůvodním zdrojem veškeré evropské kultury. Nehynoucí slávu si Palladio ovšem zasloužil nejen svým architektonickým dílem, ale též teoretickým pojednáním, které o svém způsobu stavění napsal a které vychází od roku 1570, kdy bylo poprvé vytištěno v Benátkách, po celém světě znovu a znovu. Do češtiny byla jeho kniha přeložena už před více než šedesáti lety v době, kdy bylo od nás velmi obtížné cestovat do Itálie, a kdo se tam přesto dostal, zajímal se většinou o jiné památky. Dnes je první české vydání Čtyř knih o architektuře zájemcům těžko dostupné, a proto splácíme dluh naší kultuře jejich druhým vydáním doplněným o novou obrazovou přílohu a mapky Benátska a Vicenzy s vyznačením polohy Palladiových staveb.

 

Čtyři knihy o architektuře

Autor: Andrea Palladio
Přeložila: Libuše Macková

Počet stran: 440
Vazba: vázaná
Formát: 170×240 mm
ISBN: 978-80-7530-367-7
Doporučená cena: 568 Kč

Knihu Čtyři knihy o architektuře vydalo nakladatelství Malvern.

 

Ukázka z knihy

SLOUPY se musí u každého řádu vytvářet tak, aby hořejší část byla tenčí než spodní a uprostřed aby byly poněkud vzduté. Při zeslabování se dbá na to, aby se sloupy tím méně zeslabovaly, čím jsou delší, protože výška sama působí vzdáleností dojem zeslabování. Bude-li tedy sloup vysoký až patnáct stop, rozdělí se tloušťka dolní části na šest a půl dílu a pět a půl dílu se vezme jako horní tloušťka; bude-li od patnácti do dvaceti stop, rozdělí se spodní tloušťka na sedm dílů a šest a půl bude horní tloušťka; podobně se u sloupů, které mají od dvaceti do třiceti stop, rozdělí spodní tloušťka na osm dílů a sedm z nich bude horní tloušťka; a tak se budou sloupy, které budou vyšší,
tímto způsobem zeslabovat podle přímky, jak nás učí Vitruvius v kapitole druhé třetí knihy. Ale o tom, jak se má dělat vzdutí uprostřed, nemáme od něho nic než pouhý slib, a proto to různí různě vysvětlovali. Já jsem zvyklý
dělat profil tohoto vzdutí tímto způsobem: rozdělím dřík sloupu na tři stejné díly a nechám třetí spodní díl přímý a svislý; z jeho kraje vedu v řezu jemnou čáru, dlouhou jako sloup nebo trochu delší, a zakřivuji tu část, která přechází z třetiny nahoru, až se její konec spojí s bodem hořejšího zeslabení sloupu pod krčkem, a toto zakřivení zaznamenám, takže mi vyjde sloup poněkud vzdutý uprostřed a velmi příjemně se zužující. A ačkoli jsem si
nemohl představit jiný kratší, rychlejší a výhodnější způsob než tento, přece jsem se nejvýš utvrdil v tomto svém vynálezu, když jsem o něm řekl panu Pietru Cattaneovi,40 kterému se tolik líbil, že ho použil v jednom svém díle o architektuře, jímž nemálo proslavil tento obor. (str. 26)


Nakladatelství Malvern vzniklo na konci 90. let minulého století. Těžiště vydavatelské činnosti tvoří západní spirituální tradice, mystika, religionistika, alchymie, hermetismus, literární věda, kulturní antropologie, knihy mezioborové, umělecká beletrie a poezie, přírodní vědy, knihy pro děti a rodiče a dílo filosofa a biologa Zdeňka Neubauera.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeČtyři knihy o architektuře

Palladio, Andrea

Malvern, 2022

Napsat komentář