Jak vychovat neprůbojné dítě

vychova_neprubojnych_a_uzavrenych_deti
Výchova dítěte je jedna z nejtěžších životních disciplín. A většina rodičů ocení pár rad, jak na to. Pokud je toto téma aktuální i u vás, nenechte si ujít knihu Výchova neprůbojných a uzavřených dětí autorky Markéty Švamberk Šauerové.

Držíte v rukou toho nejlepšího rádce pro práci s neprůbojnými a uzavřenými dětmi.
Na úvod vás kniha zasvětí do projevů dětí od nejútlejšího věku až po období školní docházky. Vysvětlí, jaké jsou příčiny uzavřenosti, a popíše její důsledky, mezi které může patřit i neúspěšnost ve škole (a to také v případě dětí talentovaných či nadaných).
Dále se dozvíte, jak podchytit varovné signály, jakým způsobem s dítětem pracovat, jak ho vzdělávat, vychovávat a respektovat.
Publikace zároveň poskytuje přehled možností školního vzdělávání a technik podpory rozvoje neprůbojných a uzavřených dětí. Nedílnou součástí jsou také příklady z praxe.

Výchova neprůbojných a uzavřených dětí

Autorka: Markéta Švamberk Šauerová

Počet stran: 192
Vazba: brožovaná
Formát: 168×240 mm
ISBN: 978-80-271-3097-9
Doporučená cena: 339 Kč

Knihu Výchova neprůbojných a uzavřených dětí vydalo nakladatelství Grada.

Ukázka z knihy

Jsou různé typy dětí. Některé jsou živé a od raného dětství si dokážou prosadit svou. Je jich všude plno a rodiče si stěžují, aby tak alespoň na chvíli poseděly nebo zmlkly. Jiné jsou naopak tiché, extrémně hodné, neprůbojné a neustále všem ustupují. Rodiče těchto dětí také nebývají vždy spokojení, i mezi nimi jsou tací, kteří by si přáli, aby se jejich dítě umělo v životě výrazněji prosadit.
Určitou roli hrají povahové rysy dítěte, které jsou předem dané, tyto rysy však nemusí být zásadním omezujícím limitem. Do určité míry je vhodnými výchovnými postupy můžeme ovlivňovat. V tomto směru je ale důležité, abychom se nesnažili dítě celé „předělat“. Zároveň je podstatným faktorem ochota rodičů investovat svůj čas a trpělivost do výchovných postupů a vytváření příležitostí k budování důležitých osobnostních vlastností dítěte a nezůstat jen u obvyklého „klišé“ – že on je celý táta, babička, máma a prostě jiný nebude. (str. 9)

Stáhněte si celou ukázku.

O autorce

Markéta Švamberk Šauerová vystudovala obor pedagogika-psychologie a jednooborová psychologie na FF UK Praha. V rámci profesního rozvoje absolvovala řadu kurzů zaměřené na arteterapeutické a muzikoterapeutické techniky. Při studiu v zahraničí na Freie Universität Berlin se hlouběji věnovala oblasti rozvoje komunikačních dovedností. Od roku 2006 působí na VŠTVS PALESTRA, kde se zabývá problematikou pedagogicko-psychologické diagnostiky u vybraných skupin klientů a možnostmi intervence – problematika volby vhodných aktivit u dětí s ADHD, volby pohybových aktivit u dětí s ADHD s ohledem na dodržování didaktických zásad, motivace ke vzdělávání, podpora komunikace v rodinné výchově apod. Rovněž se zabývá tvorbou volnočasových aktivit pro vybrané cílové skupiny.

Zdroj informací: nakladatelství Grada


Knihy s logem GRADA vycházejí v České republice již od roku 1991. V její produkci jsou tituly s právní tématikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financí a účetnictví, manažerské tituly, psychologické, zdravotnické, knihy s počítačovou tematikou, o architektuře a stavebnictví, knihy technické z nejrůznějších oborů a profesí. Tuto pestrou škálu doplňuje i naučně odborná literatura, která nabízí řadu publikací s velkým záběrem pro denní praktický život.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeVýchova neprůbojných a uzavřených dětí

Švamberk Šauerová, Markéta

Grada, 2022

Napsat komentář