Historie a budoucnost naší planety

tipy-historie-a-budoucnost-nasi-planety
Veškerá naše pozornost se ve většině případů obrací směrem k budoucnosti – co bude s naší planetou? Kolik druhů dokážeme zachránit před úplným vyhynutím? Co je třeba zlepšit? Ale zajímali jste se někdy o vývoj naší české krajiny během prvohor?

Dějiny naší země si každý pamatujeme z hodin dějepisu. Jaká je ale historie naší země jako kusu pevniny? Víte, že Česko v době superkontinentu Pangea leželo na rovníku? Že jsme měli moře? A jak to vypadalo v oblastech, kde je dnes největší výskyt hnědého a černého uhlí?

Kniha nás zavede do období mladších prvohor před 330–295 miliony let, kdy zvětšující se gondwanské ledovce a variské vrásnění vytlačily z Čech moře a trilobiti uvolnili prostor tropickým lesům obřích plavuní a přesliček. Na pozadí formování superkontinentu Pangea a v rytmu klimatických změn se dozvíme, jak se s těmito událostmi vypořádali živočichové a rostliny, a jak se v průběhu několika desítek milionů let měnila tvář krajiny. Zjistíme, že glaciály a interglaciály nejsou jen výsadou pleistocénu, ale zasahovaly i do života krajiny a bioty mladších prvohor, kdy černé uhlí bylo ještě zelené a Česko leželo na rovníku. Bohatě ilustrovaná kniha s fotografiemi zkamenělin, paleogeografickými mapkami a rekonstrukcemi živočichů, rostlin i celých ekosystémů je určena jak zájemcům o paleontologii a geologii z řad laické veřejnosti, tak studentům přírodovědných oborů a profesionálním geologům.

Pralesy a jezera mladších prvohor

Když uhlí bylo ještě zelené
Autoři: Stanislav Opluštil, Jaroslav Zajíc, Jiří Svoboda

Počet stran: 424
Vazba: vázaná
Formát: 210×265 mm
ISBN: 978-80-200-3257-7
Doporučená cena: 750 Kč

Knihu Pralesy a jezera mladších prvohor vydalo nakladatelství Academia.

 

Ukázka z knihy

Vznik superkontinentu Pangey je z paleogeografického hlediska nejvýznamnější událostí mladšího paleozoika. Hlavní kolize se odehrála mezi tehdejšími dvěma nejbětšími kontinenty, Gondwanou a Laurussií. Gondwana pokrývala velkou část jižní polokoule a zahrnovala dnešní Afriku, Jižní Ameriku, Antarktidu, Ausráliii, Indický a Arabský poloostrov a Madagaskar, ale také prekambrická a staropaleozoická jádra zabudovaná dnes v mladší alpinské stavbě Iránu, Afghánistánu a Tibetu. Na severní polokouli ležící Laurussie, zvaná též Old Red nebo Severoatlantický kontinent, vznikla v siluru spojením Laurencie (= Severní Amerika) s Baltikou, k níž kromě Skandinávie patřila také evropská část dnešního Ruska a většina Ukrajiny. K jižnímu okraji Laurussie se záhy připojila ještě další menší pevnina zvaná Avalonie. (str. 27)

***

Řeky z náhorní plošiny odtékaly radiálně všemi směry a odnášely zvětraliny mimo území Česka. Převládající denudace je hlavním důvodem, proč z nejranějšího období karbonu nemáme v této oblasti žádný sedimentární záznam. Pouze podél severního předpolí náhorní plošiny k nám ze sousedního Saska zasahoval od devonu do konce stupně tournai mořský záliv. Jeho stopy v podobě vápenců a břidlic se zkamenělinami brachiopodů a trilobitů byly navrtány pod mladším křídovým sedimentárním pokryvem v okolí Hradce Králové. (str. 29)

Pokračujte na celou ukázku.

 

O autorech

Prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D., (1962) působí od roku 1990 v Ústavu geologie a paleontologie PřF UK.

Zdroj informací: Kosmas

RNDr. Jaroslav Zajíc, CSc., (1954) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Působil jako stratigraf a zoopaleontolog.

Zdroj informací: Kosmas

Jiří Svoboda (1965), výtvarník. Jeho obrazové rekonstrukce jsou součástí vědeckých i populárních publikací vydaných u nás i v zahraničí.

Zdroj informací: Kosmas

 

Nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. V současné době zaujímá Academia svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České republiky. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

————————————————

Spousta z nás vyhlíží zimu, protože nám po místnostech přestanou poletovat otravné mouchy, večer nás nebudou štípat komáři a čelní skla nebudou plná brouků. Zkrátka nás přestane otravovat hmyzí populace. Umíme si ale představit svět, v němž by hmyz nebyl?

Na základě třicetiletého výzkumu napsal Dave Goulson srozumitelnou, fascinující a důležitou knihu, v níž se zabývá důkazy alarmujícího poklesu množství hmyzu na celém světě. „Pokud přijdeme o hmyz, všechno se zhroutí,“ varoval v rozhovoru pro New York Times.

Hlavní příčinou tohoto poklesu hmyzích populací je nerozvážné používání chemických pesticidů. Přiklání se tak k závěru kultovní knihy Rachel Carsonové Tiché jaro, po jejímž vydání v roce 1962 došlo k celosvětovému zákazu používání DDT. Zanedlouho ale byly zavedeny nové pesticidy, stejně smrtící jako DDT, a v současnosti se lidstvo nachází na pokraji nové krize. Co nastane, když veškerý hmyz zcela zmizí?

Tichá Země

Jak odvrátit hmyzí apokalypsu
Autor: Dave Goulson
Přeložila: Lenka Adamcová

Počet stran: 352
Vazba: vázaná
Formát: 125×200 mm
ISBN: 978-80-7670-085-7
Doporučená cena: 318 Kč

Knihu Tichá Země vydalo nakladatelství Kazda.

 

Ukázka z knihy

Zajímavým aspektem úbytku hmyzu je, že většina z nás si ho ani nevšimla. Důkazy svědčí o tom, že hmyzu, ale také savců, ptáků, ryb, plazů a obojživelníků je nyní mnohem méně, než tomu bývalo před několika desítkami let, ale protože je tato změna pomalá, je obtížné ji zaregistrovat. Vědci si nyní uvědomují, že my všichni trpíme „syndromem posunu výchozího bodu“, jevem, jehož prostřednictvím přijímáme svět, ve kterém vyrůstáme, za normální, byť se může značně lišit od světa, v němž vyrůstali naši rodiče. Objevují se důlazy, že my lidé také obtížně odhalujeme postupné změny, k nimž dochází během našeho života.

Vědci z Imperial College v Londýně tyto dva související, ale odlišné jevy demonstrovali tak, že dělali rozhovory s obyvateli yorkshirského venkova. Chtěli po nich, aby jim vyjmenovali ptáky, kteří jsou běžní dnes, a kteří byli nejběžnější před dvaceti lety, a poté jejich odpovědi srovnávali s velmi přesnými daty, která máme k dispozici o skutečném výskytu ptáků v těchto obdobích. Není překvapením, že starší lidé si vedli lépe při popisování ptáků, kteří byli nejběžnější před dvaceti lety. Vědci to popisují jako „generační amnézii“. Ze zřejmých důvodů mladí prostě nevědí, jaký byl svět předtím, než byli dost staří na to, aby ho byli schopní vnímat. (str. 76)

Přečtěte si zbytek ukázky.

 

O autorovi

Dave Goulson (* 1965) vystudoval biologii na Oxfordské univerzitě a v současnosti působí jako profesor biologických věd na univerzitě v Sussexu. Vydal více než 190 vědeckých článků o čmelácích, včelách, motýlech a dalších druzích hmyzu. V roce 2006 založil Bumblebee Conservation Trust (Společnost na ochranu čmeláků), která svou průlomovou ochranářskou prací získala Heritage Lottery Award za nejlepší projekt v oblasti životního prostředí. Jedním z jejích cílů je navrátit do původní domoviny čmeláka pruhovaného, který ve Velké Británii zcela vyhynul. Biology and Biotechnology Research Council v roce 2010 Goulsonovi udělil ocenění Sociální inovátor roku. Je autorem další velmi úspěšné knihy o přírodním zahradničení Divočina v zahradě a Návrat čmeláků.

Zdroj informací: nakladatelství Kazda

 

Nakladatelství Kazda

Nakladatelství KAZDA přináší čtenářům výjimečné knihy o přírodě, udržitelnosti, netradičním cestování a umění. Filozofií nakladatelství je přinášet kvalitní české a zahraniční tituly, které zajímavým obsahem čtenáře vnitřně obohatí, podpoří jejich vztah k přírodě a přispějí k formování udržitelnější budoucnosti. V nabídce najdete populárně-naučné knihy pro všechny generace – od leporel přes příběhy inspirované přírodou, osudy zvířat i lidí, cestopisy, inspiromaty či atlasy, až po náročnější čtení od předních světových biologů, jakými jsou britský ornitolog Tim Birkhead nebo mykolog Merlin Sheldrake. Nejoblíbenějším autorem nakladatelství je známý německý lesník a ochránce přírody Peter Wohlleben. Knihy, které mají smysl v Nakladatelství KAZDA vychází od roku 2014.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Zajímá vás více budoucnost a reálné vyhynutí hmyzu nebo raději fandíte historii a chcete vědět více o Česku v oblasti rovníku? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePralesy a jezera mladších prvohor
Když uhlí bylo ještě zelené

Opluštil, Stanislav – Zajíc, Jaroslav – Svoboda, Jiří

Academia, 2022

zobrazit info o knizeTichá Země
Jak odvrátit hmyzí apokalypsu

Goulson, Dave

Kazda, 2022

Napsat komentář