Český asyriolog, chetitolog a archeolog

Bedrich_Hrozny
Bedřich Hrozný byl vynikajícím znalcem nejen mnoha živých i mrtvých jazyků, ale i rozsáhlých dějin starověkého Předního východu. Chcete-li si připomenout životní osudy tohoto významného badatele, nenechte si ujít knihu jeho textů a přednášek.

Kniha představuje souborné vydání doložených textů a přednášek Bedřicha Hrozného v českém jazyce, které byly nashromážděny nejen z mnoha dobových periodik 1. poloviny 20. století, ale zejména náročným bádáním v archivních materiálech. Některé texty – především Hrozného popisy cest a archeologických expedic na Přední východ –, které byly zcela zapomenuty a jsou čtenářům představeny opět po téměř sto letech, vrhají na osudy tohoto badatele zcela nové světlo. Jeho líčení putování Palestinou i Tureckem na koni, texty o cestách syrskou a mezopotamskou pouští za objevením starověkých lokalit, vykreslení podmínek během archeologických výkopů v Sýrii i Anatolii, vysvětlení postupu při luštění chetitského jazyka i převratný nález klínopisných tabulek na Kültepe a mnoho dalších úvah na téma sumerského, babylonského a egyptského náboženství a kultury, orientálních dějin i srovnávací jazykovědy zavedou čtenáře na starověký Přední východ a současně seznámí s neobyčejnými životními osudy našeho předního orientalisty.

Bedřich Hrozný: Texty a přednášky

Archeologické expedice a lingvistické objevy předního českého orientalisty
Editorka: Šárka Velhartická

Počet stran: 764
Vazba: vázaný blok
Formát: 160×245 mm
ISBN: 978-80-200-3161-7
Doporučená cena: 795 Kč

Knihu Bedřich Hrozný: Texty a přednášky vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Bedřich Hrozný, český asyriolog, chetitolog a archeolog, se proslavil zejména svým rozluštěním chetitského jazyka na základě klínopisných textů pocházejících z centrální Anatolie. Oblast jeho odborného zájmu se však – jak názorně dokumentují i předkládané dochované texty a prameny – v průběhu let měnila a lze konstatovat, že v mnoha oblastech, kterým se věnoval, se mu podařilo uskutečnit několik zlomových a pro jazykovědu i archeologii zcela zásadních objevů, jak dokládá např. i jeho zde uveřejněný životopis („Vlastní životopis v kostce“, 1931). Převratné bylo nejen jeho rozluštění chetitštiny, ale i jeho objev na archeologické lokalitě Kültepe v Anatolii, kde – po marných pokusech jiných badatelů – odkryl rozsáhlý archiv klínopisných tabulek ze 2. tisíciletí př. n. l. a identifikoval starobylé město Káneš, dále i jeho zjištění týkající se vztahu egyptské a mesopotamské kultury, jeho bádání v oblasti mesopotamského zemědělství, jeho průkopnické překlady některých starověkých děl a textů i  jejich kritická a  mnohdy objevná interpretace. Kromě zmíněného životopisu jsou cenným pramenem i jeho zde nyní předkládané vzpomínky „Z Prahy na kolínské gymnasium“ (1922), „Pan učitel“ (1939) a „Své mamince na hrob!“ (1941). (str. 14)

Přečtěte si celou ukázku.

O editorce

Mgr. Šárka Velhartická, Ph.D., (1975), chetitoložka, se zabývá jazyky a archeologií starověkého Předního východu, srovnávací jazykovědou a multilingvismem.

Zdroj informací: Kosmas


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeBedřich Hrozný: Texty a přednášky
Archeologické expedice a lingvistické objevy předního českého orientalisty

Velhartická, Šárka

Academia, 2022

Napsat komentář