Když Praha vítala Alberta Einsteina

einstein-v-cechach
Zajímalo vás někdy, jak vypadala Praha na počátku 20. století? Nebo jak se v ní žilo? Jak vypadaly dnešní nejrušnější ulice? A při jaké příležitosti sem zavítal sám geniální Albert Einstein? Jak dlouho se zdržel a přijela s ním i jeho manželka? A co se mu líbilo nejvíc?

Na jaře 1911 se Albert Einstein s manželkou a dvěma syny přestěhoval do Prahy, kde působil jako profesor teoretické fyziky na německé univerzitě. Proti původním očekáváním zůstal v Praze jen šestnáct měsíců, a toto období tedy jeho životopisci obvykle považují za nedůležitou epizodu. Michael Gordin důkladně zkoumá setkání velkého vědce s městem s tisíciletou historií; jeho kniha není jen záznamem jednoho období vědecké kariéry, ale i portrétem doby a města.

Einstein v Čechách

Autor: Michael Gordin
Přeložil: Jiří Kasl

Počet stran: 360
Vazba: vázaná
Formát: 150×210 mm
ISBN: 978-80-257-3795-8
Doporučená cena: 498 Kč

Knihu Einstein v Čechách vydalo nakladatelství Argo.

 

Ukázka z knihy

To, že se Praha objevila v příběhu z evropských dějin, jako byl ten Einsteinův, bylo málokdy zmiňováno, ale z dnešního pohledu se to zdá být téměř předurčené. Jakmile si toho začnete všímat, zjistíte, že Praha je významný tranzitní uzel v překvapivě silném provozu v průběhu minulého tisíciletí. Ve vrcholném středověku byla významným politickým centrem na sever od Alp, kde se v katolické církvi zformovalo stěžejní reformní hnutí, jež se pak projevilo, často násilně, v protestantské reformaci a po ní. Třicetiletá válka (1618–1648), brutální konflikt, který zpustošil střední Evropu, začala v Praze vyhozením dvou královských úředníků a sekretáře z okna za třetí pražské defenestrace. V polovině 19. století byla ohniskem národního obrození a na počátku následujícího století se stala jedním z nejoslnivějších center literatury, malířství a architektury a konkurovala Paříži a Vídni. Později její dějiny značně potemněly. Jednání v Mnichově umožnilo Adolfu Hitlerovi rozšířit německé území a jeho válečná mašinerie způsobila, že osud Prahy i Čech visel na vlásku. (str. 16)

***

Einstein by mohl být kamenem a Praha rybníkem – nebo naopak, jak chcete. Můžeme vidět dopady tohoto krátkého prolnutí místa a člověka, které se neprojevily okamžitě. Vzhledem k tomu, že několik let po odjezdu z města se Einstein shodou okolností stal nejslavnějším vědcem, který kdy žil, a protože Praha byla více než tisíc let jedním z hlavních otevřených přístavů v evropském kulturním a duchovním životě, máme bohatou studnici pramenů, abychom mohli rekonstruovat jejich vědomé i bezděčné vztahy. Třebaže Einstein žil v Praze, dávném hlavním městě Čech, jen po tři semestry, čas, který tam strávil, ovlivnil vědu, literaturu a politiku města na celá příští desetiletí. Totéž platí obráceně: po dobu čtyř desetiletí po odjezdu z Čech se dál věnoval lidem, s nimiž se tam seznámil, a myšlenkám, jimž tam byl pár měsíců vystaven. (str. 18)

Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorovi

Michael D. Gordin (*1974) je americký historik vědy a slavista. Absolvoval Harvardovu univerzitu, je profesorem na Princetonské univerzitě. Publikoval řadu knih a prací z historie vědy, zaměřených na východoevropský prostor – psal o Mendělejevovi, Lysenkovi a vědě v období studené války. Kniha o pražském pobytu Alberta Einsteina je jeho nejnovější prací.

Zdroj informací: nakladatelství Argo


Nakladatelství Argo vzniklo v roce 1992. Naší hlavní zásadou je týmová práce, díky níž dokážeme seznamovat čtenářskou obec se zajímavými knihami známých autorů. Snažíme se také získávat a podporovat talentované autory a kvalitní překladatele. Také díky tomu Argo za dobu své existence získalo pověst vydavatele kvalitní beletristické, historické i jiné odborné literatury, a to českého i zahraničního původu.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeEinstein v Čechách

Gordin, Michael D.

Argo, 2022

Napsat komentář