Těžký průmysl od Hitlera až ke Stalinovi

tanky
Kniha Jaromíra Balcara přináší podrobnou analýzu několika významných českých firem zaměřených zejména na oblast těžkého průmyslu. Autor se soustředí především na tři významné firmy a předkládá tak čtenáři zajímavou sondu do hospodářských dějin Čech a Moravy.

Kniha Tanky pro Hitlera, traktory pro Stalina se zabývá těžkým průmyslem v českých zemích od roku 1938 do počátku padesátých let s těžištěm v době okupace. Pro svou obsáhlou analýzu si autor vybral tři významné české firmy z oblasti strojírenství a chemického průmyslu – ČKD, Pražskou železářskou společnost a Spolek pro chemickou a hutní výrobu. S teoretickou oporou v konceptu Corporate Governance si položil za cíl popsat politické, hospodářské a podnikatelské dějiny Čech a Moravy ve fázi, kdy se vztah mezi státem a hospodářstvím zásadně proměňoval. Autor podnikl neobyčejně rozsáhlé rešerše v českých a německých archivech, na jejichž základě se mu podařilo detailně zachytit nejen hospodářskou stránku činnosti uvedených podniků, ale i jejich aktivity v oblasti sociální a kulturní. A to za situace, kdy za německé okupace management začal postupně ztrácet svou rozhodovací autonomii a v roce 1948, s přeměnou firem v tzv. národní podniky, ji pozbyl docela. Kromě rozboru hospodářsko-politických procesů doby přináší četba Balcarovy knihy také poučení, pokud jde o mnoho zajímavých dílčích oblastí, např. v otázce významu české zbrojní výroby pro říši, rozsahu produkce tanků v ČKD, perzekuce stávkového hnutí za války, Heydrichovy sociální politiky vztahující se k českému dělnictvu či postih českých manažerů a odborových funkcionářů za kolaboraci před poválečnými mimořádnými lidovými soudy.

Tanky pro Hitlera, traktory pro Stalina

Velké podniky v Čechách a na Moravě 1938–1950
Autor: Jaromír Balcar
Přeložil: Aleš Valenta

Počet stran: 448
Vazba: brožovaná
Formát: 156×233 mm
ISBN: 978-80-200-3303-1
Doporučená cena: 550 Kč

Knihu Tanky pro Hitlera, traktory pro Stalina vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Po rychlém německém vítězství na Západě se zdálo, že dochází k další reorientaci. Vývoz protektorátního průmyslu do zahraničí narostl o 9 %, zatímco dodávky do říše se o 14 % snížily. Současně přibývalo známek počínajícího odlivu konjunktury. Počátkem června 1940 si ČKD stěžovala, že ve srovnání s minulým rokem se množství objednávek dramaticky snížilo, což management přičítal přídělovému systému na suroviny, který silně omezoval investiční možnosti soukromého sektoru. To však byla jen jedna část problémů, neboť klesající vnitřní poptávka se týkala nejen strojů, ale například také automobilů. Firma PRAGA, spadající pod ČKD, zaznamenala na jaře 1940 propad prodejů v Protektorátě o 56 %. Ředitelství ovšem vyjádřilo „naději, že velký prodej automobilů v zahraničí přispěje k lepší průměrné zaměstnanosti automobilky, než by se to podařilo na základě domácích prodejů“. Tato naděje nebyla zcela neoprávněná, jelikož ještě v roce 1939 patřila auta značky PRAGA k exportním šlágrům koncernu.

Přečtěte si kompletní ukázku.

O autorovi

Jaromír Balcar je německý historik českého původu. Je také vysokoškolský pedagog se specializací na moderní dějiny Německa a střední Evropy.

Zdroj informací: Bibliografie dějin českých zemí


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. V současné době zaujímá Academia svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České republiky. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeTanky pro Hitlera, traktory pro Stalina
Velké podniky v Čechách a na Moravě 1938–1950

Balcar, Jaromír

Academia, 2022

Napsat komentář