Workshopy psychoterapeuta na stránkách knihy

gestalt terapie uvodni(1)
Co je gestalt terapie? Že nevíte? Knižní soubor několika workshopů psychoterapeuta Fredericka Perlse vás nejenom seznámí s tímto pojmem, ale prozradí vám i to, jak gestalt terapii praktikoval právě její zakladatel.

Kniha je souborem přepisů tří workshopů, které se odehrály ve slavném Esalenském institutu v roce 1968. V nich Perls živě demonstruje, co je gestalt: celek lidského prožívání, do něhož se v rámci terapie snažíme opět zahrnout všechny myšlenky, vjemy a emoce, které jsme od sebe dříve oddělili. První část knihy obsahuje čtyři přednášky, v nichž Perls jasně a jednoduše vysvětluje základní myšlenky, které podle něj tvoří filozofii a metodologii gestalt terapie. Následují záznamy semináře na téma snů. Hlavním Perlsovým záměrem zde není sen analyzovat, ale znovu prožít. Poslední část zaznamenává několik po sobě následujících individuálních sezení s jednou osobou a také skupinové setkání. Zde se Perls snaží zachytit další aspekty gestalt terapie, které z předchozích částí nejsou tak patrné. Kniha je základním svědectvím o tom, jak gestalt terapii praktikoval její zakladatel.

Gestalt terapie doslova

Autor: Frederick S. Perls
Přeložil: Petr Jochmann

Počet stran: 344
Vazba: brožovaná
Formát: 130×200 mm
ISBN: 978-80-262-1861-6
Doporučená cena: 499 Kč

Knihu Gestalt terapie doslova vydalo nakladatelství Portál.

Ukázka z knihy

Hranici mezi organismem a prostředím pociťujeme víceméně jako to, co je uvnitř naší pokožky a co je mimo ni, ale to lze určit jen velmi přibližně. Například při dýchání: Je vzduch, který vdechujeme, částí okolního světa, nebo je již součástí nás samých? Když jíme pokrm, polykáme jej, ale stále jej můžeme vyzvracet, a kde je tedy hranice, kde začíná já a končí jinakost prostředí? Ego hranice tedy není pevná. Pokud by pevná byla, stala by se zase charakterem či krunýřem, jako je tomu u želvy. Želva má v tomto ohledu velmi pevnou hranici.

Podívat se můžete na kompletní ukázku.

O autorovi

Frederick S. Perls (1893–1970) byl americký psychoterapeut německo-židovského původu. Původně byl ovlivněn Freudem, ale později se od analýzy odklonil směrem k důrazu na prožívání a se svou ženou Laurou vytvořil koncept gestalt terapie. Ta je založena na poznávání a vyjadřování vlastních prožitků „tady a teď“ a na živý kontakt s okolím a druhými lidmi. Kvůli svému židovskému původu Perls ve 30. letech 20. století odešel z Německa a zakotvil nejprve v Jižní Africe, později v USA a nakonec v Kanadě. Největšího vlivu dosáhl v rámci svého působení v kalifornském Esalenu.

Zdroj informací: Portál


Nakladatelství Portál bylo založeno v roce 1990 Salesiánskou provincií Dona Boska s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřilo především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly další oblasti jako sociologie, politologie, duševního zdraví, média, antropologie, psychiatrie. Slovníky, encyklopedie a klíčové učebnice především pro vysokoškolské studenty tvořily páteř Portálu od jeho založení. Velkou skupinu čtenářů Portálu tvoří rodiče a učitelé, především v mateřských školách. Zájem čtenářů o knihy pro děti výrazně rozšířil nabídku pohádek, prvního čtení, příběhů, naučné literatury či nápadů a her. Knižní produkci doplňují periodika – měsíčníky, které zahrnují trendy moderní psychologie: Psychologie dnes, výchovu v mateřských školách: Informatorium 3–8 a moderní pohled na školství pro učitele i rodiče: Rodina a škola. Od podzimu 2006 pořádá Portál odborné semináře určené pedagogům mateřských a základních škol, školních družin a dalších vzdělávacích či volnočasových zařízení i pracovníkům dalších pomáhajících profesí.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeGestalt terapie doslova

Perls, Frederick S.

Portál, 2022

Napsat komentář