Chomutovský kalamář 2022

chomutovsky_kalamar
Středisko volného času Domeček Chomutov ve spolupráci s redakcí okresního týdeníku Nástup, Chomutovskou knihovnou a statutárním městem Chomutov vyhlašují jubilejní 20. ročník literární soutěže CHOMUTOVSKÝ KALAMÁŘ 2022!

Soutěž je určena autorům starším třinácti let bez omezení. Účastnit se můžete v následujících kategoriích:

  1. PRÓZA – autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu do tří normostran (normostrana textu obsahuje 1800 znaků)
  2. POEZIE – autor může přihlásit jednu báseň na volné téma
  3. MIKROPOVÍDKA – autor může přihlásit jednu mikropovídku  v rozsahu do jedné normostrany (normostrana textu obsahuje 1800 znaků) na téma: „Alkohol“

Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (13 až 19 let, 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně.

Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce.
Práce nesmí významně překročit povolený rozsah.
Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny.

Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu pouze heslem (jakýmkoliv slovem, číslem, atd., které si sám libovolně zvolí). Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky.
Každá práce musí být odeslána či osobně předána v 6 vyhotoveních společně s přihláškou a souhlasem se zpracováním osobních údajů (GDPR) na adresu:

Středisko volného času Domeček Chomutov
CVK – k rukám: Radoslav Malarik
Jiráskova 4140
Chomutov
430 03

Kontaktní osobou je ředitel SVČ Domeček Chomutov Radoslav Malarik
tel. 731 610 570, e-mail: reditel@domecek-chomutov.cz

Uzávěrka přihlášek je 31. března 2022.
Výsledky  budou vyhodnoceny na slavnostním vyhlášení 27.05.2022 od 17:00 v Chomutovské knihovně. Pouze účast na tomto setkání garantuje předání případných cen a odměn. Další informace najdete zde, příp. na facebookových stránkách Chomutovský kalamář.

Doporučení:
Share

Napsat komentář