Životní cykly v psychologii

logoterapie-v-zivotnim-cyklu
Člověk si s každým životním cyklem bere do života sérii zážitků, ale i nových poznatků a zkušeností. Které vývojové období je z hlediska psychologie nejnáročnější? A o kterém by se dalo říct, že je jednodušší? Přečtěte si knihu klinické psycholožky a třeba si některé z otázek dokážete zodpovědět.

Jedinečný životní příběh každého z nás tvoří prožitky a úkoly jednotlivých vývojových období a zvládání zkoušek v podobě závažných, často nečekaných životních událostí.
K úvahám o naplnění života a jeho smyslu dospíváme nejčastěji na křižovatkách vývojových milníků daných přirozeným životním cyklem. Každé životní stadium klade otázku, jejímž prostřednictvím autoři knihy přibližují specifika, rozmanitost, náročnost i krásu dané etapy. Obdobně, jako je ve sportu upřena pozornost zejména na start a cíl, je v této knize věnován větší prostor období kojeneckého věku (O životní naději) a závěrečné etapě života (Umění stárnout).
Jednotlivá životní stadia jsou pozváním k rozšíření pohledu na lidský život o existenciální dimenzi z hlediska porozumění dané etapě i jejímu naplnění.
Kniha přináší cenné teoretické poznatky o životním cyklu a rozvíjí terapeutické nápady pro dané období.
Tak jako přesah našeho života spočívá ve stopách, které jsme zanechali v jiných lidech, bude mít tato kniha přesah, pokud podpoří radost z žití, porozumění sobě i druhým, blízkost mezi lidmi. Proto byla napsána. Přijměte pozvání k její četbě.

Logoterapie v životním cyklu

Autorka: Martina Kosová

Počet stran: 336
Vazba: vázaná
Formát: 145×205 mm
ISBN: 978-80-7553-909-0
Doporučená cena: 379 Kč

Knihu Logoterapie v životním cyklu vydalo nakladatelství Triton.

 

Ukázka z knihy

Ve 40 letech má často člověk pocit, že něco nestíhá. Přicházejí úvahy, co se mu podařilo splnit ze svých tužeb a hodnot. Nabízející se možnosti mohou být větší než síly, nadání a čas. Umění si vybrat je cennou devízou, která chrání před zrychleným životem, jenž vede k postupné opuštěnosti. Společníkem této osamocenosti jsou pak nenaplněné sny.

Pohled do zrcadla zejména v druhé části tohoto období přináší přímou konfrontaci s projevy stárnutí. U žen častěji dochází s příchodem menopauzy k hormonálním změnám, které přinášejí riziko zvýšené hmotnosti, emoční lability, snížené koncentrace apod. Muži v tomto období pozorují vypadávání vlasů, úbytek fyzické zdatnosti, únavu. (str. 218)

***

Nespokojenost zejména u žen mnohdy spočívá v pocitu nespravedlnosti s rozdělením práce v domácnosti, péče o příbuzné apod. Většinou se v páru mnohých úkolů ujímá angažovanější z nich. Pak u něj dříve nebo později dochází k přetížení, nárůstu hněvu i myšlenkám: „K čemu svůj protějšek vlastně potřebuji?“ V terapii může být nápomocná otázka: „Kde se vzalo v mém životě úsilí pracovat více než ostatní?“

Toto zamyšlení pomáhá k důležité změně: udělat místo druhému pro jeho větší zapojení. (str. 220)

Pokračujte v ukázce.

 

O autorce

PhDr. Martina Kosová je klinická psycholožka, psychoterapeutka a lektorka. V roce 2000 atestovala z klinické psychologie a získala funkční specializaci ze systematické psychoterapie a v roce 2001 jí byl udělen rakouským státem Diplom v systematické a rodinné terapii. Pracovala v Masarykově onkologickém ústavu, FN Brno, na oddělení Dětské psychiatrie a klinické psychologie v Dětské nemocnici. Je členkou České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, jejíž etickým kodexem se řídí.

Zdroj informací: PsychologieKosová.cz


Nakladatelství Triton působí na českém knižním trhu již od roku 1991 a počtem vydaných titulů se každoročně řadí mezi 6–10 největších knižních nakladatelství v republice. Specializuje se především na knihy odborné lékařské, psychologické, filosofické, historické a pedagogické, jakož i na učebnice pro VŠ studenty, beletrii, sci-fi a literaturu faktu. V Nakladatelství Triton je každoročně přeloženo mnoho úspěšných zahraničních titulů z výše zmíněných oblastí.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeLogoterapie v životním cyklu

Kosová, Martina

Triton, 2021

Napsat komentář