Ismy a svět kolem nás

ismy-a-svet-kolem-nas
Nacionalismus a antisemitismus. Co pro dnešní svět znamenají? A jak na ně nahlíží světová historie? Využijte podzimního nečasu k začtení se do poučné literatury.

Od Římské církve, přes myšlenky Johna Locka a čtyři největší, nejděsivější střety, až po demokratické uspořádání dnešního světa. Jakou cestu musela nacionalistická ideologie ujít? A proč má politické uspořádání vycházející z nacionalismu největší výhody? Odpovědi na všechny otázky najdete v naší dnešní první knize.

Chvála nacionalismu

Autor: Yoram Hazony
Přeložil: Alexander Tomský
Ilustroval: Pavel Hrach

Počet stran: 352
Vazba: vázaná
Formát: 150×230 mm
ISBN: 978-80-7335-666-8
Doporučená cena: 425 Kč

Knihu Chvála nacionalismu vydalo nakladatelství Leda.

Po dlouhých letech hanobení národního státu ve jménu univerzalistické ideologie opět nastává čas, abychom ocenili ctnosti a přednosti nacionalismu. Izraelský politolog vysvětluje, že svět má na výběr pouze dvě možnosti: řád nezávislých národních států, anebo univerzální světové impérium. K němu ostatně směřovaly všechny čtyři totální, děsivé střety: třicetiletá válka i války napoleonské, stejně jako první a druhá světová válka.
„… na rozdíl od impéria je nezávislý národní stát mírumilovný, odmítá avanturismus v zahraniční politice a zábor cizích zemí. Řád národních států nabízí možnost kolektivního sebeurčení, plodného soutěžení a maximálního rozvoje… Pouze národní soudržnost a vzájemná loajalita umožňuje svobodné instituce, demokracii a osobní svobody. Tak zásadní výhody jiné politické uspořádání světa nenabízí.
Buďme proto nacionalisty. Nemluvím jen o vlastenectví, chvályhodné věrnosti údělu svého národa a jeho zájmům. Jde o prospěch lidstva, protože pouze v globálním řádu nezávislých národů lze usilovat o jedinečné kolektivní cíle… Nacionalista má velké poslání stát na stráži před imperiálním nátlakem nadnárodních institucí, odmítat globální ideologii, jež odvrací politiky od potřeb lidí doma a svádí je k intrikánství a avanturismu v cizině… Nacionalista… má za úkol rozvíjet blahobyt, vnitřní soudržnost a kulturní dědictví svého společenství… aby národ sílil a stal se požehnáním pro své členy i vzorem a příkladem pro ostatní.“
Nacionalismus je také osobní ctnost, protože ze členů národa vytváří širší rodinu a probouzí v lidech pouto vzájemné oddanosti. Nabízí protiváhu k fanatismu univerzální spásy lidstva a k prosazování všeobecného konformismu. Je to nacionalismus, kdo pěstuje snášenlivost a přináší prospěšnou rozmanitost světa.

 

Ukázka z knihy

 Velká Británie a Spojené státy se vydaly na cestu k nacionalismu. Pro většinu západních politiků a intelektuálů je něco takového naprosto nepřijatelné, za jedinou správnou a slušnou politiku považují totiž sjednocování světa. Britský odchod z Evropské unie a heslo amerického prezidenta „Amerika na prvním místě“ pokládají za pokus o návrat k primitivnímu období našich dějin, kdy zahraniční politiku národních států definovalo otevřené válečné štvaní a rasismus. Proto také naprostá většina představitelů veřejného života, zejména novináři a akademici, ve strachu z dalšího vývoje návrat nacionalismu do britské a americké společnosti ostře odsuzují.

Nacionalismus se však nepovažoval za zlo odjakživa, jak téměř jednohlasně zaznívá v současných veřejných debatách. Ještě před několika desítkami let lidé oceňovali nacionalistický program pro jeho toleranci a velkorysost. Dokonce i progresivisté považovali manifestačních Čtrnáct bodů amerického prezidenta Woodrowa Wilsona stejně jako Atlantickou chartu Franklina Roosevelta a Winstona Churchilla za pochodeň naděje, protože utiskovaným národům pod koloniální nadvládou slibovaly nezávislost a právo na sebeurčení. Američtí státníci, například Theodore Roosevelt nebo Dwight Eisenhower, chápali význam národního uvědomění a nacionalismus považovali za samozřejmý. (str. 7–8)

Pokračujte na celou ukázku.

 

O autorovi

Yoram Hazony (1964), absolvent Princetonské univerzity, je izraelský filozof, politolog a biblický badatel. Působí jako ředitel Herzlova institutu v Jeruzalémě a současně je předsedou washingtonské Nadace Edmunda Burkeho, jež se věnuje výzkumu, vzdělávání a publikování v oblasti národního konzervatismu. Yoram Hazony je autorem ceněných knih The Philosophy of Hebrew Scripture (Cambridge University Press, 2012), The Jewish State: The Struggle for Israel’s Soul (Basic Books, 2000) a God and Politics in Esther (Cambridge University Press, 2016). Jeho příspěvky se pravidelně objevují v médiích jako jsou The Wall St. Journal, The New York Times, Fox News, CNN, Time Magazine a American Affairs. Chvála nacionalismu (The Virtue of Nationalism) vyšla v nakladatelství Basic Books v září roku 2018. Kniha získala ocenění Conservative Book roku 2019 a stala se nejprodávanějším bestsellerem v oboru Mezinárodní vztahy a diplomacie. Yoram Hazony a jeho žena Yael žijí spolu se svými devíti dětmi v Jeruzalémě.

Zdroj informací: Leda

Nakladatelství Leda

Nakladatelství Leda se zaměřuje na vydávání slovníků a jazykových učebnic v knižní i elektronické podobě. V nabídce najdete kromě učebnic také výukové programy. Nakladatelství vydává také zajímavé tituly z oblasti beletrie a literatury faktu. Zaregistrovaní návštěvníci v LEDA klubu mohou získat na knihy výhodné slevy a neomezený přístup do on-line slovníků.

————————————————

Ve druhé knize se zaměříme na antisemitismus ve 21. století – o jak velké hrozbě se v dnešním světě bavíme? Jaký má postoj třeba OSN? A jakou roli hrají média?

Ďábel, který nikdy neumírá

Vzestup a hrozba globálního antisemitismu
Autor: Daniel Goldhagen
Přeložila: Petruška Šustrová

Počet stran: 644
Vazba: vázaná
Formát: 135×205 mm
ISBN: 978-80-200-3172-3
Doporučená cena: 650 Kč

Knihu Ďábel, který nikdy neumírá vydalo nakladatelství Academia.

Autor provokativně zkoumá, čím přesně je antisemitismus v jedenadvacátém století, a nastoluje znepokojivé nové paradigma jeho chápání. Dále se zabývá rozměry této hrozby, vysvětluje, jak nové technologie přiživily oheň, jenž před nástupem nového tisíciletí jen doutnal. Výsledky jsou ničivé. Goldhagen rozebírá, jak se antisemitismus mezinárodně prosadil v institucích, jako je OSN a přední nevládní organizace, i v široké koalici nepřátelských států, jak antisemitismus po celém světě podněcují média i akademická sféra. Autor předkládá těm, jimž leží na srdci spravedlnost a morálka, plán tohoto nejznepokojivějšího předsudku. Daniel Jonah Goldhagen, bývalý profesor Harvardovy univerzity, je autorem knih Hitlerovi ochotní katani, A Moral Reckoning a Worse Than War. Přispívá do New York Times, Los Angeles Times, Washington Post, New Republic a do novin po celém světě.

 

Ukázka z knihy

 Globální antisemitismus je nová a svébytná forma antisemitismu. To, že se jedná o jeho nový typ, že jeho podoba a funkce prodělaly další vývoj, se často ani nepodařilo zachytit, natož těmto změnám porozumět. Jde o třetí velký typ antisemitismu. Viděli jsme, proč a jak vznikl. Jak je, jako každý antisemitismus, zakotven v určitých společenských, kulturních a politických souvislostech, tentokrát globalizovaného světa. Zjistili jsme, jaké jsou jeho základní rysy a jak se vztahuje, jako antisemitismus obecně, k předchozím formám antisemitismu. Se znalostí těchto základních prvků se nyní můžeme začít rozsáhleji zabývat povahou globálního antisemitismu, jeho šířením, variantami a dosahem. Mimo to můžeme zkoumat kulturní, institucionální a politické zdroje globálního antisemitismu, účely, jimž slouží ve prospěch různých lidí a skupin, to, jak antisemité šíří své přesvědčení a svou zášť mezi širší veřejností v celém světě, a také ideály, záměry a programy globálního antisemitismu. (str. 301)

***

Asi nejčistší formu arabského a islámského antisemitismu reprezentuje Hamás, lidmi zvolená vládnoucí strana a politické hnutí v Gaze. Případ Hamásu je obzvlášť zajímavý a poučný, protože je arabský, politicky islamistický, stojí v popředí konfliktu s Izraelem a mezi jeho věrnými členy a podporovateli většinou nalezneme lidi, kteří Izrael a Židy znají ze své zkušenosti. Pro Hamás a ty, jimž vládne, nejsou Židé čirou fantazií, která rozněcuje antisemitské mysli a srdce většiny arabského a islámského světa. Možnosti Hamásu zkoumat realitu, jak institucionálně, tak ze strany jeho členů a stoupenců, tedy mohou naznačovat, že jeho chápání Židů, byť odmítavé a plné nenávisti, může zahrnovat nejen proklínání Židů, antisemitské tropy či dehumanizující a démonizující popis Židů a židovskosti, ale skutečné lidské bytosti, s nimiž se setkali a nějak s nimi jednali, často jako pracovníci izraelských společností. (str. 313)

Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorovi

Daniel Jonah Goldhagen je autorem mezinárodního bestselleru č. 1 Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust (Vintage, 1997), vydaného v patnácti jazycích, který časopis Time jmenoval jednou ze dvou nejlepších knih literatury faktu roku 1996. Byl za něj také odměněn prestižní tříletou cenou Democracy Prize v roce 1997 a v Sunday Times of London a New York Times je oslavován jako „monumentální úspěch“. Je také autorem A Moral Reckoning: The Role of the Catholic Church in the Holocaust and its Unplfilled Duty of Repair (Vintage, 2003), knihy publikované v osmi jazycích, a Briefe an Goldhagen (Siedler, 1997). Právě publikovaná kniha Worse Than War: Genocide, Eliminationism and the Ongoing Assault on Humanity (PublicAffairs, 2009), která již vychází v osmi jazycích, byla okamžitě uvítána s velkým ohlasem.

Zdroj informací: PBS.org (přeloženo)

Nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z ideologií vás zajímá více? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeChvála nacionalismu

Hazony, Yoram

Leda, 2021

zobrazit info o knizeĎábel, který nikdy neumírá
Vzestup a hrozba globálního antisemitismu

Goldhagen, Daniel Jonah

Academia, 2021

Napsat komentář