Biografie na pondělí

biografie-nahled
Začněte týden s biografiemi významných osobností. S knihami z dnešních knižních tipů se podíváte například do Prahy okupované sovětskými vojsky, přečtete si mrazivý příběh muže, který přežil pracovní lágr, a dozvíte se, jak Louis Pasteur objevil vakcínu proti vzteklině.

Vzteklina. Dnes už jen neškodný pojem v očkovacím průkazu našich čtyřnohých miláčků; nemoc, která minimálně v naší zemi nikoho vážně neohrožuje. Ne vždy tomu ale tak bylo. Za to, že už se smrtícího dopadu vztekliny nemusíme tolik obávat, vděčíme Louisi Pasteurovi, o jehož životě vypráví kniha Františka Gela.

Louis Pasteur (1822–1895) byl francouzský biolog a chemik, jeden z nejvýznačnějších vědců 19. století. Založil nové vědecké obory – stereochemii, mikrobiologii, imunologii –, objevil vakcíny proti sněti slezinné a vzteklině. Jeho jméno nese ve Francii více než dva tisíce ulic, „Pasteur“ je i název jedné ze stanic pařížského metra. Tento znamenitý a nesmírně pilný vědec takřka neznal rodinný život, v divadle nebyl za celý život ani desetkrát. Mnohé významné výzkumy uskutečnil už jako těžce handicapovaný následky mozkové mrtvice, kterou utrpěl v roce 1864. Přesto nepolevil v pracovním nasazení a stal se doslova zachráncem hedvábnického průmyslu ve Francii i v dalších zemích, když odhalil původce moru bource morušového a navrhl zásady zamezující dalšímu šíření nemoci. Poslední třetinu života věnoval výzkumu nebezpečných infekčních chorob a jejich prevenci zejména očkováním. Vrcholem bylo vyvinutí vakcíny proti vysoce smrtelné nemoci, vzteklině, po předchozích pokusech na psech a pravděpodobně i na sobě samém. O tom všem vypráví velmi podrobný Gelův životopis. Kromě autobiografických dat a detailního popisu Pasterových výzkumů, metod práce i sisyfovských bojů se zaslepenými odpůrci nabízí kniha vzrušující pohled do klasického období mikrobiologie (golden age) ve druhé polovině 19. století, do bohatýrské doby průkopníků tápajících v moři neznalostí a objevujících základní zákonitosti s nasazením, a někdy dokonce obětováním vlastního života. Četné odborné informace a fakta vycházející ze stavu poznání v době vzniku knihy revidoval podle aktuálních poznatků doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc., z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Louis Pasteur

Přemožitel neviditelných dravců
Autor: František Gel

Počet stran: 386
Vazba: vázaná
Formát: 160×240 mm
ISBN: 978-80-7553-887-1
Doporučená cena: 399 Kč

 

Knihu Louis Pasteur vydalo nakladatelství Triton.

Ukázka z knihy

Pasteur přemýšlí – je mnoho důvodů, proč chce dítě očkovat – proč chce za vozem s nemocí poslat rychlý vůz se záchranou, vůz, jenž by předjel náklad smrti a zahradil mu cestu k mozku. Ale je tu jeden důvod záporný, jenž vyváží všechny kladné: je tu tisícina procenta možnosti, že dítěti injekcemi ublíží. Pasteur věřil v první zákon Hippokrata, otce evropského lékařství: První povinností lékaře jest: Neublížit nemocnému! To jest: Nemůžeš-li mu pomoci, alespoň mu neuškoď!
Pasteur se dívá na chlapce – jeho zranění jsou očividná, krev prosakuje obvazem na ruce a na nohou.
„Co se stalo vám?“ ptá se Pasteur Theodora Vonného, jenž zde rozčileně přešlapuje.
„Pes mě chňapl do paže,“ odpovídá Vonné. „Prokousl vám kabát a košili?“ – „Ne, neprokousl.“ – „Ukažte, prosím.“
Theodor Vonné si vyhrnuje rukáv. Má na předloktí zhmožděniny, ale kůže je neporušená. Opravdu neporušená.
Pasteur: „Látka kabátu a plátno košile vsákly psí slinu. Spalte kabát a košili, které jste měl na sobě, když vás pes chňapl. Nic vám nebude. Můžete jet zpátky domů.“ (str. 275)

Dočtěte si zbytek ukázky.

O autorovi

František Gel byl reportér, publicista, spisovatel a pedagog. Narodil se 18.9.1901 v Albrechticích. Byl jmenován docentem a mimořádným profesorem na fakultě osvěty a novinářství UK. Pracoval jako šéfreportér denních listů vydavatelství Melantrich, psal do brněnského tisku referáty ze soudních procesů. Nějakou dobu strávil u armády, kde působil v tiskovém oddělení vojenské správy a jako vojenský redaktor. Proslavil se zejména svými reportážemi z Norimberského procesu s válečnými zločinci (1945–46) a jako jeden ze zakladatelů českého populárně-vědeckého feature (pásma o J. Heyrovském, A. S. Popovovi, R. Kochovi, L. Pasteurovi, H. Schliemannovi, B. Hrozném, J. Pernerovi…).
Zemřel 17.10.1972 v Praze.

Zdroj informací

————————————————

Prací ke svobodě – motto dnes spojované s bývalým pracovním táborem Jáchymov, kde se nepohodlní lidé museli podrobovat brutální dřině, bolesti a ponižování od svých dozorců. Čekalo je všechno možné, jen ne svoboda… Drsně realistická biografie z pera Anny Strnadové popisuje Jáchymov očima Miroslava Hampla, který se z tohoto pekla dokázal vrátit.

Když přebíral v roce 2019 Miroslav Hampl Cenu Paměti národa, proběhl mu hlavou nejtěžší úsek jeho života, na který se snažil celou dobu zapomenout. Jáchymov, komunistický lágr, kam ho odsoudili k těžké dřině a ponižování.

Vyučený žák Baťovy školy se v padesátých letech musel na dobu jednoho roku povinně zapojit do těžkého průmyslu. Stavba mládeže, ostravské doly, nebo Jáchymov? Vybral si třetí možnost v domnění, že se mu odsud podaří uskutečnit tajný sen, prchnout přes hranice na Západ. Na šachtě pomohl k útěku vězni Bohuslavu Pánkovi, akce byla odhalena a s ostatními, kteří se zapojili, byl odsouzen ke třem letům na práci v uranových dolech. Po odpykání poloviny trestu byl díky amnestii v roce 1953 propuštěn. Strastiplný život vězňů i pozdější zařazení do obyčejného života se stalo námětem ”jáchymovské“ novely.
Žádná rehabilitace, Pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu z r. 2013, ani poslední Cena Paměti národa nezmírní Miroslavu Hamplovi děsivé zážitky a těžce poškozené zdraví.

… stačilo jen říct Jáchymov

Autorka: Anna Strnadová

Počet stran: 220
Vazba: vázaná
Formát: 150×210 mm
ISBN: 978-80-257-3539-8
Doporučená cena: 248 Kč

 

Knihu … stačilo jen říct Jáchymov vydalo nakladatelství Argo.

Ukázka z knihy

Překonal jsem počáteční odpor z rozplizlé hromádky v misce. Teď bych snědl cokoli, jen kdyby toho bylo dost. Ruka se třásla tak, že mi i ten malý drobek na lžíci spadl nazpět. Přidržel jsem ji druhou rukou, zachytil pohled chlapů, co seděli naproti. Nebyl v nich soucit, tohle tady už neznali, každý si chránil svůj život. Nemohl jsem v jejich obličejích nic přečíst, dříve to byli lidé, které v jejich bydlišti znali, mohli být dobří nebo zlí, mohli něco dokázat, v něčem vynikat. Tady je připravili o všechno, ponížili je na úroveň živočichů, snažili se jen zoufale přežít. (str. 14)

Nezapomeňte si dočíst ukázku.

O autorce

Anna Strnadová vystudovala češtinu a francouzštinu na UP v Olomouci. Celý svůj život věnovala pedagogické činnosti na základních školách a gymnáziu. Literární činnosti se začala věnovat až po odchodu do důchodu.

Zdroj informací

————————————————

Žít jeden den v relativním klidu a ten další se probudit za zvuku výstřelů. Pro mladší generace je to něco nepředstavitelného a vzdáleného, o čem už dnes vyprávějí jenom knihy. Jednou takovou knihou je i autobiografie Heinricha Bölla, který byl u toho, když do Prahy přijela sovětská vojska a doslova mu zaklepala na dveře. Svoje zážitky popsal v deníku a vy si je nyní můžete přečíst v jeho knize Tank mířil na Kafku.

Když Heinrich Böll přijel s rodinou 20. srpna 1968 na pozvání Československého svazu spisovatelů do Prahy, aby se zde seznámil s vývojem tzv. Pražského jara, netušil, že se záhy stane očitým svědkem sovětské vojenské invaze. Předkládaná kniha, kterou připravil jeho syn René a doplnil ji úvodním slovem a svými autentickými fotografiemi, představuje především Böllovy deníkové zápisky z oněch několika dní strávených v Praze, dále jeho dva esejistické texty reflektující srpnové události a několik rozhovorů pro tisk. Máme tak jedinečnou možnost dozvědět se, jak vnímal Pražské jaro, jeho násilné potlačení a pozdější vývoj v ČSSR význačný západoněmecký spisovatel, pro nějž byla svoboda nedělitelná.

Tank mířil na Kafku

Autor: Heinrich Böll
Přeložil: Michael Půček

Počet stran: 240
Vazba: vázaná
Formát: 135×205 mm
ISBN: 978-80-200-3210-2
Doporučená cena: 350 Kč

 

Knihu Tank mířil na Kafku vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Bylo to slyšet, vidět, na dosah, a přesto nepochopitelné. Někdo zaklepal ve středu ráno na dveře našeho hotelového pokoje a zavolal: „Jsme obsazeni.“ V prvním okamžiku jsem si pomyslel, že chce odříct schůzku, a hodina a způsob sdělení mi připadaly poněkud neobvyklé; hlas zněl také příliš pohnutě, než aby se mohlo jednat o běžné sdělení. Než jsme to správně pochopili, zaslechli jsme první výstřely a „Jsme obsazeni“ získalo svůj skutečný význam. Výstřely byly ostré a bylo jich mnoho, zahnaly nás o 23 let a několik měsíců zpátky. Zřetelně oznamovaly: Evropa nemá mír, žije ve stavu rozličných příměří, tady, v Praze, se jedno příměří porušilo. (str. 115)

Pokud vás kniha zaujala, přečtěte si další ukázku.

O autorovi

Heinrich Böll (1917–1985) je nositelem Nobelovy ceny za literaturu (1972). V jeho dílech se odrážejí zážitky z války i pozdější politický vývoj ve Spolkové republice Německo.

Zdroj informací

————————————————

Život modelek se může na první pohled zdát snadný a plný slávy. Za úspěchem a vrstvou make-upu se však často skrývají těžké začátky, odříkání a nemilosrdný tlak konkurence. Jiné to nebylo ani pro Maye Musk, které osud mnohokrát házel klacky pod nohy. Přesto si dokázala vybojovat úspěch, zatnula zuby a nikdy se nevzdala, i když to znamenalo začít od začátku. Měla plán.

Život plný dobrodružství, krásy a úspěchu.

Matka Elona Muska, mezinárodně uznávaná supermodelka, sdílí příběhy a zkušenosti ze svého profesního i osobního života.
Maye Musk je okouzlující supermodelka, kterou nejčastěji potkáte na palubě letadla nebo v pevně semknutém a velmi neotřelém kruhu rodiny a přátel. Ne vždy byl její život tak jednoduchý, ne vždy patřila mezi smetánku. V jednatřiceti zůstala na výchovu svých tří dětí sama a ve snaze je zaopatřit se často pohybovala na hranici chudoby. A kdo jsou její tři děti? Elon Musk, podnikatel, inženýr a filantrop, Tosca Musk, producentka, režisérka a spoluzakladatelka streamingové platformy Passionflix, a Kimbal Musk, podnikatel a restauratér se zájmem o inovativní pěstitelství a vzdělávání dětí v přírodním prostředí. Maye se potýkala s problémy s nadváhou, působila jako plus size modelka a musela se vyrovnat s věkovou diskriminací v módním průmyslu. Dokázala si vybudovat kariéru respektované dietoložky, a to i přesto, že se často stěhovala z města do města napříč několika zeměmi a dvěma kontinenty a osmkrát v životě musela začínat znova od nuly. Nikdy se nenechala ničím odradit, překonala všechny překážky a díky svému racionálnímu přístupu k životu se nakonec ve svých „nejlepších letech“, jak svůj věk sama označuje, vyhoupla mezi světoznámé celebrity.
V životě přijdou okamžiky, které nemůžete ovlivnit, ale svůj vysněný život můžete žít v jakémkoliv věku. Musíte si pouze umět věci dobře naplánovat.

Když má žena plán

Autorka: Maye Musková
Přeložila: Tereza Suchá

Počet stran: 264
Vazba: vázaná
Formát: 150×215 mm
ISBN: 978-80-7565-883-8
Doporučená cena: 398 Kč

 

Knihu Když má žena plán vydalo nakladatelství Jota.

Ukázka z knihy

Poté, co jsem se rozhodla pro přirozené šediny, mě agentura celého půl roku nevyslala ani na jedinou zakázku. Bylo to velmi bolestné období. Vypadalo to, že už pro mě v tomto oboru nejsou žádné příležitosti, že nejspíš nadešel konec mé modelingové kariéry. A potom se stalo něco zajímavého. Šéfka castingu časopisu Time zavolala do mé agentury, aby si mě zamluvila pro focení titulní strany. (str. 24)

Prolistujte si zbytek ukázky.

O autorovi

Maye Musk je registrovaná dietoložka a výživová poradkyně, která se svými přednáškami objíždí celý svět, a současně je mezinárodně uznávanou supermodelkou. Často se objevuje v předních módních časopisech, jako například Vanity FairVogueCosmopolitanMarie Claire nebo Allure, mimo jiné i na titulní straně New York Magazine. Narodila se v Kanadě, dětství a mládí prožila v Jihoafrické republice. Je matkou tří velmi úspěšných podnikatelů: Elona Muska, Toscy Musk a Kimbala Muska. Nyní žije v New Yorku.

Zdroj informací


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Jakou z dnešních biografií byste si rádi přečetli? Dejte nám vědět do komentářů.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knize… stačilo jen říct Jáchymov

Strnadová, Anna

Argo, 2021

zobrazit info o knizeKdyž má žena plán

Musková, Maye

Jota, 2021

zobrazit info o knizeLouis Pasteur
Přemožitel neviditelných dravců

Gel, František

Triton, 2021

zobrazit info o knizeTank mířil na Kafku

Böll, Heinrich

Academia, 2021

Napsat komentář