Do hlubin společnosti

spolecnost-uvod
V dnešních tipech si představíme dvě nové publikace, které se zabývají lidskou společností. Ač jsou knihy velmi rozlišné, obě pojednávají o tom, jak dnešní společnost myslí, funguje a mění se.

Kniha Šílenství davů je novou publikací známého britského konzervativního novináře Douglase Murraye. Ten mluví o fenoménu, který nazývá „politickou korektností“, a silně kritizuje nedávné změny ve společenském diskursu. Jeho silně ideologicky zabarvená kniha je kontroverzním, ale zajisté také zajímavým čtením.

Šílenství davů

Autor: Douglas Murray
Přeložil: Alexandr Tomský

Počet stran: 352
Vazba: vázaná
Formát: 165×235 mm
ISBN: 978-80-7335-719-1
Doporučená cena: 438 Kč

Knihu Šílenství davů vydalo nakladatelství Leda v edici AGORA.

Douglas Murray odvážně popisuje a jasně vysvětluje tragické problémy, které se vynořily v západním světě jako důsledek ztráty orientace a smyslu lidské existence. Vznikla nová utopická ideologie společenské spravedlnosti, jež nesmiřitelně prosazuje radikální přestavbu společnosti na základě domnělých práv rasových a sexuálních menšin (i většinových žen). Tato ideologie proniká do hlavního proudu politiky, ovládla veřejný diskurz a stala se novou státní legitimitou. Je však zmatená a absurdní, a tak vede doslova k masovému šílenství. Jak píše Murray: „Vypjaté projevy znechucení na veřejnosti i v soukromí se opakují stále častěji, lidé se chovají jako v horečce, reagují stádně, anebo jako by si potřebovali nepřetržitě a vulgárně ulevovat. Každodenní zprávy nám předkládají důsledky takového chování, ale příčiny nám unikají.“ Na straně „progresivistů“ vystupují globální americké firmy, zejména Google, Amazon, Twitter a Facebook, jež získaly moc „určovat lidem, co mají znát, o čem přemýšlet a mluvit”.
Autor popisuje paradoxy a protimluvy tohoto šílenství, které se snaží potlačit normální zdravý rozum (např. výrokem, že ženy a muži jsou stejní). Murray rozebírá matoucí ideologii a její novořeč: „komunita LBGTQ“, „bělošské privilegium“, „toxické mužství“ nebo „transfobie“ a nabízí možnost, jak se nenechat ovládnout takzvanou „politickou korektností”, jež je naprosto scestná. Autor ukazuje, že pro záchranu západní civilizace rozumu a svobody je životně důležité, abychom uměli rozlišit, co je na emancipaci žen, homosexuálů a rasových menšin správné – a kdy už jednoznačně jsme na cestě k šílenství.

Ukázka z knihy

Naše doba propadla masovému šílenství. Vypjaté projevy znechucení na veřejnosti i v soukromí se opakují stále častěji, lidé se chovají jako v horečce, reagují stádně, anebo jako by si potřebovali nepřetržitě a vulgárně ulevovat. Každodenní zprávy nám předkládají důsledky takového chování, ale příčiny nám unikají.
Nabízejí se pochopitelně nejrůznější vysvětlení: v anglosaském světě se nejčastěji uvádí zvolení kontroverzního amerického prezidenta Donalda Trumpa nebo nečekaný výsledek lidového hlasování o členství Velké Británie v Evropské unii, který tak šokoval naše humanitní vzdělance. Avšak pod povrchem politických událostí se skrývají dlouhodobé společenské proměny a mnohem důležitější mezníky historického vývoje západní společnosti. Něco se pokazilo a je nejvyšší čas, abychom se zamysleli nad hlubšími příčinami. (str. 9)

Přečtěte si celou ukázku.

O autorovi

Douglas Kear Murray (nar. 1979) je britský autor, novinář a politický komentátor, spolupracovník několika periodik, mezi něž patří The Spectator a The Wall Street Journal. Často vystupuje v britských rozhlasových a televizních debatách věnovaných svobodě slova, přistěhovalectví, právům homosexuálů a příbuzným tématům. Vydal knihy Neoconservatism: Why We Need It (2005), Bloody Sunday: Truths, Lies and the Saville Inquiry (2011), The Strange Death of Europe: Immigration, Identity, Islam a The Madness of Crowds: Gender, Race and Identity (2019).

Zdroj: nakladatelství Leda

O nakladateli

Nakladatelství Leda se zaměřuje na vydávání slovníků a jazykových učebnic v knižní i elektronické podobě. V nabídce najdete kromě učebnic také výukové programy. Nakladatelství vydává také zajímavé tituly z oblasti beletrie a literatury faktu. Zaregistrovaní návštěvníci v LEDA klubu mohou získat na knihy výhodné slevy a neomezený přístup do on-line slovníků.

————————————————

Druhá kniha, kterou si dnes představíme, je daleko vědečtěji orientovaná. Slavný sociolog Niklas Luhmann v ní popisuje sociální funkci práva. Co to právo vlastně je a jakou plní v moderní společnosti funkci?

Právo společnosti

Autor: Niklas Luhmann
Přeložil: Milan Váňa

Počet stran: 468
Vazba: brožovaná
Formát: 160×230 mm
ISBN: 978-80-200-3051-1
Doporučená cena: 485 Kč

Knihu Právo společnosti vydalo nakladatelství Academia.

Ústředním tématem této knihy je vztah právního a společenského systému. Luhmannova teorie popisuje, jak právo ve společnosti funguje, plní společenskou funkci, a dokonce společnost utváří. Luhmann vychází z teorie autopoietických systémů – tedy systémů, jež se samy vytvářejí a udržují – umožňujících popsat vazby různých oblastí společnosti. Jeho tehdy novátorské teoretické postřehy nám umožňují nahlédnout na rozmanitost fungování složitých vazeb mezi lidmi jiným pohledem. Právo společnosti napsal jako součást rozsáhlejšího souboru monografií o společnosti.

Ukázka z knihy

O dějinách práva od antiky máme dosti dobré informace. Prameny, jež máme k dispozici, však nebyly zpracovány z teoretické perspektivy. Podle dnešního pojetí pro takový úkol přicházejí v úvahu jen evolučně teoretické koncepty. Pojem evoluce je však v literatuře (i v literatuře vztažené k právu, pokud tento pojem užívá) zasazen velmi neostře a především i v kritice evolučně teoretických přístupů podán zkresleně. Již v 18. století, především u Huma, Lorda Kamese a Fergusona, nacházíme zobrazení evoluce práva se znaky, jež se blíží moderním teoriím evoluce (jako neplánovitost, dodatečné poznání vymožeností, akcidenční podněty, akumulace moudrosti z podnětu rozhodování jednotlivých případů), ale postrádají jasnou diferenčně teoretickou strukturu. Obdobně to platí v první polovině 19. století pro práce historické právní školy.2 Na dnešní literatuře je nápadné, že příspěvky, které se věnují konkrétním právním otázkám nebo „evoluci“ jednotlivých právních institucí, užívají pojem evoluce bez jakékoli teoretické precizace, zatímco na druhé straně ve svém vztahu k právnímu systému není dostatečně specifikována aplikace Darwinova schématu variace/selekce/stabilizace. My budeme pojem evoluce používat s oporou o Darwinovu evoluční teorii, která při všem, co se na ní musí vylepšit, patří k nejvýznamnějším vymoženostem novověkého myšlení. Toto označení původu však nechápeme jako argument na základě analogie, nýbrž jako odkaz na obecnou teorii evoluce, která může najít velmi odlišné aplikace. Této teorii dáváme přednost, protože je stanovena diferenčně teoreticky. Jejím tématem není jednota dějin jako vývoj od nějakého počátku k dnešku, nýbrž jde jí mnohem omezeněji o podmínky možnosti neplánovaných strukturních změn a o vysvětlení diverzifikace či růstu komplexity.

Zaujala-li vás ukázka z první kapitoly knihy, čtěte dál.

O autorovi

Niklas Luhmann (8. prosince 1927 Lüneburg – 6. listopadu 1998 Oerlinghausen u Bielefeldu) byl německý sociolog, teoretik vědy a společenských systémů jakožto autopoietických systémů komunikace.

Zdroj: kosmas.cz

O nakladateli

Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás více zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeŠílenství davů

Murray, Douglas

Leda, 2021

zobrazit info o knizePrávo společnosti

Luhmann, Niklas

Academia, 2021

Napsat komentář