Jak posílit psychickou odolnost dětí

Psychicka odolnost predskolaku_uvodni
Co je to psychická odolnost a co ji může ohrožovat? Jak naučit dítě, aby se k překážkám stavělo čelem a umělo si s nimi kreativně poradit? Na tyto a další otázky odpovídá kniha Psychická odolnost předškoláků.

Psychická odolnost patří k důležitým dovednostem pro život. Jak ji posílit? Z čeho vlastně vychází? Jak dosáhnout toho, aby dítě neupadlo do naučené bezmocnosti, ale aby se naopak stavělo k různým obtížím čelem a dokázalo si s nimi tvořivě poradit? Kniha zkušených autorů vysvětluje, co to psychická odolnost je, jak vzniká, co ji může ohrožovat. Klade velký důraz na socializační vliv vrstevníků v různých skupinách. Poskytuje řadu praktických podnětů, z nichž mohou pedagogové mateřských škol čerpat. Autoři knihu napsali velmi srozumitelně, text doplnili různými schématy a výčty, jež čtenáři pomohou orientovat se v daném tématu.

 

Psychická odolnost předškoláků

Autoři: Klaus Fröhlich-Gildhoff, Maike Rönnau-Böse
Přeložila: Alena Bezděková

Počet stran: 120
Vazba: brožovaná
Formát: 158×224 mm
ISBN: 978-80-262-1790-9
Doporučená cena: 259 Kč

Knihu Psychická odolnost předškoláků vydalo nakladatelství Portál.

 

Více o knize

Kniha Psychická odolnost předškoláků si klade za cíl povzbudit odborníky v oblasti předškolního vzdělávání, péče a výchovy k cílenému posilování psychické odolnosti u dětí v předškolních zařízeních. Nabízí k tomu mnoho vědecky podložených pokynů, obsahuje zkušenosti z různých praktických výzkumů a ukazuje, jak může vypadat spolupráce s rodiči či dalšími partnery, která bude posilovat psychickou odolnost dětí.
Čtenáři se v knize dozvědí, co to resilience je, jaké faktory u ní vstupují do hry i jaké jsou základní cesty k budování jejímu budování. Pochopitelně je velká pozornost věnována tomu, jak psychickou odolnost dětí ovlivňuje prostředí ve školkách a jak ji v tomto prostředí budovat. Pozornost se ale věnuje i psychické odolnosti pedagogického týmu.
Knihu sice napsali němečtí autoři, ale je velmi aktuální a přínosná i v českém prostředí. Téma psychické odolnosti je součástí oblasti Dítě a jeho psychika Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Programy, které v knize čtenáři naleznou, jsou v naprostém souladu s tímto dokumentem. Kniha je navíc doplněna odkazy na českou literaturu.

Zdroj informací: nakladatelství Portál

 

Ukázka z knihy

Faktor psychické odolnosti 1:
Sebepoznávání (introspekce)

„Psychicky odolné děti znají různé emoce a umí je adekvátně vyjádřit (mimicky i řečí). Umí rozpoznat svou náladu i náladu ostatních lidí a zařadit ji. Navíc dokážou přemýšlet o sobě, svých pocitech a myšlenkách a dávat je do souvislosti s ostatními.“ (viz Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse 2019, str. 44).
K sebepoznávání navíc patří i znalost vlastního těla a svých smyslů. K tomu je nejprve nutné otevřít téma Emoce. Nejprve je nutno emoce pojmenovat a vysvětlit, podle čeho se rozeznávají. K tomu se dají využít různé metody. Existuje řada obrázkových knih, které pojednávají o emocích. Při výběru knihy je nutné dbát na to, aby pojednávala o několika emocích a svou roli v ní sehrály i mimika a držení těla.
V programu „PRiK“ se vedle obrázkové knihy používají i speciální hodiny, které mají místo čísel různé obličeje, na nichž se dají nastavit ručičky. Děti tak mohou ukázat, jak se právě cítí (Fröhlich-Gildhoff et al. 2019, str. 63). Místo nakreslených obličejů se dají použít i fotografie dětí. Každé dítě si přinese fotografie vyjadřující různé emoce, takže bude mít hodiny se svými „různými obličeji“. Tyto hodiny by se neměly používat pouze při dětském kurzu, ale i doma a běžně ve školce. Proto si děti mohou vzít hodiny domů.

Zjistěte, jak ukázka pokračuje.

 

O autorech

Maike Rönnau-Böse spolu s Klausem Fröhlichem-Gildhoffem napsali řadu knih na téma psychické odolnosti.

Zdroj informací: nakladatelství Portál


Portál byl založen v r. 1990 a dnes patří mezi dvacet největších nakladatelství v ČR. Vydává publikace z těchto oblastí: psychologie, pedagogika, sociální práce, média, populárně psychologická literatura, příručky pro rodiče, knihy her, knihy o zdravém životním stylu, rozhovory se zajímavými osobnostmi, knihy pro děti a také 4 periodika: Psychologie dnesDěti a myRodina a školaInformatorium 3–8. Portál pořádá také odborné semináře pro pedagogy (akreditace MŠMT) a kurzy pro rodiče.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePsychická odolnost předškoláků

Fröhlich-Gildhoff, Klaus - Rönnau-Böse, Maike

Portál, 2021

Napsat komentář