Život a smrt

smrt-zivot
Jestli existuje jedno téma, které s časem nestárne, je to smrt. Lidé o smrti a jejím smyslu či nesmyslu přemýšlí již tisíce let. Knihy, které si dnes představíme, nabízí dva velice odlišné pohledy do minulosti lidského přemítání nad smrtí i životem.

Antologie Knihy mrtvých je fascinujícím přehledem památek o umírání, které vznikly v rámci různých světových kultur a náboženství. Americký psychiatr českého původu Stanislav Grof připravil publikaci plnou fotografií a ilustrací, které nás přenesou do myslí lidí dnů dávno minulých.

Knihy mrtvých

Příručky pro žití i umírání
Autor: Stanislav Grof
Přeložila: Jitka Badoučková

Počet stran: 104
Vazba: brožovaná
Formát: 202×282 mm
ISBN: 978-80-7530-306-6
Doporučená cena: 298 Kč

Knihu Knihy mrtvých vydalo nakladatelství Malvern.

MUDr. S. Grof, proslulý psychiatr českého původu žijící v USA a jeden ze zakladatelů transpersonální psychologie, mj. autor metody holotropního dýchání, se v knize věnuje nejznámějším památkám pojednávajícím o umírání, které vznikly v rámci světových náboženství (tzv. knihám mrtvých z oblasti starého Egypta, Tibetu, křesťanské Evropy a mayské a aztécké kultury). Stěžejní prvky jejich líčení zároveň klade do souvislosti nejen s fenomény, jež pravděpodobně prožívali lidé zasvěcení do dávných mysterií, nýbrž i s jevy, které mohl jako badatel sledovat při svém zkoumání změněných stavů vědomí. Obrázky protknuté symboly ze světových mytologií a posvátných tradic podněcují představivost čtenáře, jenž si tak může pomyslně projít cestu od počátečního hledání smyslu přes „odumření starému“ až po zmrtvýchvstání do nového života; tento proces mu pak na psychické rovině připomene vývoj k úplné osobnosti a získání celistvé životní moudrosti. Autentické prožití jednotlivých fází totiž vede jednotlivce také ke změně běžného přístupu ke smrti: začíná si uvědomovat vážnost morálních výzev, jež plynou z nově se probouzejícího integrálního poznání, a s tím i své celkové postavení v tomto světě

O autorovi

Stanislav Grof (*1. 7. 1931) je americký psychiatr českého původu, jeden ze zakladatelů transpersonální psychologie. Kromě teoretického nástinu tohoto hnutí zkoumal také využití změněných stavů vědomí při léčení. Je objevitelem holotropního dýchání, napsal několik knih na téma psychospirituální krize.

Zdroj: kosmas.cz

O nakladateli

Nakladatelství Malvern vzniklo na konci 90. let minulého století. Těžiště vydavatelské činnosti tvoří spirituální tradice, mystika, religionistika, literární věda, kulturní antropologie, beletrie i poezie, přírodní vědy, dějiny vědy, hlubinná psychologie, hermetismus, alchymie, ekologie a knihy pro děti i rodiče. Vydáváme souborné dílo spisovatelky Daniely Hodrové i filosofa a biologa Zdeňka Neubauera.

————————————————

Kniha Stanislava Komárka Darwin, Wilson, Portmann, Lorenz, jak už název napovídá, zkoumá myšlení slavných biologů minulého a předminulého století. Jak tito raní vědci vnímali výjimečnost lidského druhu či fenomén života jako takového?

Darwin, Wilson, Portmann, Lorenz

obraz člověka v dílech biologů
Autor: Stanislav Komárek

Počet stran: 196
Vazba: vázaná
Formát: 135×195 mm
ISBN: 978-80-200-3247-8
Doporučená cena: 295 Kč

Knihu Darwin, Wilson, Portmann, Lorenz vydalo nakladatelství Academia.

Co soudili význační biologové 19. a 20. století o člověku, jeho původu, evoluci, ontogenezi, povaze, co o původu kultury? Má člověk vůbec něco jako „přirozenost“ a jak ji definovat? Je ve srovnání s jinými živočišnými druhy „přirozeností člověka nepřirozenost“? Jak proběhla ona tajemná hominizace na předělu mezi „typickými“ primáty a člověkem, zejména vývoj řeči, po němž sotva zůstane jaký fosilní záznam? Jaký podíl na vzniku člověka má přírodní a jaký pohlavní výběr? Proč k podobné transformaci živočišného druhu v kulturní došlo v dějinách jen jednou? Jak se liší „kultury“ jiných druhů od naší lidské? Proč nás tohle všechno zajímá a proč nás to vlastně zajímat má? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět předkládaná kniha esejů.

Ukázka z knihy

V otázce původu člověka rozlišuje Portmann mezi obecnou teorií evoluce a jejími teoriemi speciálními. Obecnou teorií evoluce míní tezi o tom, že podobnost forem nejrůznějších živých organismů je podmíněna jejich příbuzností, jejich descendencí ze společných předků. Proti takto formulované obecné teorii evoluce nemá Portmann námitek a zdůrazňuje, že v této sukcesi podob živých organismů v čase lze vidět jediné plauzibilní vysvětlení jejich podobností. Právě skrze tuto po stránce příčin sice nevyjasněnou, ale přesto jistou existenci skrytého genetického pouta mezi nimi nabývá celá historická dimenze zkoumání minulých život- ních forem smyslu. Speciální teorie evoluce, vysvětlující či domnívající se vysvětlovat konkrétní mechanismus historického vzniku nových forem, mají v Portmannově pojetí pouze charakter hypotéz. Portmann si byl dobře vědom sociomorfního charakteru Darwinova učení a role „boje o přežití“ a „přírodního výběru“ v něm v návaznosti na společenské danosti. Přírodní výběr jakožto praktický důsledek těchto tendencí je pak pro Darwina základním motorem evoluce a představa boje o přežití se později v podobě sociálního darwinismu vrací na společenskou rovinu už „posvěcena“ přírodními vědami a má povahu přírodního zákona, o němž nelze diskutovat.

Přečtěte si pokračování této ukázky z knihy.

O autorovi

Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. se narodil 6. srpna 1958 v Jindřichově Hradci. Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity, krátce působil v Parazitologickém ústavu ČSAV v Českých Budějovicích, ale roku 1983 emigroval do Rakouska a pracoval ve vídeňském Naturhistorickém muzeu či Zoologickém ústavu Vídeňské univerzity. Od roku 1990 přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Získal titul profesora filozofie a dějin přírodních věd. Napsal dlouhou řadu knih.

Zdroj: stránky autora
Foto autora: archiv redakce KlubuKnihomolů.cz

O nakladateli

Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKnihy mrtvých
Příručky pro žití i umírání

Grof, Stanislav

Malvern, 2021

zobrazit info o knizeDarwin, Wilson, Portmann, Lorenz
Obraz člověka v dílech biologů

Komárek, Stanislav

Academia, 2021

Napsat komentář