Benešovské jednotky SS

konec-panu-benesovska
Vojenský historik se ve své knize zaměřuje na náhlý přerod okupačních elit na zločince a popisuje atmosféru Benešovska kolem konce druhé světové války. Jakých masakrů a zločinů se vojáci dopustili? Své texty doplňuje o řadu fotografií, část z nich nebyla dosud nikdy publikována.

Kniha se věnuje zvláštnímu prostoru v rámci protektorátu Čechy a Morava, a sice Benešovsku, potažmo výcvikovému prostoru SS Böhmen, který v letech 1942–1945 zabíral většinu regionu. Je zaměřena na období konce 2. světové války, na dobu, kdy se z bývalých okupačních elit stali během několika dní mnohdy zločinci a štvanci. Autor se zabývá vojáky SS, členy strany a úředníky okupačního aparátu, přináší životopisy a medailonky mnoha pozapomenutých exponentů režimu. Popisuje atmosféru konce války na Benešovsku, nasazení jednotek SS proti Pražskému povstání a masakry a válečné zločiny, kterých se dopustily, jejich ústup po kapitulaci a následné osudy jednotlivých aktérů, mnohdy i hluboko po válce. Text doprovází téměř 400 fotografií, mnohé dříve nepublikované.

Konec pánů Benešovska

SS-Stadt Böhmen, Ortsgruppe der NSDAP Beneschau, Wallenstein a ti druzí
Autor: Pavel Kmoch

Počet stran: 448
Vazba: brožovaná
Formát: 157×233 mm
ISBN: 978-80-200-3212-6
Doporučená cena: 450 Kč

Knihu Konec pánů Benešovska vydalo nakladatelství Academia.

 

Ukázka z knihy

Velitelům vyšších jednotek Waffen-SS v Praze byl 26. nebo 28. dubna vydán rozkaz „Scharnhorst“, znamenající pohotovost proti vnitřním nepokojům, která brzy přešla do tzv. alarmu. To znamenalo opevnění mocenských bodů ve městě (např. Pražského hradu a Černínského paláce) a zdvojnásobení stráží zásobovacích skladišť. Ve stejném období se K. H. Frank snažil sestavit jakousi českomoravskou vládu, která by jednak vyjednávala se spojenci o předání prostoru protektorátu bez boje, jednak zajistila, že nedojde k ozbrojenému povstání, garantovala německým civilistům bezpečí a německým ozbrojeným silám klidný týl pro odpor na východě. Frank se snažil zapojit jak některé protektorátní ministry (Bienerta, Krejčího, Kalfuse, Kamenického, Kroftu, Hrubého), tak zatčené příslušníky odboje (např. docenta Vladimíra Krajinu). V celé akci se velmi angažoval komisař Gestapa Willi Leimer. Frankův plán ale nevyšel, političtí vězni spolupráci odmítli a ministři postrádali jakoukoli elementární důvěryhodnost jak u obyvatel protektorátu, tak u spojenců. (str. 104)

Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorovi

Mgr. Pavel Kmoch (1968) absolvoval Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci. Zabývá se vojenskou historií, uniformologií, historií československé kolaborace a retribuce a historií totalitních režimů v Československu. Je autorem knih Provinění proti národní cti (Academia 2015), Operace Anthropoid: Epilog (Academia 2018), a řady odborných studií, spoluautor několika výstav.

Zdroj informací: Kosmas


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKonec pánů Benešovska
SS-Stadt Böhmen, Ortsgruppe der NSDAP Beneschau, Wallenstein a ti druzí

Kmoch, Pavel

Academia, 2021

Napsat komentář