Společnost Franze Kafky vyhlašuje 27. ročník studentské literární soutěže

Cena Maxe Broda
Společnost Franze Kafky vyhlásila 27. ročník česko-slovenské studentské literární soutěže o nejlepší esej – CENA MAXE BRODA 2021, která je určena všem mladým lidem do 20 let. 

Uzávěrka pro odevzdání prací je 30. června 2021Texty v rozsahu maximálně 5 normostran psané v českém či slovenském jazyce mohou studenti spolu s vyplněnou přihláškou zasílat do 30. června 2021 e-mailem (PDF, doc) na cmb@franzkafka-soc.cz.

Témata soutěže pro rok 2021:

  1. HUMOR FRANZE KAFKY – Jean Collignon ve svém eseji Kafkův humor píše: „Specifikum Kafkova humoru tkví v tom, že – jak se zdá – nemá předmět.“ Jak lze rozumět humoru Franze Kafky? A kde ho v jeho díle můžeme objevit?
  2. KRIZE – Krize mezilidských vztahů, ekonomická krize, klimatická krize, existenční krize… Co je to krize a jaké může mít podoby?
  3. LOCKDOWN – Jak celosvětová pandemie ovlivnila můj život?

Na vítěze čeká finanční odměna:

  1. místo 6000 Kč (240 €)
  2. místo 3500 Kč (140 €)
  3. místo 2000 Kč (80 €)

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční do konce září letošního roku.

Bližší informace a zmíněné dokumenty naleznete také na webových stránkách Společnosti Franze Kafky.

Soutěž je uskutečňována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Doporučení:
Share

Napsat komentář