Měsíčíník XB-1 vyhlásil literární soutěž DAIDALOS 2021

Literární soutěž Daidalos
Měsíčník XB-1 vyhlásil nový ročník tradiční literární soutěže Daidalos. Všechny úspěšné autory čekají vedle nehynoucí slávy rovněž zajímavé ceny od sponzorů, vytoužená peněžitá odměna ve formě autorského honoráře, publikování vybraných prací ve zmíněném časopisu a pro vítěze samozřejmě i samotná cena Daidalos.

Soutěž je přísně anonymní, nemusíte se tedy obávat zvýhodňování známých tváří či jakýchkoli jiných zákulisních praktik, naopak si můžete spravedlivě poměřit své síly i se zkušenými autory. Vítány jsou povídky jakéhokoli žánru či subžánru spadajícího do fantastiky. Každý účastník nechť si pečlivě projde pravidla soutěže a řídí se jimi. Uzávěrka soutěže byla stanovena na 31. května 2021.

Soutěžní práce musejí splňovat následující podmínky:

  • musí jít zásadně o původní a v tisku dosud nepublikované povídky z oblasti sci-fi, fantasy nebo fantastického hororu
  • přijímáme povídky pouze v českém a slovenském jazyce
  • zásilka musí být označena heslem LS Daidalos
  • maximální rozsah 80 tisíc znaků (doporučený formát je řádkování 1,5, písmo Times New Roman, velikost písma 12, výchozí okraje 2 cm)
  • povídky budou zaslány ve dvou dokonale čitelných exemplářích (tzn. vytištěných na počítači nejlépe v doporučeném formátování)
  • povídky budou vytištěny jednostranně a standardním písmem
  • každý z autorů může zaslat libovolný počet povídek
  • prosíme, nežádejte publikování povídek pod pseudonymy

Soutěž je anonymní, takže k nepodepsané povídce (ev. povídkám) přiložte zalepenou obálku, v níž bude uvnitř jméno autora, jeho adresa a rok narození, e-mailová adresa a telefon, pro orientaci i zopakovaný název zaslané povídky (povídek) a jméno ilustrátora, kterého byste si zvolili v případě vítězství.

Porotou soutěže bude redakce XB-1. Soutěž obsahuje pouze jedinou kategorii, a tou je povídka. Všechny povídky, které se dostanou do finále, budou publikovány v XB-1 a budou honorovány podle běžných tarifů. Vítěz získá literární cenu Daidalos 2021, právo výběru ilustrátora z výtvarníků spolupracujících s XB-1 (zde se předpokládá znalost časopisu, žádný seznam spolupracujících ilustrátorů neposkytujeme) a obdrží originál jedné celostránkové ilustrace ke své vítězné povídce s osobním věnováním výtvarníka, dále obdrží věcné ceny od sponzorů soutěže. Autoři povídek na 2.–5. místě obdrží pamětní diplom a věcné ceny od sponzorů soutěže. Povídky zaslané do soutěže se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže práce, u nichž z jakéhokoli důvodu hrozí porušení pravidla anonymity.

Oficiální vyhlášení výsledků a předání cen proběhne s největší pravděpodobností na brněnském Fénixconu začátkem prosince 2021 – bude upřesněno dodatečně. Výsledky soutěže budou zveřejněny v XB-1 1/2022 spolu s vítěznou povídkou a rozhovorem s autorem.

Doporučení:
Share

Napsat komentář