O božstvech pohanských Slovanů

mytologie_slovanu
Mytologie našich slovanských předků je zajímavým tématem, které však není dostatečně podloženo historickými prameny. Polský historik Gieysztor ve své knize popisuje, co díky dochovaným pramenům víme o duchovním životě Slovanů.

Knihu Mytologie Slovanů, kterou vydalo roku 2020 nakladatelství Argo v edici Historické myšlení, napsal polský historik Aleksandr Gieysztor. Tento polský medievalista (historik zaměřující se na středověk) se ve své odborné práci věnoval například křížovým výpravám, pomocným vědám historickým anebo historii latinského písma. V češtině dosud vyšla pouze jedna jeho kniha – právě tato dnes recenzovaná publikace.

Slovanská mytologie je fascinujícím tématem, při jehož studiu však historici a další vědci, zabývající se tímto okruhem, narážejí na kritický nedostatek historických pramenů. Vzhledem k tomu, že slovanské obyvatelstvo neprodukovalo žádné písemné památky, musíme si vystačit s díly křesťanských kronikářů. Ti však v pohanství viděli ďábelské bludy, které je dobré pokud možno zcela vymýtit. Jako další pramen vhodný pro zkoumání slovanské mytologie se jeví lidové tradice, jež se nám dosud dochovaly.

Historik Gieysztor díky studiu různých typů pramenů a také s přispěním metod srovnávací jazykovědy nachází podobnosti v mytologii národů v různých částech světa – od indické přes římskou, keltskou a germánskou společnost až ke Slovanům (této problematice se věnuje v kapitole „Slovanský pantheon ve světle nové komparativní mytologie“). Ačkoli jeho primárním zájmem je slovanská mytologie, nechává prostor i slovanskému etniku v období starověku, což je oblast, ve které má naše vědění stále velké mezery.

Za nejzajímavější pasáže považuji ty, které se zabývají samotným slovanským božstvem – autor tuto část knihy rozčlenil na kapitoly orientované na nejvyšší božstva, sluneční a ohňová (jako je Radegast, Dažbog, Svarog a Svarožic), a nižší božstva (ty zastupují Chors, Stribog, Simargl a Pereplut). Pozornost věnoval historik i slovanským démonům a duchům. Na způsobu, jakým Gieysztor tyto informace v knize předkládá, oceňuji zejména systematičnost a komplexnost (samozřejmě v míře, v jaké to umožňují historické prameny).

Skutečnost, že autor je polského původu, ovlivnila například přehled bádání o slovanské mytologii, který je orientován primárně právě na polskou historiografii. To mohou jako nedostatek shledávat čtenáři, kteří si chtějí k tématu načíst další literaturu, ale polský jazyk je jim cizí – těm lze doporučit například Encyklopedii slovanských bohů a mýtů od Profantové, Slovanské bájesloví od Erbena anebo Bájesloví slovanské od Hanuše Máchala.

Knihu doporučuji všem čtenářům, kteří se zajímají o dávnou historii naší země. Užitečná bude zejména studentům historie a příbuzných oborů.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeMytologie Slovanů

Gieysztor, Aleksander

Argo, 2020

Napsat komentář