Jak pracovat s citlivými lidmi

vysoce-citlivi-lide-mezi-nami
Úspěšná kniha z minulého desetiletí se dočkala přepracování. Nyní vychází znovu, aby pomohla nejen citlivějším jedincům v náročnějších situacích, ale aby zároveň přinesla pochopení jejich okolí. V praktické knize nechybí ani testy nebo modelové situace.

Zhruba 15–20 % lidí je citlivějších na podněty ve svém okolí. Mnozí to vnímají jako zátěž – mnohdy v důsledku nepochopení okolí, které dané jedince pokládá za přecitlivělé. Rolf Sellin ve své dnes již slavné knize popisuje, jak vlastní hypersenzitivitu přijmout a jak se zase soustředit na sebe samého, aby člověk dokázal vnímat svoje tělo a vlastní potřeby a mentálně se lépe chránil. Tak se z vysoké citlivosti stane přednost – schopnost intenzivně vnímat a rozlišovat. Praktická a přehledná kniha je doplněna sebeposuzovacím testem, podněty k zamyšlení a cvičeními, s jejichž pomocí vysoce citliví lidé konečně pochopí, proč jsou „jiní“ a v čem spočívá jejich vnitřní bohatství. Kniha vychází v přepracovaném překladu.

Vysoce citliví lidé mezi námi

Jak z nevýhody udělat přednost
Autor: Rolf Sellin
Přeložila: Jana Pecharová

Počet stran: 208
Vazba: brožovaná
Formát: 130×200 mm
ISBN: 978-80-262-1746-6
Doporučená cena: 329 Kč

Knihu Vysoce citliví lidé mezi námi vydalo nakladatelství Portál.

 

Ukázka z knihy

Vysoká citlivost je vloha umožňující zvládat problémy života. Se zvýšenou schopností vnímat má člověk větší přehled, je bdělejší než ostatní, může se dřív vyhnout hrozícímu nebezpečí, a je tak ve výhodě. Utrpení z vysoké citlivosti není žádným zákonem přírody. Čím to, že mnozí vysoce citliví lidé své nadání pociťují jako zátěž, zatímco jiní využívají a vychutnávají si přednosti svého nadání?

Teprve ten, kdo poznal, jaké okolnosti způsobují, že vysoce citlivé dítě bude nešťastné, a kdo pochopil, jak k takovému neradostnému vývoji přispívá sám vysoce citlivý člověk, si může položit další otázky: Jak se tomu dá zabránit? Jak se proti tomu dá postupovat? Jak se to dá korigovat i později? Jak se dá s touto vlohou zacházet, aby přispěla k většímu štěstí a vnějšímu úspěchu? (str. 37)

***

Vysoce citlivé dítě vnímá diferencovaněji. Proto je silněji vystaveno dvojznačnostem a skrytým informacím. Dokáže se do jisté míry dívat za kulisy, s řečeným současně slyšet i to nevyřčené, co je se slovy až příliš často v rozporu. Pro děti je tato dvojznačnost obvykle příliš obtížná. Dokonce i dospělí s ní mívají potíže. Pro paradoxní situace není v našem západním myšlení s jeho „aristotelskou logikou“, podle níž věc je buď taková, nebo maková, místo. S protimluvy se nepočítá.

Vysoce citlivé dítě však tuto rozporuplnost lidí a situací vnímá. Nejenže od dospělých málokdy dostane vysvětlení nebo u nich najde pochopení. Horší je, že často smete ze stolu vlastní pozorování. Když si například dítě všimne, že „milá tetička“ mu ve skutečnosti není nijak příznivě nakloněna, rychle narazí na nepochopení a dost často je za to ještě pokáráno. Stejně tak bývají jeho tušení často odbyta jako nesmysl. Avšak dítě nevnímá zřetelně jen své vlastní složité pozorování, ale i způsob myšlení a očekávání druhých. Takže se orientuje podle nich, své vlastní pozorování zavrhne a své vnímání zaměří ještě víc na povrch a sebe přitom ještě víc ztratí. (str. 40)

Pokračujte na celou ukázku.

 

O autorovi

Rolf Sellin je původní profesí architekt, který o sobě zjistil, že je vysoce citlivý. Když se učil pracovat se svou citlivostí, vyvinul metody, které dnes ve svých seminářích a knihách zprostředkovává nejen hypersenzitivním laikům, ale i psychoterapeutům a psychologům. V Portále vyšla jeho kniha Blíž tě nepustím (2019).

Zdroj informací: Portál


Portál byl založen v r. 1990 a dnes patří mezi dvacet největších nakladatelství v ČR. Vydává publikace z těchto oblastí: psychologie, pedagogika, sociální práce, média, populárně psychologická literatura, příručky pro rodiče, knihy her, knihy o zdravém životním stylu, rozhovory se zajímavými osobnostmi, knihy pro děti a také 4 periodika: Psychologie dnes, Děti a my, Rodina a škola, Informatorium 3–8. Portál pořádá také odborné semináře pro pedagogy (akreditace MŠMT) a kurzy pro rodiče.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeVysoce citliví lidé mezi námi
Jak z nevýhody udělat přednost

Sellin, Rolf

Portál, 2021

Napsat komentář