KSČ a její cesta k moci

tajne-sluzby-ksc
Jak se po válce dařilo komunistům v Československu a jakými způsoby si zajistili silnou politickou moc, pomocí níž se dostali do čela republiky? Jaký podíl v jejich postupech zaujímaly tajné služby? To vše a ještě mnohem více se dozvíte v nové knize českého historika Františka Hanzlíka.

Publikace ukazuje zákulisí boje o politickou moc mezi KSČ a ostatními politickými stranami v letech 1945–1948. Přináší fakta o ovládnutí tajných služeb a ministerstva vnitra komunistickou stranou v roce 1945 a důsledcích pro politický vývoj v poválečném Československu. Kniha je výsledkem dlouholetého studia autora v domácích i zahraničních archivech. Na konkrétních faktech dokládá zneužívání tajných služeb a bezpečnostních složek ministerstva vnitra komunistickou stranou v zápase o uchopení moci v době únorových událostí roku 1948.

Tajné služby na cestě KSČ k moci 1945–1948

Únor 1948 – výsledek nerovného zápasu
Autor: František Hanzlík

Počet stran: 420
Vazba: brožovaná
Formát: 157×232 mm
ISBN: 978-80-200-3125-9
Doporučená cena: 450 Kč

Knihu Tajné služby na cestě KSČ k moci 1945–1948 vydalo nakladatelství Academia.

 

Ukázka z knihy

Rozsáhlé pravomoci bezpečnostních složek a zejména jejich uplatňování v každodenním životě se staly objektem sporů mezi komunistickou stranou a ostatními povolenými politickými stranami v celém období let 1945–1948. Zásadní spory se odehrávaly především v branném a bezpečnostním výboru Prozatímního národního shromáždění a po volbách v roce 1946 i v Ústavodárném národním shromáždění. V obsahu četných interpelací poukazovali poslanci nekomunistických politických stran na konkrétní případy zneužívání bezpečnostních složek, hlavně ZOB II a OBZ v armádě. Konflikty a spory ohledně činnosti Ministerstva vnitra a tajných služeb vznikaly i ve vládě. Faktem zůstává, že obsah mnohých směrnic a nařízení pro činnost tajných služeb odporoval platným zákonům a ve výjimečných případech i ustanovením Ústavy. Z toho vyplývá, že i striktní respektování uvedených směrnic příslušníky těchto služeb znamenalo porušení platných zákonů.

***

Na podzim roku 1946 se podařilo zpravodajským službám prosadit jejich požadavky ohledně odposlechu osob, na nichž měly zájem. Svědčí o tom i obsah záznamů ze sledování důstojníků, kteří se stali oběťmi perzekuce bezprostředně po únoru 1948. Mnohé informace o jejich výrocích a názorech z průběhu roku 1947 získalo OBZ s největší pravděpodobností odposlechem jejich telefonních linek.

Přečtěte si zbytek ukázky.

 

O autorovi

František Hanzlík je narozen v roce 1954. V letech 1969–1973 absolvoval studium na Vojenské střední odborné škole raketového vojska a dělostřelectva v Martině. Od roku 1973 do roku 1974 působil u vojenského útvaru v Mariánských Lázních. Po absolvování Vojenské politické akademie v Bratislavě v roce 1977 působil u Výcvikového dělostřeleckého střediska raketového vojska a dělostřelectva v Hranicích na Moravě. Od 1981 do září 2004 pracoval na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. Od roku 2004 působí na Univerzitě obrany v Brně. Disertační práci na téma „Formování důstojnického sboru československé armády v letech 1945–1948“ obhájil na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 1992. Na téže fakultě obhájil v roce 1997 habilitační práci na téma: „Bezpečnostní složky v boji o uchopení politické moci v českých zemích v letech 1945–1948″. Dnem 1. dubna 1997 byl jmenován docentem pro obor české a slovenské dějiny. V letech 1996–1998 absolvoval dvouleté specializační studium Sociální politika a personální řízení na Právnické fakultě Karlovy univerzity. V roce 2004 obhájil na Filozofické fakultě UP v Olomouci rigorózní práci na téma „Vojenské obranné zpravodajství v zápase o politickou moc v letech 1945–1950“. Profesorské řízení ukončil v roce 2012 na Slezské univerzitě v Opavě. Dnem 11. 6. 2013 byl prezidentem republiky jmenován profesorem v oboru historie se zaměřením na české a slovenské dějiny. V letech 1997–2012 působil externě na Filozofické fakultě MU v Brně. Je členem vědeckých rad Univerzity obrany a Fakulty vojenského leadershipu a členem oborové rady Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro obor české dějiny.

Zdroj informací: Katedra teorie vojenství


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeTajné služby na cestě KSČ k moci 1945–1948
Únor 1948 – výsledek nerovného zápasu

Hanzlík, František

Academia, 2021

Napsat komentář