Komunistická strana v době normalizace

Dejiny Komunisticke strany Ceskoslovenska IV. 1969 1993
Historie Komunistické strany Československa je velmi bohatá a čtvrtý svazek dějin o této politické straně se věnuje jejímu působení a činnosti v období normalizace. Nechybí nové poznatky či podněty k zamyšlení.

Komunistická strana Československa sehrála v dějinách Československa významnou roli, po druhé světové válce dokonce klíčovou. Jako první, se do rukou čtenářům dostává svazek IV., věnovaný rozmanitým aspektům její činnosti a působení v období tzv. normalizace (1969–1989) a v transformačním období na počátku devadesátých let dvacátého století. Kniha není pouze pokusem o komplexnější a kritické shrnutí dosavadního stavu výzkumu o vývoji KSČ v tomto čtvrtstoletí. Jejím cílem je rovněž seznámit odbornou veřejnost a zainteresované zájemce s řadou nových či dosud méně známých poznatků a též nabídnout podněty k zamyšlení či přispět k řešení dosud nezodpovězených otázek.

Ukázka z knihy

„Pancéřový srpen“ 1968 představuje bezesporu klíčový mezník nejen v biografiích představitelů československé opozice, ale i v životě většiny československých občanů. Zážitek osobního ponížení, národního vzedmutí a následného zklamání z postoje vedoucích představitelů obrodného procesu, kteří se posléze podíleli na své „tiché popravě“ (Petr Pithart), výrazně přispěly k „obnovení pořádku“ v Československu během první poloviny 70. let. „Šťastný – nešťastný rok 1968“, o kterém u příležitosti dvacátého výročí srpna 1968 psal filozof a brilantní esejista Milan Šimečka, se přikláněl ke druhému adjektivu postupně. (str. 205)

Zjistěte, jak ukázka pokračuje.

Dějiny Komunistické strany Československa IV. 1969–1993

Autor: Jiří Kocian a kol. 

Počet stran: 592
Vazba: vázaná
Formát: 180×245 mm
ISBN: 978-80-200-3174-7
Doporučená cena: 650 Kč

 

Knihu Dějiny Komunistické strany Československa IV. 1969–1993 vydalo nakladatelství Academia.

O autorovi

Jiří Kocian je český historik, který pochází z Pardubic. Zaměřuje se na české a československé dějiny po roce 1945, konkrétně se věnuje vývoji politického systému a politického stranictví. Podílel se i na sérii knih věnující se bolševismu, komunismu a radikálnímu socialismu v Československu (svazek VI., svazek VII. a svazek VIII.)


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953, původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDějiny Komunistické strany Československa IV. 1969–1993

Kocián, Jiří a kol.

Academia, 2020

Napsat komentář