Historická práce o Lutherově reformaci

vykoupeni_a_zatraceni
Reformace 16. století byla jedním z nejvýznamnějších procesů evropských dějin. Zásadně proměnila celou společnost, a to nejen ve sféře náboženství, ale například i ve školství, kultuře anebo právu. Nová kniha historika Thomase Kaufmanna se zabývá právě tímto obdobím našich dějin.

Publikace Vykoupení a zatracení s podtitulem Dějiny reformace, kterou vydalo roku 2020 nakladatelství Argo v edici Historické myšlení, je německý historik Thomas Kaufmann. Kaufmann působí jako profesor církevních dějin na univerzitě v Göttingenu. Jeho specializací jsou dějiny reformací 16. století. Této problematice se věnují například Kaufmannovy knihy Konfession und Kultur, zabývající se vztahem mezi náboženstvím a šlechtickou a měšťanskou kulturou, a Der Anfang der Reformation, věnované počátkům německé reformace.

Publikace Vykoupení a zatracení je rozdělena do šesti kapitol: „Luther a reformace“, „Evropské křesťanstvo kolem roku 1500“, „Raná reformace v říši do roku 1530“, „Reformační Evropa kolem roku 1600“, „Reformace a nová doba“ a „Chápání reformace v novověku“. V nich autor předkládá syntetický výklad dějin reformace v Německu, Francii, Anglii a Skandinávii, přičemž se orientuje zejména na teologické otázky. Nejde však o jedinou problematiku, o kterou se autor zajímá – rozebírá například i vliv knihtisku na postup reformace anebo dopady reformace v oblasti umění. Specifickým tématem je vztah reformace a rozvoje kapitalismu, hojně diskutovaný mezi historiky evropské reformace 16. století.

Ačkoli si zájemci o studium dějin reformace 16. století nemohou stěžovat na absenci kvalitní odborné literatury, kniha Vykoupení a zatracení by podle mého názoru neměla zůstat opomenuta. Kaufmann se o reformaci zajímá v širším kontextu – ve svém textu líčí hrozby, které počátkem 16. století ovlivňovaly životy lidí, popisuje vliv univerzit, rozmanitost forem zbožnosti, dopady vynálezu tiskařského lisu a mobility humanistů. Přínosnou je i jeho analýza osobnosti Martina Luthera, kterého líčí nejprve jako nadaného mladého muže z ambiciózní rodiny, později horlivého augustiniánského bratra a nakonec jako váženého univerzitního profesora, soustředěného na exegezi (tj. na kritické zkoumání textu, v této souvislosti zejména Bible). Luther prostřednictvím Kaufmannovy knihy vystupuje jako učenec, který neváhá publikovat odvážné myšlenky (například papeže označuje za Antikrista).

Publikaci doporučuji zejména studentům historie a příbuzných oborů, kteří si díky ní ujasní historické procesy a jevy spojené s Lutherovou reformací. Díky přístupnému jazyku však titul potěší i čtenáře, kteří se tématu nevěnují na akademické úrovni. Jako přednost knihy vidím skutečnost, že nepředstavuje pouhý popis událostí počátku 16. století, ale že se snaží zasadit tyto děje do širšího kontextu.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeVykoupení a zatracení
Dějiny reformace

Kaufmann, Thomas

Argo, 2020

Napsat komentář