Ocenění pro nejlepší knihovny roku 2020

knihovna
Ministr kultury Lubomír Zaorálek se rozhodl pro udělení ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2020“. Knihovnou roku 2020 v kategorii „základní knihovna“ se stala Knihovna Halenkov ze Zlínského kraje. Zvláštní ocenění získaly Obecní knihovna Jaroměřice z Pardubického kraje a Místní lidová knihovna Kostomlaty pod Milešovkou z Ústeckého kraje.

Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala Městská knihovna v Praze za projekt CENTRAL jako rychlou centrální katalogizační službu, šetřící knihovnicím a knihovníkům čas, který mohou věnovat více svým čtenářům a čtenářkám. Zvláštní ocenění v této kategorii obdržela Městská knihovna Polička za projekt Centrum technického vzdělávání _Půda – moderní učebny pro zájmové vzdělávání v oblasti výuky digitálních technologií a jazyků s dobrou dostupností pro všechny.

Slavnostní ceremoniál spojený s předáním cen Knihovna roku 2020 byl přesunut na rok 2021 z důvodu aktuální epidemiologické situace.

Knihovnou roku 2020 v kategorii „základní knihovna“ se stala:

Knihovna Halenkov, Zlínský kraj, vedená knihovnicí Marcelou Šulákovou

Knihovna Halenkov je od roku 2018 přestěhována do rekonstruovaných prostor základní školy s vlastním přístupem a samostatným výtahem. Interiér knihovny je světlý, vzdušný, bezbariérový, nápaditě a moderně řešený. V knihovně se tak mohou dobře cítit jak děti, tak dospělí. Knihovna bezprostředně sousedí s přednáškovým sálem, kde jsou realizovány aktivity většího rozsahu. Knihovna nabízí ve svých fondech nejenom knihy a periodika, ale také deskové hry či audio-knihy. Uživatelé mají k dispozici automat na kávu a nově biblio-box. Děti mohou využít hraní na X-boxu. V osobě knihovnice se snoubí nadšení a pedagogická praxe. Splňuje všechny standardy VKIS a patří mezi knihovny s výbornými statistickými výsledky.

Kontakty: knihovnicazhalenkova@centrum.cz, tel. +420 608 060 060
Web: www.knihovnahalenkov.cz

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ získaly:

Obecní knihovna Jaroměřice, Pardubický kraj, vedená Veronikou Kraváčkovou

Knihovna sídlí v nově zrekonstruované bezbariérové budově v centru obce. Promyšlená a inspirativní rekonstrukce prostor dává knihovně možnost naplno rozvíjet kulturní a komunitní aktivity a vytvářet přirozené místo pro setkávání. Díky podpoře zřizovatele může knihovnice naplňovat poslání knihovny všemi směry. Při práci s dětmi využívá nejen celostátních projektů Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem a S knížkou do života, ale také ve spolupráci s místními spolky připravuje akce jako Oživlé pověsti nebo Pohádkový les, které mají v obci již dlouholetou tradici. Nedílnou součástí práce s dětmi je spolupráce se základní a mateřskou školou. Pro dospělé návštěvníky připravuje knihovna každoročně zájezdy do divadel, celodenní výlety, výstavy a besedy. Celé rodiny mohou v knihovně trávit volný čas například v letním kině, při keramických dílnách nebo vánočních koncertech. Knihovna v Jaroměřicích je místem, které spojuje obyvatele obce všech generací.

Kontakty: knihovnajaromerice@centrum.cz , tel. +420 778 086 380
Web: www.jaromerice.cz/knihovna.html

Místní lidová knihovna Kostomlaty pod Milešovkou, Ústecký kraj, vedená Hanou a Miroslavem Bláhovými

Knihovna je umístěna v nově zrekonstruovaném domě v centru obce. Její interiér je mimořádně prostorný a funkční. Nové prostory umožnují rozvíjet činnost kulturního, informačního a především komunitního centra obce, jakým knihovna bezesporu je. Knihovníci, manželé Bláhovi, svou prací inspirují ostatní venkovské knihovníky v celé republice již řadu let. Kostomlatská knihovna je pro ně „srdeční záležitostí“, a je to znát na každém kroku. Proto se k nim rádi vracejí nejen čtenáři, ale také mnozí hosté. Od roku 1990 jsou členy SKIP a v rámci Sekce veřejných knihoven aktivně spolupracují se Skupinou pro obecní knihovny. Knihovnu zapojují do celostátních akcí, jako S knížkou do života, Noc s Andersenem, Březen měsíc čtenářů, Knížka pro prvňáčka, Týden knihoven a další. Pořádají besedy, setkání s autory, poznávací výpravy, výstavy, setkání bývalých učitelů a žáků místní školy, drakiády aj.

Kontakty: mlk.kostomlaty@seznam.cz , tel. +420 731 324 725
Web: www.knihovnakostomlaty.cz

Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala:

Městská knihovna v Praze

za projekt CENTRAL jako rychlou centrální katalogizační službu, šetřící knihovnicím a knihovníkům čas, který mohou věnovat více svým čtenářům a čtenářkám. Městská knihovna v Praze s podporou Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci s Národní knihovnou ČR od roku 2019 provozuje katalogizační službu CENTRAL, která zrychlila katalogizaci beletristických novinek největších nakladatelství na českém knižním trhu. Služba CENTRAL vytváří záznamy na úplné bibliografické úrovni a rychle je poskytuje prostřednictvím České národní bibliografie a Souborného katalogu ČR ostatním knihovnám.

Kontakty: ředitel: RNDr. Tomáš Řehák, RNDr. reditel@mlp.cz, tel. +420 603 231 111
Web: www.mlp.cz/cz/o-knihovne/sluzby-knihovnam/projekt-central/

Zvláštní ocenění a diplom obdržela:

Městská knihovna Polička

za projekt Centrum technického vzdělávání _Půda – moderní učebny pro zájmové vzdělávání v oblasti výuky digitálních technologií a jazyků s dobrou dostupností pro všechny. Centrum technického vzdělávání _Půda jako nedílná součást spektra služeb Městské knihovny v Poličce je inovativním počinem při poskytování nových služeb veřejných knihoven zejména v menších místech, kde obdobná nabídka jiných institucí chybí. Odborná způsobilost centra rozvíjet téma polytechnického vzdělávání a informatického myšlení v prostředí poličské knihovny je inspirací a následováníhodnou dobrou praxí pro knihovny ve srovnatelných podmínkách.

Kontakty: ředitel: Mgr. Jan Jukl, , jukl@knihovna.policka.org, tel. +420 775 362 185
Web: puda.knihovna.policka.org

Doporučení:
Share

Napsat komentář