Pocta Leonardu Cohenovi

cohen-uvod
„Někteří z vás se dotazují, zda se vzhledem k nouzovému stavu bude konat TK a následný koncert… Nuže ano, vše platí!“ Ověřeno i na MZČR. Jedna z mála pozitivních zpráv z této instituce vzešlých, již si pořadatelé, vystupující i hosté v těchto dnech vyslechli. O jakou událost šlo?

V pondělí 5. října 2020 nakladatelství PROSTOR uspořádalo v  Jazz Docku na Janáčkově nábřeží podvečerní slavnostní uvedení svého edičního počinu, vydání limitované edice CD Pocta Leonardu Cohenovi, na jehož vzniku se také podílelo vydavatelství Tranzistor. Výjimečnost akce spočívala především v tom, že byla doprovozena koncertem hudebníků, jimž náleží autorství vydaného alba: zpěvačky a klavíristky Barbory Machowe a smyčcového tělesa Unique Quartet.

V úvodu podvečera proběhla tisková konference, na které vystoupili pánové Aleš Lederer, ředitel nakladatelství PROSTOR, a překladatel Rani Tolimat, z jejichž spolupráce, Lederera coby nakladatele a Tolimata jakožto odpovědného redaktora, na jaře 2020 vyšla na knižním trhu velmi úspěšná biografie Leonarda Cohena I’am Your Man od hudební kronikářky Sylvie Simmonsové. Životní příběh kanadského zpěváka je – Tolimatovými slovy – „velmi kontrapunktický k příběhům jiných hvězd“. Ty vzešly z „bídy, vypily si mozek, zbohatly a brzy zemřely“. Cohen pocházel z rodiny kanadských židovských obchodníků, chtěl být spisovatel vážných, téměř filozofických románů. Skutečnost, že se stal hudebníkem, upředla náhoda, kterou Cohen sám neinicioval. Hudbě se začal systematicky věnovat až ve svých třiatřiceti letech a úspěch, kterého se mu dostávalo, byl vždy „poloviční“. Koncertů se bál, turné absolvoval z materiálních důvodů poté, co zjistil, že jej jeho manažerka okradla.

cohen-kniha

Barbora Machowa a Aleš Lederer

Tyto i mnohé jiné okolnosti umělcova života okrajově vyplývají z jedné z nejucelenějších a nejzdařilejších Cohenových biografií, kterou autorka dopsala přibližně tři roky před Cohenovou smrtí (zemřel 7. 11. 2016), poslední tři léta pak shrnula do přidaného Epilogu. V tomto formátu knihu vydalo nakladatelství PROSTOR na jaře letošního roku. Před Vánoci se dílo k čtenářům dostane v exkluzivní podobě doplněné o CD s devíti Cohenovými písněmi v podání výše zmíněného Unique Quartetu a Barbory Mochowe. Co stálo za myšlenkou obohatit knihu o hudební záznam?

Předvánoční večírek uspořádaný k 30. výročí existence nakladatelství PROSTOR chtěl Aleš Lederer ozvláštnit živou hudbou. Pozval Unique Quartet, jenž má na repertoáru klasickou hudbu. Nicméně přáním vydavatele bylo kromě tohoto typu muziky zařadit i jednu píseň z tvorby Leonarda Cohena.

„Slyšel jsem Báru zpívat Hallelujah a byl to pro mě nezapomenutelný zážitek,“ vzpomíná Aleš Lederer. „Drobná, štíhlá dívka s tváří madony se postavila před dav šumících hostů s cinkajícími skleničkami a vysekla Cohenovu hymnu čistě a procítěně, že všichni kolem rázem ztichli a naslouchali jako uhranutí.“

Tehdy se zrodila idea vydat knihu společně s audionahrávkou. Časově nebylo možné připravit CD do dubna, kdy měla kniha vyjít, proto se „tandem“ objeví až na letošním předvánočním trhu.

cohen-hudebnidoprovod

Unique Quartet

Nicméně čas podvečera měl být vyhrazen především hudbě. Proto na pódium se svými nástroji usedli členové Unique Quartetu Alexey Aslamas (housle), který je také autorem aranžmá Cohenových písní, Anton Čonka (housle), Vladan Matinjak (viola) a Šimon Marek (violoncello), za klavír pak zpěvačka Barbora Mochowa. Jejich strhující vystoupení, během kterého zahráli všech devět Cohenových písní zvolených pro CD, bylo dvakrát přerušeno. Poprvé hudebním publicistou a muzikantem Ondřejem Konrádem a jeho hostem Janem Fingerlandem, komentátorem Českého rozhlasu Plus a externím spolupracovníkem Deníku N, kteří přítomným posluchačům zprostředkovali vhled do Cohenových písní nejen ze zorného úhlu jejich geneze, ale také prizmatem vztahu Cohena k židovství a konkrétního odrazu biblických textů v jeho lyrických písních.

cohen-krest

Druhé intermezzo bylo vyplněno slavnostním aktem křtu CD, respektive přípitkem všech aktérů podílejících se na jeho zrodu. Závěr náležel opět muzikantům. A stejně jako na předvánočním večírku nakladatelství PROSTOR, i tentokrát bez nadsázky řečeno naslouchali všichni přítomní jako uhranutí. Složený hold velkému muzikantu je důstojný jeho jména.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeI'm Your Man: Život Leonarda Cohena

Simmonsová, Sylvie

Prostor, 2020

Napsat komentář