Literární cena Karla Čapka má novou zvláštní cenu o robotice

Karel Čapek
Československý fandom a skupina ABB v České republice se dohodly na spolupráci v tradiční literární soutěži o Cenu Karla Čapka. Novinkou bude udělení zvláštní ceny ABB o nejlepší dílo s tématikou robotiky. Výsledky literární soutěže, včetně zvláštní ceny ABB, budou vyhlášeny na konferenci (conu) FénixCon, která se koná v Brně 4.–6. 12. 2020.

ABB se prestižní literární cenu rozhodla podpořit v rámci série projektů k letošnímu výročí 100 let od vzniku slova robot. Zaměřeny jsou na podporu umění, literární tvorby, vzdělání a veřejnou debatu o roli nejvyspělejších technologií v našem životě.

„Vítáme nejen samotnou podporu nové kategorie v rámci soutěže, ale i odborný přínos ABB pro diskusi s fanoušky sci-fi a fantasy v České republice,” ocenil spolupráci s ABB, která je předním světovým vývojářem sofistikovaných robotů, Zdeněk Rampas, jednatel sdružení československý fandom.

Zadání soutěže Karla Čapka

Své dosud nikde (tj. ani nikde na internetu) nepublikované práce žánru sci-fi, fantasy nebo hororu s fantastickými prvky psané česky nebo slovensky zasílejte v elektronické formě (textové formáty RTF,TXT, DOC, DOCX, ODT) emailem (v textu mailu prosím uveďte své jméno, eventuálně pseudonym, neuvádějte identifikaci autora v textu práce ani jejím záhlaví či zápatí) a současně ve dvou čitelných papírových kopiích (anonymní výtisky bez uvedení jména autora kdekoli v textu práce) na adresu sekretáře:

Pavel Mikuláštík, Poděbradova 143, 612 00 Brno (e-mail CKC@FANDOM.CZ)

Do zásilky prosíme, přiložte průvodku obsahující vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní email, telefon, datum a způsob platby registračního příspěvku a jeho výši (je možné, nikoli však nutné, přiložit kopii ústřižku složenky nebo napsat číslo účtu, ze kterého byl registrační poplatek zaplacen) a variabilní symbol, aby bylo možné platbu dohledat, a názvy všech zaslaných soutěžních prací – u povídkových kategorií lze soutěž obeslat nejvýše dvěma pracemi v každé kategorii, kategorie novela je omezena na jedinou práci od autora. Můžete uvést i orientační počet znaků (včetně mezer). Kontrolu přesného počtu znaků a zařazení do příslušné kategorie podle rozsahů uvedených níže provede sekretář. Průvodku je vhodné přiložit i k emailu.

Dále prosíme, vyplňte webový formulář Přihlášky, prohlášení a souhlasu v souladu s GDPR, který je k dispozici v sekci Registrace (http://www.fandom.cz/index.php/ckc/registrace). V současné době je web fandom.cz po útoku na našeho poskytovatele mimo provoz. Po opětovném spuštění našeho webu budete informováni.
Za každou soutěžní práci je třeba zaplatit registrační příspěvek ve výši 100 Kč, resp. 4 EUR. Platby prosíme provádějte bankovním převodem na účet u FIO banky. Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve tvaru DDMMRRRR. číslo účtu je 2500447940/2010 pro platby v ČR, resp. 2500447940/8330 pro platby v SR (IBAN a údaje pro SEPA platbu (vnitrostátní) jsou následující: IBAN: SK87 8330 0000 0025 0044 7940, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX, platbu provádějte jako běžnou vnitrostátní nebo SEPA platbu, rozhodně ne jako mezinárodní).
Upozorňujeme na omezení počtu prací od jednoho autora a na povinnost zaplatit registrační příspěvek a zasílat jak papírovou, tak elektronickou formu práce. Rozhodně však nelze považovat za elektronickou kopii oskenovaný text jako sled obrázků či formát PDF. Nejvhodnější je formát DOC, DOCX, ODT, RTF či prostý TXT (v rozumném kódování utf-8). Pokud nemáte vhodné prostředky, výtisky není potřeba sešívat, stačí zkompletovat je pomocí kancelářské svorky nebo vložit do přehnutého papíru.

Do soutěže nemohou být zařazeny práce, za které nebyl zaplacen registrační příspěvek, práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách, masmédiích či kdekoli na internetu, k publikování jsou chystány nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu!
Sekretář soutěže si taktéž vyhrazuje právo kdykoli v průběhu soutěže z ní a jejího hodnocení vyřadit práce prokazatelně nepůvodní, přepisy a odvozeniny prací již zveřejněných, ať už tiskem, ve filmové podobě či jakákoli jiným způsobem; to se netýká původních dosud nepublikovaných prací, využívajících známých umělých reálií a postav z tzv. sdílených vesmírů.

Uzávěrka tohoto ročníku soutěže je 20. listopadu 2020. Práce odeslané po tomto termínu budou po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na Parconu 2021.

Více se dočtete na stránkách Československý fandom

O sdružení Československý fandom

Československý fandom je sdružení klubů přátel science fiction, které neformálně působí už od roku 1979, kdy vznikl první takový klub na MFF UK Praha. Ve svých prvních letech zajišťovalo sociální komunikaci fanoušků a příznivců science fiction a organizovalo vzájemnou výměnu SF kluby produkovaných samizdatů. V roce 1990 se toto fanouškovské SF hnutí legalizovalo jako občanské sdružení, následně přes dvacet let zaštiťovalo Akademii SF fantasy a hororu a dodnes od roku 1982 pořádá literární soutěž O cenu Karla Čapka, která se udílí na Československém národním conu tradičně nazývaném Parcon.

O projektu ABB Robot 100 let s námi

Skupina ABB v České republice spustila podporu série projektů k výročí 100 let od vzniku slova robot. Zaměřeny jsou na podporu umění, literární tvorby, vzdělání a veřejnou debatu o roli nejvyspělejších technologií v našem životě.

Drama R.U.R. Karla Čapka totiž dalo světu mnohem více než jen slovo robot, a proto i ABB, které je vývojářem a výrobcem sofistikovaných robotů, podporuje svými roboty, know-how i financemi široké spektrum aktivit. Je partnerem festivalu filmů pro děti ve Zlíně, účastní se výstavy Robot2020 v brněnském Technickém muzeu nebo má zvláštní kategorii o robotice v rámci literární soutěže o Cenu Karla Čapka. Roboti ABB aktivně participují na tvorbě uměleckých děl ve veřejném prostoru. Federico Díaz s robotem letos dokončil pozoruhodnou plastiku na výdechu z tunelu Blanka na Praze 7 a další umělecké dílo opět s robotem ABB vytváří v rámci stavebního projektu na Bořislavce v Praze 6.

Doporučení:
Share

Napsat komentář